C.F. Møller

C.F. Møller er en af Skandinaviens ældste og største arkitektvirksomheder. Vores arbejde omfatter en bred vifte af ekspertise, der dækker alle arkitektydelser, landskabsarkitektur, design, sundhedsplanlægning og managementydelser inden for brugerinddragelse, forandringsledelse, space planning, logistik, bygherrerådgivning og organisationsudvikling.

 

Vi arbejder ud fra idealet om det enkle, det klare og det uprætentiøse. Idealet har fulgt tegnestuen, siden den blev grundlagt i 1924, og det nyfortolkes fortsat i de enkelte projekter - med udgangspunkt i stedet og i dialog med internationale strømninger og regionale karakteristika.

C.F. Møller betragter miljø, ressourcebevidsthed, fornuftig byggeøkonomi, social ansvarlighed og god håndværksmæssig kvalitet som en væsentlig del af vores arbejde, og denne helhedsbetragtning er grundlæggende i alle vores opgaver, fra masterplaner til design af byggekomponenter.

I dag har tegnestuen ca. 350 medarbejdere. Vi har hovedkontor i Aarhus og kontorer i København, Aalborg, Oslo, Stockholm og London.

 

Koncernstruktur (PDF)
C.F. Møller i tal

Partnere og ledelse

C.F. Møller A/S ejes af en partnergruppe bestående af Tom Danielsen, Klavs Hyttel, Mads Mandrup Hansen, Klaus Toustrup, Julian Weyer, Lone Wiggers, Michael Kruse, Christian Dahle og Mårten Leringe. Ola Jonsson, Rolf Nielsen, Thue Borgen Hasløv, Franz C.A. Ødum, Lasse Vilstrup Palm og Rune Bjerno Nielsen er associerede partnere.

Koncernledelsen hos C.F. Møller består af bestyrelsesformand Klavs Hyttel, koncerndirektør Klaus Toustrup, vice-koncerndirektør Lone Bendorff Farrell og koncern-økonomidirektør Birgit Møller.

C.F. Møller A/S, der er moderselskab for alle firmaets selskaber i Danmark og i udlandet, er registreret i Erhvervsstyrelsen under CVR-nummer 29826951.

Fra venstre: Mårten Leringe | Julian Weyer | Michael Kruse | Lone Wiggers | Christian Dahle | Mads Mandrup Hansen | Klaus Toustrup | Tom Danielsen | Klavs Hyttel

Vision

Vi ønsker med udspring i tegnestuens arkitektoniske og filosofiske fundament at være blandt de bedste arkitektvirksomheder i Norden og Europa og at være anerkendt globalt.
Vi ønsker at påvirke udviklingen af byggebranchen og altid levere den højest mulige grad af arkitektonisk kvalitet.

Værdier

Uafhængighed
  • Vi er bevidste om og forpligtede af vores rolle som beslutningstagere for vores fysiske miljø.
  • C.F. Møller arbejder ud fra etisk ansvarlige forretningsprincipper og har reel økonomisk uafhængighed.
  • Vi er uvildige rådgivere og uafhængige af partipolitik.
  • Som rådgivere vælger vi selv metodikken, teknikker og materialer i dialog med samarbejdspartnere, men uafhængigt af producentinteresser.
 
Troværdighed
  • Over for samarbejdspartnere er argumenter og konklusioner velunderbyggede og dokumenterede.
  • Ved ikke-analytisk arbejde - kunst, arkitektur - optræder vi velargumenterede i "tekst og tegning".
  • Vores arbejder er relevante, aktuelle og konstruktive og tager hensyn til samfundets behov.
  • Vi skal sikre et optimalt psykisk og fysisk godt arbejdsmiljø på tegnestuen.
 
Professionalisme
  • Vi arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed.
  • Vi samarbejder og deler gerne vores viden og erfaring med hinanden og det eksterne faglige miljø.
  • Vi engagerer os aktivt og konstruktivt - også i hinandens arbejde.
  • Vi tilstræber at øge vores effektivitet og produktivitet gennem faglig udvikling og efteruddannelse.
  • Vi er opmærksomme på betydningen af, at familie og arbejdsliv skal hænge sammen, og vi anerkender tegnestuens sociale ansvar.