Nyt Fælledskab i København

Nyt Fælledskab i København - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

13.10.2016 | Et blå-grønt delta med naturen, som floder mellem karakterfulde boligøer og et socialt aktivitetsloop, er hovedgrebet i et forslag til en masterplan for Amager Fælled Kvarter udarbejdet af C.F. Møller i samarbejde med Urban Agency.

 

Fællesskab, aktivitet, storbyliv i naturen. C.F. Møllers forslag til en ny masterplan for Amager Fælled Kvarter bevarer naturens særegenhed og rekreative funktion i området. Samtidig udnyttes metroens beliggenhed lige om hjørnet til at skabe et nyt byrum, hvor københavnere både kan bo og mødes.

Forslaget placerer hverdagslivet, naturen og sociale fællesskaber i centrum og sætter Fælledens unikke natur i scene som en fælles rekreativ ressource og det sociale kit, der binder bykvarterets et bæredygtigt storbyliv sammen.

Et vigtigt parameter for C.F. Møllers forslag har været at fastholde Amager Fælleds unikke natur og særlige kendetegn, så området både bliver et attraktivt bolig- og byområde ved at fastholde det, som Amager Fælled er elsket for.

Fælleden og fællesskabet i fokus
Masterplanen er opbygget omkring tre hovedelementer: Fælleden, Ø-kvartererne og Loopet.

Fælleden er den vilde fælled, som vi kender den i dag. Men den udvikles til også at være klimasikret og samtidig fastholde sit vilde særkende. Fælleden kommer i masterplanen til at fungere som grønne floder, der binder Ø-kvartererne sammen.
Ø-kvartererne er en serie af boligøer, som rummer indre, markante byrum og bynatur. Der skabes fem ø-kvarterer, som hver især tilfører området sine egne identitetsskabende karakterer ud fra kvaliteter i beliggenheden. Hvert kvarter giver adgang til fælledens store naturværdi og nye, bymæssige fællesskaber.

De fem boligøer bindes sammen med hinanden og fælleden af gang- og cykelforbindelsen Loopet, der også byder på fællesfunktioner, aktiviteter og sociale mødesteder. Loopet skaber dermed en fysisk og social infrastruktur, som kobler Amager Fælled Kvarter på Ørestad og København.

Fem unikke kvarterer
Boligøerne i Amager Fælled Kvarter er individuelt tilpasset deres placeringer. Stationskvarteret er masterplanens mest urbane kvarter, og sammen med Byhøjkvarteret er det Amager Fælled Kvarters urbane ansigt mod Metroen, Ørestad og København. Her placeres dagligvarebutikker, cafeer, erhverv, foreningsliv og andre funktioner for offentligheden i stueetagen centreret omkring en serie af nedskalerede, urbane rum fri af biltrafik.

Beboerhuset her bliver, sammen med den fælles byplads, det naturlige samlingspunkt for større events og arrangementer henvendt både beboere og besøgende. Modsat Stationskvarteret ligger Byhøjkvarteret som et aktivitetsmæssigt alternativ. Her danner en klynge af institutioner som ungdomshus, børnehave, sundhedshus – sammen med en aktiveret stueetage i områdets parkeringshus – rammen om en aktivitetsplads, der inviterer omverdenen indenfor.

Kratskovkvarteret får sin særegenhed fra den eksisterende, tætte bevoksning mod syd. Skoven skaber sammenhæng og agerer overgangszone mellem de forskellige byrum, som træder frem i lysninger.
Det femte kvarter er Strandengskvarteret. Her flettes by og fælled sammen fuldt ud. Som en fremskudt bastion spiller bykvarteret på både det præcise og det flydende møde med den omkringliggende fælled. Herved skabes en unik følelse af at bo direkte på Amager Fælled.

Naturen både sikres og sikrer
Amager Fælled Kvarters friareal fungerer som et samlende, grønt område mellem boligøerne i masterplanen. Men samtidig vil naturen være stedet, hvor størstedelen af områdets regnvand – fra tage og ikke-trafikbelastede arealer – kan samles og forsinkes, før det ledes videre ud. Det gælder både i hverdagssituationer, men også ved skybrud.

På den måde sikres områdets bebyggede arealer mod oversvømmelser, og samtidig sikres muligheden for at kunne aflede rent regnvand til eksisterende vådområder. Det bidrager også til at sikre fælledens dyre- og plantearter og skaber en levende oplevelse af området henover året.

Ved almindeligt nedbør vil kun de lavest beliggende kanaler og områder bliver oversvømmet. Ved større regnmængder vil en større del af området være oversvømmet. Derfor vil arealet på nogle tidspunkter være frodigt, grønt og vidtstrakt, mens det på andre tidspunkter vil være præget af åer og søer. Det sikrer diversitet og indbyder til nye måder at færdes og opholde sig på.

C.F. Møllers forslag til Amager Fælled Kvarter fastholder dermed fælleden som en fælles naturressource, og sikrer tilgængeligheden til fælleden for både beboere, københavnere og andre gæster i al almindelighed.

Fakta:
Projektnavn: Amager Fælled Kvarter
By: København
Land: Danmark
Bygherre: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Arkitekt: C.F. Møller A/S
Landskab: C.F. Møller Landscape
Ingeniør: Niras
Samarbejdspartnere: Urban Agency og konsulent Jens Kvorning
Omfang: Byggefelt: 187.000 m², Etageareal: 260.000 m²
Konkurrenceår: 2016

Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Vinder konkurrence om højhus og stationsbygning

23.1.2018 | Projektet hedder ”Nordisk lys” og vinder blandt andet for sin evne til at tilpasse sig området samtidig med, at det er en tydelig markør, som kan bidrage til at udvikle området og infrastrukturen i Oslo.

København præmierer Mærsk Tårnet

7.12.2017 | Mærsk Tårnet præmieres af Foreningen Hovedstadens Forskønnelse for at være en magnet for international forskning, sin samklang med omgivelserne og evnen til at skabe fællesskab mellem mennesker.

Visionært klimaprojekt skydes i gang

27.11.2017 | ’Storkeengen’ er et nyt landskabeligt Kinderæg, der med en tre i en-løsning skaber skybruds- og stormflodsbeskyttelse, styrker bynaturen og bringer byen Randers helt tæt på Gudenåen. C.F. Møller Landscape har i samarbejde med Orbicon stået for udviklingen af projektet for Randers Kommune og Vandmiljø Randers.

Mærsk Tårnet vinder pris for innovativ facade

24.11.2017 | Mærsk Tårnet, tegnet af C.F. Møller Architects, vinder ’European Copper in Architecture Award 2017’ for tårnets innovative og skulpturelle facade.

Mærsk Tårnet vinder pris

17.11.2017 | C.F. Møller Architects er blevet udråbt som vinder i kategorien Higher Education & Research med det netop færdigbyggede Mærsk Tårn i København.

Energibesparelser i innovativt kontorhus i fokus

9.11.2017 | En dugfrisk rapport, lavet af Ekolab i samarbejde med ELFORSK, om alternative og energibesparende metoder til at etablere køling som del af komforten i byggerier, sætter blandt flere gode eksempler fokus på Aarhus Kommunes innovative kontorhus tegnet af C.F. Møller, der viser hvordan energiforbruget kan reduceres kraftigt samtidigt med at indeklimaet forbedres.

International Sundhedsdesignpris til AUH

2.11.2017 | Aarhus Universitetshospital (AUH), designet af C.F. Møller Architects, Cubo og Schønherr Landskab er blevet udråbt som vinder af den prestigefyldte Building Better Healthcare Award for Best International Design.

Ny chef for HR

23.10.2017 | Danske Christina Riddersholm starter i stillingen som HR Chef 24. oktober.

Vinder German Design Award 2018

20.10.2017 | C.F. Møller Design vinder German Design Award 2018 for et netop lanceret bestik, der er designet for danske aida.

Moderne og Demokratisk Læringsmiljø præmieret

3.10.2017 | Handelshuset ved Herningsholm Erhvervsskole i Herning, samt Kulturbroen i Aalborg, en ny cykel- og fodgængerforbindelse over Limfjorden, er begge projekter af C.F. Møller Architects som blev præmieret i anledningen af Arkitekturens Dag.

Nyt statsfængsel indvies

26.9.2017 | Danmarks nye statsfængsel, Storstrøm Fængsel, bliver indviet onsdag den 27. september. Fængslet er tegnet af C.F. Møller Architects med stærkt fokus på at skabe et både ekstremt sikkert og humant fængsel, der styrker resocialisering igennem arkitekturen og samtidig er en moderne og behagelig arbejdsplads for de ansatte.

Vinder konkurrence om

22.9.2017 | C.F. Møller Architects har sammen med bygherren Slättö Projektutveckling vundet konkurrencen om et boligkvarter ved siden af Råbysjön i Lund. Som kvarterets navn "Najaden" antyder, tager forslaget hensyn til stedet, som er tæt forbundet med søen og naturen.

Vinder af National Housing Awards

19.9.2017 | Swan Housing Associations reetablering af Laindon Shopping Centre i engelske Basildon, med Pollard Thomas Edwards og C.F. Møller som arkitekter, tog en af hovedpriserne ved 2017-udgaven af de prestigefulde National Housing Awards.

Vinder konkurrence om kollegium

7.9.2017 |  Tre boligforeninger har deltaget i Aarhus Kommunes minikonkurrence om et nyt ungdomsboligprojekt på Randersvej. Vinderen er Brabrand Boligforening med et projekt tegnet af C.F. Møller Architects.

I konkurrence om Lunds hovedbanegård

4.9.2017 | C.F. Møller er i samarbejde med Elding Oscarson gået videre til anden fase af konkurrencen om Lunds nye hovedbanegård. Bygningen spænder hen over jernbanesporene og bliver et nyt og værdifuldt knudepunkt i byen.

Historisk projekt i London

24.8.2017 | Catalyst Housing, Swan HA og C.F. Møller Architects har fået status som foretrukken tilbudsgiver ifm. borgmesteren i Londons første plan om 100% almennyttige boliger nogensinde

C.F. Møller Architects fejrer Jørn Utzon

24.8.2017 | Dansk-australsk udvekslingsprogram markerer 100 året for Jørn Utzons fødsel og C.F. Møller Architects deltager sammen med Utzon Center i markeringen som vært for fem australske studerende.

’Hjertet’ begynder at tage form

23.8.2017 | ’Hjertet’ runder med rejsegildet torsdag 24. august en milepæl og er dermed et vigtigt skridt nærmere inden det tilfører ny puls til området ved at samle mennesker på tværs af alder og interesser.

Nomineret til norsk arkitekturpris

22.8.2017 | C.F. Møller Architects’ tilbygning til Norsk-Tysk Handelskammer i Oslo er nomineret til Oslo bys arkitekturpris 2017.

Ny vicedirektør i C.F. Møller

21.8.2017 | Lone Bendorff Farrell indgår per 1. september i direktionen hos C.F. Møller som ny vicedirektør

Ansætter Head of Sustainability

11.8.2017 | C.F. Møller Architects opruster på bæredygtighed og ansætter Rob Marsh i en nyoprettet stilling som Head of Sustainability.

International pris for ny dansk skole

7.8.2017 | Arkitektfirmaet C.F. Møller vinder Iconic Awards 2017 i kategorien "Architecture with distinction" for Copenhagen International School. Det er en ny og meget bæredygtig skole i Københavns nye bykvarter Nordhavn.

Vinder GAGA Award i London

6.7.2017 | Greenwich Peninsula Low Carbon Energy Centre, London, af Arkitektfirmaet C.F. Møller i samarbejde med den britiske kunstner Conrad Shawcross, vinder dette års pris inden for kategorien arkitektur.

Prækvalificeret til nyt højhus i det centrale Oslo

28.6.2017 | Norske Reiulf Ramstad Arkitekter i samarbejde med C.F. Møller Architects er prækvalificeret i konkurrence om Fjordporten-højhusbyggeri ved Oslo Centralstation
Vis flere