Zenhusen Norra Djurgårdsstaden

 Zenhusen Norra Djurgårdsstaden. C.F. Møller. Photo: Wingårdhs

Uppdragsgivare

Erik Wallin AB och Midroc

Adress

Stockholm, Sverige

Omfattning

3200 m²

År

2010-2017

Tävling

1:a pris i Parallellt uppdrag. 2010

Radhusen är en del av ett stort stadsutvecklingsprojekt i direkt anknytning till Stockholm stad.

Radhusen ligger längs med Husarviken och Stockholms Nationalstadspark. I området finns även ett äldre gasverksområde, som kommer att innehålla stadsdelens service- och kultur verksamheter. Radhusens arkitektur är inspirerarad av gasverkets röda tegelfasader och varierade volymer. Det vertikala uttrycket i byggnaderna förstärks av mötet mellan de varmröda cortenstålsfasaderna och de ljusare träfasaderna. Genom sinnrik och rationell komposition av ett fåtal volymer uppstår unika bostäder som alla har visuell kontakt med sjö och natur. Bostäderna är genomlysta och har dubbelhöga vardagsrum. Byggnadens dynamiska form skapar privata uteplatser och terrasser. Gröna tak och den gröna gården ger projektet ytterligare ekologiska kvalitéer. Den nya stadsdelen har målsättningen att vara i världsklass på miljöområdet. Målen innefattar bla att stadsdelen inte gör av med några fossila bränslen och är anpassad till klimatförändringarna år 2030. Programmet kräver byggnader som inte överstiger energiförbrukning på 55 kWh/m²/år, därav utgör elförbrukningen maximalt 15 kWh/m²/år. Inom strategin för hållbara lösningar ingår kretslopp, biologiskt mångfald, dagvattenhantering, transporter, material, energiriktiga lösningar etc. För att uppnå detta ingår tekniska lösningar såsom kompositfönster, vattendamm, solpaneler, FTX-ventilation, lågenergiprodukter, exteriör solavskärmning, intelligenta kontrollsystem etc.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Arkitekt

C.F. Møller

Lanskap

Ramböll

Pris

  • 1:a pris i Parallellt uppdrag. 2010

Energi och miljö

Minimering av köldbryggor

Solceller/solvärme

Ventilation

Passiv solvärme

Livscykelanalyser

Hållbar planering

LED

Sunt inomhusklimat

Referenser

  • 2013 Creative Diagram In Architecture, p. 215
  • 2011 Concept, 139 s. 34-39
  • 2011 Architecture Competition Works p. 354 - 357

Bostäder

BLACKWALL REACH

Som en del av renoveringsprojektet Blackwall Reach har C.F. Møller designat ett nytt bostadsområde med 324 bostäder.

COBRAHAVEN

Nytt bostadshus med 220 lägenheter som bygger vidare på Köpenhamns arkitektoniska arv genom att omtolka den klassiska köpenhamnska karréstilen.

DLG-TÅRNET, ÖSTRA HAMN I AALBORG

En återuppbyggnad av den karakteristiska DLG-silon i Östra Hamnen i Aalborg ska bilda ramen för ett nytt bostadshus med en unik placering längst ut mot hamnfronten.

FREDERIKS PLADS

Ny grön oas mitt i Aarhus ska omgiven av en blandning av bostäder och företag.

GEYSIR - KV HEKLA

Nytt modernt bostadstorn i Kista, norr om Stockholm, med Food Court i bottenvåningen och en grön innergård där de boende och krögarna kan odla sina egna grönsaker.

GOLDEN MEDE BOLIGER, WADDESDON

Två nya bostadsområden i den engelska byn Waddesdon Village, lite över en timmes körning från London.

HAVNEHOLMEN

400 bostäder på en av de mest attraktiva tomterna i Aarhus Havn.

HSB 2023 - HAGASTADEN

Vinnarprojekt för trä-bostadshöghus i Hagastaden som erbjudar vackra, funktionella och flexibla rum och ökad livskvalitet genom att sammanväva de boendes, bostadsföreningens och stadens liv.

HÖGHUS VÄSTERÅS

Nytt bostadstorn i Västerås, med en grön trädgård på 15:e våningen, blir ett karakteristiskt landmärke i staden.

KARRÉ 4

320 lägenheter i nytt bostadsområde i centrala Odense på stadens gamla slakteritomt.

SUNDMOLEN 5.05

86 nya bostäder på Sundmolen i Köpenhamns inre nordhamnen.

SVINGET - BOSTÄDER I NYE

Bostäder i det hållbare stadsutvecklingsområde NYE norr om Århus.

THE VILLAGE STHLM

Flerbostadshus i hjärtat av Hammarby Sjöstad med fokus på miljöriktigt byggande och anpassade bostäder och gårdar för stora familjer.

VALBY MASKINFABRIK: P1 & P2-HALLERNE

Valby Maskinfabriks gamla gjuthall och montagehall görs om till centralt belägna lägenheter.

VÅNINGSBYGGNAD ANTWERPEN

24 våningsbyggnad i Antwerpen som omdefinierar höghuset som en social, vertikal gemenskap.

ZENHUSEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Stadsradhus i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.

ÖRNSRO TRÄSTAD I ÖREBRO

Örnsro Trästad är ett visionärt bostadsområde centralt beläget i Örebro som fokuserar på att integrera naturen i det urbana landskapet.

ÅRSTAFÄLTET - BOSTADSKVARTER I STOCKHOLM

Nytt bostadskvarter med 90 lägenheter vid Årstafältet i Stockholm, en stor naturpark med rekreativa kvalitéer för de boende.

KARRÉ 1, ETAPPE 1

Bostadshus centralt i Odense på stadens gamla slakthusområde.

MUNKEMØLLEN

Nytt bostadshus i hjärtat av Odense med inspiration hämtad från klostrets typologi.

ALVIKS TORN

Bostadsbebyggelse omfattande ett 18-vånings höghus och en veckad bostadslänga på ca åtta våningar.

CAMPUS KOLLEGIET

Studentboende med 250 studentbostäder fördelad på tre med varandra förbundna 15-våningshus.

CERESBYEN, CERES CORNER

Bostadsprojekt med 128 lägenheter för studerande och unga familjer i Aarhus nya stadsdel CeresByen.

ELMWOOD COURT

Socialt bostadsbyggande, som vidareutvecklar och moderniserar de klassiska viktorianska radhusen.

GREENWICH PENINSULA RIVERSIDE, THE MOORE

Två tiovåningshus med sammanlagt 144 lägenheter uppdelade i privata bostäder, andelsbostäder och hyresbostäder erbjuds i stadsdelen Greenwich Peninsula i London.

HSB 2023 - FLEMINGGATAN

Vinnarprojekt för omvandling av kontorsbyggnader i centrala Stockholm till innovativa och hållbara bostäder.

HSB 2023 - VÄSTERBROPLAN

Vinnarprojekt för 34-våningshus i centrala Stockholm.

MILKWOOD ROAD

Socialt bostadsprojekt med radhus och lägenheter i Herne Hill, London.

THE HUNDRED YEAR HOME

Vårt bidrag till 2015 Sunday Times British Home Awards,

HENIUS HOUSE

240 nya ungdomsbostäderna på den tidigare industriområdet Eternitten i Aalborg som en del av omvandlingen av området från cementindustrin för den nya stadsdelen.

LONG LANE, CAMBRIDGE

273 hållbara bostäder i skandinavisk stil i ett nytt kvarter i Cambridge.

LÄGENHET , MAYFAIR, LONDON

Renovering av lägenhet i det anrika kvarteret Mayfair, London.

POINT HYLLIE

Mixed-use development med bostäder, kontor och butiker.

GREENWICH PENINSULA, PLOT M0116

Bostadsfastigheterna på ett tidigare industriområde söder om Millennium Dome, London.

OS-BYN, PLOT N13 LONDON OLYMPICS 2012

Bostäder som en del av OS-byn i London. Efter spelen kommer husen att bli miljömässigt hållbara bostäder för 10 000 personer och revitalisera ett av stadens mest nedslitna områden.

DUEMOSEPARK, 1:A TILL 3:E ETAPPEN

Samlad bostadsbebyggelse i Farum med lägenheter och radhusbebyggelse.

SILOETTEN, BOSTÄDER I LØGTEN

Silokomplex gjorts om till 21 lägenheter av hög kvalité.

BOLIG+

Förslag till energineutrala bostäder i Aalborgs hamn.

FINDERUPPARKEN

Näringslivskomplex i fyra våningar med 91 lägenheter och 1500 m2 affärsverksamhet.

PASSIVHUS I LÄTTKLINKERBETONG

Enfamiljshuset är utformat som en liksidig trekant - därav namnet Nordpilen. Etagehuset bygger på ett modulsystem med sammanlagt fyra lägenhetstyper.

RYESGADE 60-64

Större enkelhet och mindre underhåll samt minimalt energiförbruk har varit målet för renoveringen av fastigheten från 1964.

CAMILLO EITZEN HOUSE/ANKERET

Bostäder och kontor i en överordnad, arkitektonisk form

ENGHUSENE

27 hus i den nya exklusiva stadsdelen i Over Hornbæk.

FJORDBYEN, HADERSLEV HAMN

Första etappen i masterplan med 10 holländskinspirerade hus på 150-170 m2 samt 24 lägenheter.

KLITHEDEN BOSTÄDER, BLOKHUS

Bebyggelsen integrerar olika bostadstyper – radhus, gårdshus och friliggande villor – i en enkel och tydlig plan och arkitektur.

NIMBUSHUSET

Fasaden på flervåningsfastigheten Nimbushuset på Frederiksberg innebär ett nytänkande vad gäller användningen av skaltegel.

SLUSEHOLMEN, BOSTADSÖN FYRHOLM

Fasaderna till två byggnader i kvarteret Fyrholm i den södra delen av Köpenhamns hamn.

BISPEBJERG STUDENTBOENDE

Studentboende med 252 bostäder fördelade på två byggnader på nio respektive tio våningar.

DANNEVIRKESTRÆDE

Bebyggelse med sammanlagt 20 bostäder i centrala Haderslev.

KØGE ÅHAVN

Första etappen av bostadsområde vid hamnen i centrala delen av Køge.

BOSTÄDER BJØRNVEIEN 119

Tre olika bostadstyper fördelade på åtta bostadshus centrerade runt en gård. Varje bostad har tillgång till tre olika uteplatser.

NORDLYSET

Skulptural fastighet med expressiv fasad i den nya stadsdelen vid Amerika Plads i Köpenhamn.

ØSTERBROGADE 105

Bostadsblock med sex våningar i kontext med historiska byhus.

4. MAJ KOLLEGIET

Kollegium uppfört som en fyrlängad gård.

DRONNINGEDAMMEN

24 bostäder på en unik tomt i Hørsholm.

SANDEGRAVEN

Bostadsområde med 183 bostäder vid Vejle Ådal.

BOSTÄDER VID VEDBÆK STATION

Bostadsområde i centrala Vedbæk norr om Köpenhamn med radhus og flervåningshus med loftgångar.

NY MOESGÅRD

Område med 83 bostäder i Skåde, söder om Aarhus.

RUNGSTED SUNDPARK

Bostadsbebyggelse norr om Rungsted hamn.

SANDBAKKEN

Ett bostadsområde söder om Aarhus.

VESTERSØHUS

Vestersøhus utgör den optimerade kombinationen av burspråk och balkonger.

VODROFFSVEJ

Funkisbyggnad bestående av två sammanfogade huvudflyglar på fem respektive sex våningar.