AUH, sundhedsplanlægning

 AUH, sundhedsplanlægning. C.F. Møller

Bygherre

Region Midtjylland

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

216000 m² nybyg, 159.000 m² ombyg = 375.000 m², grundareal: ca. 970.000 m². 797 senge, 43 dialysepladser, 80 hotelsenge.

År

2007-2020

Danmarkshistoriens største hospitalsopgave, ombygningen og udvidelsen af Aarhus Universitetshospital (AUH) samler hospitalet til et stort hospitalskompleks på størrelse med en dansk provinsby. Samtidig bliver det Aarhus’ største arbejdsplads.

Hospitalet skal både fungere som universitetshospital, landsdelscenter og basishospital for borgerne i regionen.

C.F. Møller er en del af det konsortium, der fungerer som gennemgående rådgiver på projektet og C.F. Møller Healthcare har en central rolle i forhold til funktionsplanlægning, aktivitets- og kapacitetsanalyser.

Hospitalet bliver arbejdsplads for omkring 9.500 ansatte, og siden 2008 har C.F. Møller Healthcare løbende arbejdet med brugerinvolvering med omkring 500 repræsentanter fra de kliniske afdelinger og servicefunktioner. Brugerinvolveringen skal sikre, at alt lige fra den overordnede konceptudvikling, udarbejdelse af hovedfunktionsprogram og delfunktionsprogram til dispositions- og projektforslagsfaserne, kan blive påvirket, inspireret af og forankret i den kliniske hverdag hos de kommende brugere.

Hospitalsprojekter af denne størrelsesorden og karakter giver nogle unikke muligheder for at nytænke de kliniske arbejdsgange og den underliggende forsyningslogistik. Ved at inddrage de kliniske afdelinger og serviceafdelingerne allerede fra den indledende designfase har det arkitektoniske arbejde kunnet afspejle og understøtte de kliniske og driftsmæssige behov og ønsker.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Bygherrerådgiver

NIRAS A/S

Ingeniør

Rambøll Danmark A/S, Alectia A/S, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Arkitekt

C.F. Møller Health

Andre samarbejdspartnere

Lohfert & Lohfert AS

Management

NYT ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL (NYT OUH)

Bygherrerådgiver på nyt superhospital, der er et af de største byggerier af sin slags i nyere tid i Danmark.

AUH, SUNDHEDSPLANLÆGNING

Funktionsplanlægning, aktivitets- og kapacitetsanalyser og brugerprocesser i forhold til ombygningen og udvidelsen af Aarhus Universitetshospital.

FØRDE CENTRALSYGEHUS, BRUGERINDDRAGELSE

Planlægning af infrastruktur, udnyttelse af arealer og eventuel udbygning af sygehuset.

SPRINGFIELD UNIVERSITY HOSPITAL, SUNDHEDSPLANLÆGNING

Funktionsplanlægning, kapacitets- og aktivitetsanalyser, hovedfunktionsprogram og brugermøder.

VEJLE SYGEHUS, GENERALPLAN

Generalplan med forslag til indretning af fremtidige funktioner på sygehuset. Brugerinddragelse er et centralt værktøj.

GENERALPLAN FOR PSYKIATRIEN - REGION SYDDANMARK

Rammesættende manual og guideline for de lokale psykiatribyggerier i Region Syddanmark.

ULLEVÅL UNIVERSITETSSYGEHUS

Sundhedsplanlægning, kapacitetsberegning og relaterede arkitektopgaver.

RIGSARKIVET OPP PROJEKT

Bygherrerådgivning i forbindelse med Rigsarkivets opbevaring af arkivalier.