Aarhus Universitetshospital - AUH

 Aarhus Universitetshospital - AUH. C.F. Møller. Photo: Thomas Mølvig

Bygherre

Region Midtjylland

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

216000 m² nybyg, 159.000 m² ombyg = 375.000 m², grundareal: ca. 970.000 m². 797 senge, 43 dialysepladser, 80 hotelsenge.

År

2007-

Konkurrence

1. præmie i international arkitektkonkurrence. 2007

Ombygningen og udvidelsen af Aarhus Universitetshospital (AUH) er danmarkshistoriens største hospitalsopgave, og skal samle hospitalets mange spredte afdelinger i en stor hospitalsby.

Hospitalet bliver på størrelse med en dansk provinsby og har samme layout som arketypen på en by med et højt og tæt centrum. Samtidig bliver det Aarhus’ største arbejdsplads. Det store hospitalskompleks er organiseret som en by med et hierarki af kvarterer, gader, pladser og torve som grundlag for en mangfoldig og levende, grøn bydel og som en intuitiv orienteringshjælp for brugerne. Systematisk anvendelse af videns- og evidensbaseret design betyder, at ”helende arkitektur” har fået indflydelse på udformningen af hospitalets fysiske rammer. Fra enkeltsengsstuers indretning, brug af dagslys og lysindfald til udformning af landskab og haverum.

Hospitalet er fleksibelt og kan imødekomme fremtidens krav til teknik, behandlingsformer og arbejdsmetoder.

Det samlede anlæg er delt op i faglige fællesskaber med egne identiteter. Det skaber overskuelighed og består af tre elementer: En toetages base med behandlingsfunktioner, sengebygninger, som hæver sig over basen i op til fire etagers højde, og i midten Forum, det centrale ankomstrum, hvor de offentlige funktioner placeres ved foden af tre højhuse.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Bygherrerådgiver

NIRAS A/S

Ingeniør

Rambøll, Niras-Alectia, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med Cubo Arkitekter

Landskab

Schønherr Landskab

Kunstner

Sophia Kalkau, Hanne Nielsen & Birgit Johnsen

Andre samarbejdspartnere

Lohfert & Lohfert

Præmiering

 • Building Better Healthcare Award - Best International Design. 2017
 • 1. præmie i international arkitektkonkurrence. 2007

Energi og miljø

Minimering af kuldebroer

Dagslys og solindfald

Solceller/solvarme

Ventilation

Passiv solvarme

Kompakt bygning

Højisolering

Energivinduer

Akkumulerende, faseskiftende materialer

Grønne tage

Livscyklusanalyser

Bæredygtig planlægning

Regnvandsopsamling

Præfabrikerede elementer

Energirenovering

Fleksibilitet

LED

Sundt indeklima

Støjminimering

Naturlig ventilation

Certificeret byggeri

Lavenergiklasse (2015)

Omtaler

 • 2017 AD #2, vol. 87, s.32-41
 • 2017 Speech #19, s. 182-183
 • 2017 I-Hospital & Welfare, Archiworld. s. 188-195
 • 2015 Beton, p. 8-11
 • 2015 Byggeplads.dk, #3 2015, p.84-86
 • 2015 Byggeplads.dk, #4, 15, p. 50-51
 • 2015 De Architect. oktober 2015, s.20
 • 2015 Istanbul Art News #13, s.22-23
 • 2014 Byggeplads.dk, 2014, #6, p. 74-76
 • 2013 Bygge Information #1, p. 22-23
 • 2013 Creative Diagram In Architecture, p. 112-113
 • 2012 Byggeplads.dk, #3, p. 50-54
 • 2012 Bauwelt #17, p. 20-27
 • 2011 Arkitekten #07, p. 40-49
 • 2011 Arkitekten #2, 2011
 • 2011 World Health Design, Juli 2011, p. 36
 • 2011 Architecture Competition Works, p. 258-263
 • 2010 DNU bygges op i database og BIM (bips, byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde)
 • 2010 Urbanisma and architecture #70, p. 82-103
 • 2009 Beton #2, p. 10-13
 • 2008 Health Estate Journal
 • 2008 Slovensko Reality, #5, p. 62

Sundhed

NYE HARALDSPLASS SYGEHUS – SENGEBYGNING

Ny sengebygning, hvor de traditionelle sygehuskorridorer er erstattet af åbne fællesarealer og effektiv logistik.

RESSOURCECENTER PÅ COBURG CRESCENT

Et nyt ressource- og dagcenter for voksne med indlæringsvanskeligheder, beliggende i Tulse Hill, Sydlondon.

RIGSHOSPITALET - STERILCENTRAL 1 OG GODSTERMINAL

Ny regional central for sterilisering af hospitalsinstrumenter og godsterminal for varer til og fra Rigshospitalet.

SPRINGFIELD & TOLWORTH HOSPITALS, PSYKIATRI

To nye psykiatriske hospitaler til South West London and St George’s NHS Mental Health Trust.

SYGEHUS VENDSYSSEL - UDBYGNING OG RENOVERING

Ny behandlingsbygning, nyt kvinde-barn-hus samt udarbejdelse af en helhedsplan for udbygning og renovering af Sygehus Vendsyssel i Hjørring.

TOLWORTH HOSPITAL

Et nyt psykiatrisk hospital for the South West London and St George’s NHS Mental Health fonden i Tolworth, London.

UDVIDELSE AF RWTH AACHEN UNIVERSITETSHOSPITAL

Udvidelse af det ikoniske hospitalskompleks RWTH i Aachen, Tyskland, der skal rumme et 'state-of-the-art' operationsafsnit med intensivafdeling og ny offentlig ankomsthal.

AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL - AUH

Det store hospitalskompleks er organiseret som en by med kvarterer, gader og torve som grundlag for en mangfoldig, levende og grøn bydel.

HAMBURG HERZZENTRUM UHZ

Nyt Hjertecenter til UKE Eppendorf i Hamborg, med akutbehandling, operationsstuer, dagklinikker, intensivafdelinger og almindelige sengeafdelinger.

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE

Det nye Universitetssygehus Køge tredobler det eksisterende Køge Sygehus' areal, mens det bevarer og videreudvikler hospitalets enkle og overskuelige opbygning.

HVIDOVRE HOSPITAL – SENGESTUER

C.F. Møller står for et nyt sengestueprojekt på Hvidovre Hospital, hvor hospitalet får 90 nye patientværelser, der skal optimere mulighederne for, hvad en sengestue kan.

SASSARI HOSPITAL

Plan der logistisk, funktionelt og visuelt skal sammenbinde henholdsvis universitets- og regionshospitalet i den italienske by Sassari.

AKERSHUS UNIVERSITETSSYGEHUS (NYE AHUS)

Storsygehus med venlig, uformel og overskuelig arkitektur med udgangspunkt i evidensbaseret design.

AKUTHUSET - NYT HOSPITAL BISPEBJERG

Nyt Akuthus som en moderne videreudvikling af Bispebjerg Hospitals historiske pavilloner og haveanlæg fra 1913

BRØNDERSLEV SUNDHEDSHUS

Sundhedshus til alsidigt sundhedsfagligt fællesskab i Brønderslev.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nyt integreret healthcare campus i Singapores nordlige Woodlands-region med akuthospital, sundhedscenter og plejehjem.

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND I HILLERØD

Konkurrenceforslag til nyt akuthospital hvor arkitektur og natur smelter sammen og udgør et trygt sted for patienterne, en superfunktionel og sanselig arbejdsplads og en rekreativ oase for alle borgere i området.

DRONNING INGRIDS HOSPITAL, NUUK

Nybyggeri af akutcenter, lægeklinik, patienthotel, psykiatri og ombygning af eksisterende bygninger.

NATIONAL DIABETES CENTER

Nyt kompetencecenter for diabetes med forskning og behandling af specielt komplicerede tilfælde på King Saud University, Riyadh.

NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS

Konkurrenceforslag til udvidelse af det psykiatriske Sct. Hans Hospital.

KVARTER- OG SUNDHEDSHUSET AALBORG ØST

Et samlende centrum i et ellers monotont boligområde der udover sundhedsfunktioner rummer bl.a. café, folkeoplysning og fitness.

REGIONSHOSPITALET VIBORG, NYT AKUTCENTER

Konkurrenceforslag til tilbygning med ny hovedindgang og separat skadestueindgang.

TRYGFONDENS FAMILIEHUS

Patienthotel for familier til alvorligt syge børn, der er indlagt på Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

AKUT- OG INFEKTIONSKLINIK, SUS, MALMØ

Akut- og infektionsklinik indrettet til at beskytte bedst muligt mod smittespredning.

DNV GØDSTRUP

Konkurrenceforslag til nyt akuthospital i Gødstrup.

HOSPICE DJURSLAND

Et hjem, hvor der både fysisk og mentalt er skabt rum til dem, der bor der i deres sidste tid, de pårørende og personalet.

VEJLE SYGEHUS, EN DEL AF SYGEHUS LILLEBÆLT

Generalplan, udvidelser, ombygninger og generel bygherrerådgivning for Vejle Sygehus, en del af Sygehus Lillebælt.

ÅLESUND SYGEHUS, NY BØRNEAFDELING

Ny børneafdeling indrettet på børnenes præmisser med plads til leg, skole, behandling, pleje og omsorg i lyse og trygge omgivelser.

GAPS – NYT PSYKIATRISYGEHUS I SLAGELSE

Konkurrenceforslag til nyt psykiatrisygehus, der samler fire eksisterende psykiatriske enheder i forbindelse med Slagelse Sygehus.

GENERALPLAN FOR PSYKIATRIEN - REGION SYDDANMARK

Rammesættende manual og guideline for de lokale psykiatribyggerier i Region Syddanmark.

GENTOFTE HOSPITAL

Udvidelse af Gentofte Hospital med ny, moderne kerne i det oprindelige, ottetalsformede byggeri.

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE ”VILLA VITA”

Konkurrenceforslag til sundhedscenter for kræftramte.

SYGEHUSET I VESTFOLD, MASTERPLAN

Masterplan for udvidelse og ombygning af sygehus i Tønsberg, Norge.

LANDSPITALI UNIVERSITY HOSPITAL, REYKJAVIK

Det nye universitetssygehus forener kravene til moderne sygehusplanlægning og målrettet behandling med en klar og enkel arkitektur.

FRIBLICK, RETSPSYKIATRISK ANLÆG

Konkurrenceforslag til retspsykiatrisk anlæg.

ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, SKEJBY

Komplet sygehusbebyggelse i Skejby nord for Aarhus.

SYGEHUSET I VESTFOLD, 6. BYGGETRIN

Detailprojektering af udvidelse af Sygehuset i Vestfold, Norge.

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS, UNGDOMSPSYKIATRISK KLINIK

Ny ungdomspsykiatrisk klinik for de 13- til 18-årige ved Akershus Universitetssygehus.

BORNHOLMS HOSPITAL

Udvidelse og ombygning af Bornholms Centralsygehus i Rønne.

MARSELISBORGCENTRET, ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, ÅRHUS SYGEHUS

Svømmehal, konference- og mødelokaler m.m. ved Marselisborgcentret for rehabilitering, forskning og udvikling.

FREDERIKSHAVNS SYGEHUS, UDVIDELSE

Tilbygning til Frederikshavn Sygehus med sengestuer og behandlingsafsnit.

KAPEL, HERNING CENTRALSYGEHUS

Kapel i enkelt, geometrisk formsprog opført i røde sten.

AARHUS KOMMUNEHOSPITAL

Opførelse og vedligehold af enkelt, homogent hospitalsbyggeri.

KØGE SYGEHUS, SYGEHUS ØST (RASK)

Komplet sygehusbebyggelse i Køge.