Bestseller Logistikcenter Nord

 Bestseller Logistikcenter Nord. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Bygherre

Bestseller

Adresse

Haderslev, Danmark

Omfang

48000 m²

År

2009-2016

Det nye logistikcenter, ved E45 Haderslev, forsyner tøjfirmaet Bestsellers butikker i hele Europa.

Centret er planlagt i tre parallelle bånd omkring en hovedallé: Det ene indeholder hovedindgang, kontor og velfærdsområder samt et areal med læsseramper til lastbiler, det andet sortér-anlæg, det sidste fuldautomatiske miniload-lagre. Planlægningen giver den mest fleksible indretning og gør det muligt på sigt at udvide logistikanlægget til tredobbelt størrelse, dvs. 150.000 m².

Tanken har været at skabe et industribyggeri, som rækker ud over det standardiserede logistik-byggeris typiske løsninger - et byggeri, der har en stærk identitet og tilfører oplevelser til omgivelserne. Derfor står de høje miniload-lagre som skulpturelle bygningsmassiver, beklædt med træ-lameller, og transparente gavle gør det muligt fra motorvejen at se kranerne i arbejde. Overalt i byggeriet er der lagt vægt på at få dagslyset ind og skabe nærhed til landskab og udsigt, bl.a. med gårdmiljøer.

Det har i planlægningen været stort fokus på bæredygtighed, fx er der i byggeriet brugt genbrugsmaterialer og omfattende grønne tage, ligesom der bruges vedvarende energi, fx solenergi og biodiesel til opvarmning.

Grunden rundt omkring centret, ca. 500.000 m² i alt, er udlagt som naturområde med egeskov, vådområde og overdrev med græssende køer, hvad der vil skabe grobund for et rigt dyre- og planteliv.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Entreprenør

Züblin

Ingeniør

RAMBØLL A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Landscape

Andre samarbejdspartnere

TGW (Østrig) og Chrisplant (Danmark)(det fuldautomatiske sorteringsanlæg)

Præmiering

 • The Plan Award - Honourable Mention. 2015
 • Finalist til Mipim Award. 2013
 • International Trimo Architectural Award, overall winner. 2012
 • Årets Erhvervsbyggeri i fagbladet Byggeri. 2012

Energi og miljø

Solceller/solvarme

Vakuumisolering

Kompakt bygning

Energivinduer

Grønne tage

Bæredygtig planlægning

Regnvandsopsamling

Sundt indeklima

Omtaler

 • 2015 Nordiska Projekt #1, s.12-15
 • 2013 Træ #8/13, p. 54-57
 • 2013 Architecture Culture # 390, p. 40-47
 • 2013 Detail, Englich Edition #02/13. p. 10
 • 2013 Urbanism and architecture 8.2013 #119, p. 68-75
 • 2012 Arkitekten #10, p. 2
 • 2012 Byggeri #10, p. 20-27
 • 2012 Byggeri #4, p. 10-13
 • 2012 Global Danish Architecture #7, p. 48-51
 • 2009 Byggeri #10, p. 38

Industri

MASCOT INTERNATIONAL

Nyt domicil og logistikcenter til Mascot International, en af Europas førende producenter af workwear.

NY PUMPESTATION KLØVERMARKSVEJ

Danmarks største spildevandspumpestation på Kløvermarksvej kombinerer driftstekniske løsninger med et optimalt og inspirerende fysisk arbejdsmiljø.

GREENWICH PENINSULA LOW CARBON ENERGY CENTRE

Kraftvarmeværk udformet som et kunst- og arkitektur-samarbejde for byudviklingsområdet Greenwich Peninsula i London.

BESTSELLER LOGISTIKCENTER NORD

Logistikcenter til forsyning af tøjfirmaet Bestsellers butikker i hele Europa.

AARHUS HAVN HAVNECENTER

Nyt Havnecenter med samlokalisering af administration, værksteder, kundemodtagelse, offentlig kantine, velfærdsfaciliteter samt udlejningsarealer til virksomheder

AARHUS HAVN, PAKHUS 404 - SAMSKIP

Nyt pakhus på Aarhus Havn til shipping-virksomheden Samskip, med referencer til C.F. Møllers øvrige design af pakhuse på Aarhus Havn.

UPPSALA NY KRAFTVARMEVÆRK

Uppsalas ny kraftvarmeværk er et møde mellem by, park og industri.

AUH, TRANSFORMATORSTATIONER

2 selvstændige 60/15kW transformatorstationer, med nødstrømsanlæg til forsyning af Aarhus Universitetshospital.

DANSK BJERGNING OG BUGSERING, DOMICIL

Ny administration og værkstedsbygning til Dansk Bjergning og Bugsering i Aarhus Havn.

KOMPRESSORSTATION EGTVED

Nyt naturgasanlæg med kompressorstation og servicebygninger.

LOGSTAR - SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION DENMARK

Logistikcenter ved Randers til det franske byggefirma Saint-Gobains danske leverancer.

GIS-BYGNINGER

Designkoncept for gas-isolerede koblingsanlæg - også kaldet GIS-bygninger.

GOBIGAS BIOGASVÆRK

Anlæg til produktion af biometan – projekt GoBiGas – hvor man via afbrudt forbrænding af primært skovningsaffald fremstiller gas til biler.

VESTAS A/S, RANDERS

Vindmøllefabrik opført langs motorvejen mellem Randers og Aarhus, udvidet i flere etaper siden indvielsen i 1994.

AARHUS HAVN, GRÆNSEKONTROLSTATION

Ny veterinærkontrolstation og servicecenter SKAT ved Aarhus Havns containerterminal.

DAKA BIODIESELFABRIK

Produktionsanlæg for fremstilling af biodiesel.

SANISTÅL A/S, TAULOV

Danmarks største stållager.

SKIVE KRAFTVARMEVÆRK

Biomassebaseret kraftvarmeanlæg.

BENT BRANDT

Firmadomicil for storkøkken- og kantineleverandørvirksomheden Bent Brandt.

BIOGASANLÆG, HENRIKSDALS RENSNINGSANLÆG I STOCKHOLM

Biogasanlæg til at rense røggas, også benævnt rågas, ved Henriksdals Rensningsanlæg i Stockholm.

GÄRSTADVÆRKET

Udbygning til det eksisterende kraftvarmeværk Gärstadverken.

RENO NORD

Nybygning og renovering av Reno Nord Forbrændingsanlæg i Aalborg Øst.

GRUNDFOS

Design og projektering af en lang række byggerier i ind- og udland.

PUMPESTATION OG MANDSKABSBYGNING

Anlæg med fire bygningselementer; mandskabsbygning, pumpestation, tryktårn og et overløbsbygværk.

AARHUS HAVN, PAKHUS 302 OG 304

Pakhuse med koldt- og varmtlager og kontorfaciliteter på Aarhus Havn.

VESTAS VINGEFABRIK, NAKSKOV

Produktionsfaciliteter for vindmølleproduktion i Nakskov.

AALBORG SLAMTØRRINGSANLÆG

Slamtørringsanlæg til genanvendelse af spildevandsslam.

AARHUS HAVN GATEBYGNING

Gateanlæg for ind- og udgående landtrafik til havnens containerterminaler.

AARHUS HAVN MARINEBYGNING

Administrationsbygning for driften af containerterminalen på Aarhus Havn.

AARHUS HAVN, PAKHUS 35

Pakhus for trælastkompagni på Aarhus Havn.

DADEKO

Industrianlæg med produktion, service og administration.

EGETÆPPER, ADMINISTRATION OG SHOWROOM

Administration og showroom for Egetæpper A/S ved Herning.

ÅRHUS SPORVEJE SYD

Garagebygninger, værksteder og klargøringshal for Aarhus Sporveje.

ÅRHUS SPORVEJE NORD

Garagebygninger og værksteder for Aarhus Sporveje.