Energi-, Klima- og Miljøpark

 Energi-, Klima- og Miljøpark. C.F. Møller

Bygherre

Hillerød Forsyning

Adresse

Hillerød, Danmark

Omfang

50 ha

År

2013-

En unik sammensmeltning af energiproduktion, vandrensning, ressourcegenbrug og klimatilpasning, udformet som et offentligt rekreativt læringslandskab.

Hillerød Forsynings kommende Energi-, Klima- og Miljøpark bliver en demonstrationspark for energi og klima, som i sig selv er et fremsynet og ambitiøst bud på, hvordan vi passer bedst muligt på kloden.

Skoleklasser og andre kan komme på besøg for at se det grønne budskab omsat til praksis, og hvor offentligheden kan få glæde af området med klatreøer opbygget af genbrugsjord og gåture gennem vådområdets rige fugleliv.

Området på ca. 50 hektar vil rumme renseanlæg, genbrugsstation for erhverv og private, geotermisk og biomasse varmeproduktion, testfelter til sol, vind og biomasse-energiformer samt et domicil og læringscenter for Hillerød Forsyning. I stedet for at bygge et teknisk anlæg klares regnvandsopsamlingen fra de nærliggende boligområder i et nyskabt naturområde.

En vigtig præmis i planlægningen har været at udnytte topografien til at skabe enkle adgangs- og afvandingsforhold, og ikke mindst fra begyndelsen at indtænke en såkaldt exit-strategi, som anviser, hvordan området i fremtiden kan vende tilbage til en naturtilstand.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Ingeniør

MOE

Landskab

C.F. Møller Landscape

Energi og miljø

Solceller/solvarme

Jordvarmeanlæg

Grønne tage

Bæredygtig planlægning

Regnvandsopsamling

Fleksibilitet

Vindenergi

Lavenergiklasse (2020)

Omtaler

  • 2016 Hydrianyt #45, s.8-11

Infrastruktur

CAMOUFLAGE - NY MILITÆRBYGNING PÅ GOTLAND

Nye faciliteter for udbygningen af det svenske forsvars kapacitet på Gotland i Østersøen.

ENERGI-, KLIMA- OG MILJØPARK

En unik sammensmeltning af energiproduktion, vandrensning, ressourcegenbrug og klimatilpasning, udformet som et offentligt rekreativt læringslandskab.

LUNDS CENTRALSTATION

Lunds hovedbanegård skal udvikles til et moderne mødested og et infrastrukturelt knudepunkt i Lund og i regionen. Forslaget omfatter en ny stationsbygning, nye bygningsarealer med erhvervslokaler, restauranter og hoteller samt en renovering og flytning af den eksisterende toldbygning fra 1800-tallet.

CITYBANEN, STOCKHOLM

Den sydlige del af den nye undergrundsbane Citybanan, en ny jernbanetunnel til nærtog, som bygges under Stockholms indre by.

KULTURBRO-AALBORG

En ny gang- og cykelbro fastgjort til den eksisterende jernbanebro over Limfjorden.

VÄRTATERMINALEN, STOCKHOLM

Terminalbygning for Stockholms faste færgeforbindelser til Finland og Baltikum.

ÖREBRO RESECENTRUM

Forslag til fornyelse af trafikalt knudepunkt i den svenske by Örebro.

SLUSSEN

Masterplan for området ved Slussen, Stockholm, der binder Södermalm og Gamla Stan sammen.

AARHUS HAVN MASTERPLAN

Masterplan for udvidelse og omdisponering af Aarhus Havn.

MOTORVEJEN KLIPLEV-SØNDERBORG

Landskabs- og brodesign for 25 km ny motorvej fra Kliplev til Sønderborg

VÄSTHAMNEN CONTAINERTERMINAL HELSINGBORG

Projektkonkurrence om at udforme og designe Helsingborgs Hamn AB’s containerterminal til en moderne og effektiv terminal.

OPERAPAVILLONEN

Anløbsplatform til havnebussen, der sejler gæster til Operaen, København.

CWO P-HUS

P-hus med plads til ca. 350 biler.

VVM FOR AARHUS LETBANE

VVM-redegørelse for letbane på strækningen Aarhus-Skejby-Lisbjerg-Lystrup.

AKERSHUS UNIVERSITETSSYGEHUS (NYE AHUS), P-HUS

Parkeringshus med ca. 1300 pladser ved det nye centralsygehus i Akershus.

P-HUS OG ADMINISTRATION, BILLUND LUFTHAVN

P-hus og administrationsbyggeri i tilknytning til ny terminal ved Billund Lufthavn.