Incuba Science Park, Gustav Wieds Vej

 Incuba Science Park, Gustav Wieds Vej. C.F. Møller

Bygherre

Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

10800 m2

År

1997-2004

Fleksibelt laboratorie- og undervisningsbyggeri i umiddelbar nærhed af Aarhus Universitet. De mikrobiologiske laboratorier er i genteknologisk klasse 1-3. Byggeriet huser forsknings- og udviklingsprojekter, der udføres i samarbejde mellem forskere ved offentlige institutioner og det private erhvervsliv.

Forskerparken er placeret i umiddelbar nærhed af Aarhus Universitet for dermed at fremme samarbejdet med forsknings- og udviklingsaktiviteterne ved universitetet. I formsprog og materialevalg er byggeriet ligeledes tæt beslægtet med universitetet. Blokkene fremstår som enkle, afklarede volumener med facader og saddeltage i gul tegl.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Ingeniør

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller

Omtaler

  • 2003 Olaf Lind: Arkitekturfortællinger
  • 2001 Poul Pedersen: Fotografens Århus
  • 1998 Erhverv og Menneske side 141
  • 1989 Tillæg til Morgenavisen Jyllands-Posten om Forskerparken

Forskning

BIOMEDICUM, KAROLINSKA INSTITUTTET

Ny, topmoderne laboratoriebygning, der skal være samlende kraftcenter for forskningen ved et af verdens førende medicinske universiteter Karolinska Institutet i Stockholm.

MÆRSK TÅRNET, UDVIDELSE AF PANUM-KOMPLEKSET

Mærsk Tårnet er et state-of-the-art forskningsbyggeri, der med sin nyskabende arkitektur, skaber optimale rammer for sundhedsforskning i verdensklasse.

AARHUS UNIVERSITET

Unikt og helstøbt universitetscampus med en gennemført arkitektur, blandt andet i form af den konsekvente brug af gule teglsten og bygningernes samhørighed med landskabet.

PHARMA SCIENCE BUILDING

Moderne laboratoriebygning til det Det Farmaceutiske Fakultet, der skal styrke tværgående forskningsaktiviteter og skabe synlighed i bybilledet.

DET TEKNISKE FAKULTET - SDU

Fire institutters fælles ramme om et aktivt og dynamisk forsknings- og uddannelsesmiljø ved Syddansk Universitet i Odense.

PANUM INSTITUTTET - OMBYGNING OG INDRETNING AF LABORATORIER

Facaderenovering, bygningsvedligeholdelse, mindre udvidelser og nyindretning af laboratorier i Panum Instituttet.

LABORATORIE- OG FORSKNINGSBYGGERI TIL ETH ZÜRICHS AFDELING I BASEL (D-BSSE)

Laboratoriebyggeri til et af verdens førende naturvidenskabelige undervisnings- og forskningsmiljøer i Basel.

PANUM - DEKANAT OG FAKULTETSADMINISTRATION

Renovering af Panum komplekset på SUND, Københavns Universitet, som omdanner tidligere mørke rum til et moderne, lyst og afvekslende arbejdsmiljø med plads til nye samarbejdsformer

TEKNOLOGISK INSTITUT, DMRI

State-of-the-art forskningsfaciliteter til verdens førende videncenter inden for forskning og innovation i kød og kødprodukter.

UIO LIFE SCIENCE CENTER

Forsknings- og undervisningsbygning til institut for livsvidenskab, kemi og farmaci ved Oslo Universitet (UiO).

CORE-CENTERET I AUH

Core-centret samler den kliniske forskning på Aarhus Universitetshospital i to af hospitalets tre nye ikoniske højhuse.

BIOVAF - NYT INSTITUTBYGGERI PÅ LYNGBY CAMPUS FOR DTU

Konkurrenceforslag til forskningsbyggeri, der udvider DTU's bygningsanlæg og samler forskningsafsnittene Veterinær, Aqua og Fødevarer under ét tag.

IHA KATRINEBJERG

Ingeniørhøjskole i Aarhus med plads til 3000 studerende, forskere og undervisere i IT-byen Katrinebjerg.

DANSK NEUROFORSKNINGS CENTER

Bygherrerådgivning m.m. i forbindelse med udvidelse af Aarhus Kommunehospital.

DARWIN CENTRE FASE 2

Udvidelse af Natural History Museum i London formet som en kæmpe kokon.

INCUBA SCIENCE PARK, KATRINEBJERG

IT-forskerpark med forsknings-, kontor- og fællesfaciliteter for IT-iværksættere og IT-firmaer.

LABORATORIER, HAUKELAND UNIVERSITETSSYGEHUS

Tietages laboratoriebygning i direkte forbindelse med det eksisterende sygehus.

INCUBA SCIENCE PARK, SKEJBY

Forskningsfaciliteter til Incuba Science Park ved Skejby Sygehus.

INCUBA SCIENCE PARK, GUSTAV WIEDS VEJ

Fleksibelt laboratorie- og undervisningsbyggeri.