Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH)

 Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH). C.F. Møller

Bygherre

Region Syddanmark

Adresse

Odense, Danmark

Omfang

212000 m² somatik, 25.000 m² psykiatri og 36.000 m² universitet - 728 senge

År

2009-2018/2022

C.F. Møller er bygherrerådgiver på et nyt superhospital ved Odense, der er et af de største byggerier af sin art i nyere tid i Danmark og bliver hovedhospital i Region Syddanmark.

Som det eneste hospital i Danmark bliver Nyt Odense Universitetshospital bygget sammen med et universitet, Syddansk Universitet. Hospitalet og universitetet vil blive forbundet af et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet. Projektet indebærer desuden en ny forskerpark og et portalområde med bl.a. kollegier, forskerboliger, service- og konferencefaciliteter.

Som bygherrerådgiver har C.F. Møller bl.a. udarbejdet programmer for konceptuelle løsninger – samt et konkurrenceprogram for Nyt Odense Universitetshospital med arealopgørelser, klinisk hovedstruktur og logistik.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Ingeniør

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Landscape

Andre samarbejdspartnere

Langebæk, Nosyko

Management

NYT ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL (NYT OUH)

Bygherrerådgiver på nyt superhospital, der er et af de største byggerier af sin slags i nyere tid i Danmark.

AUH, SUNDHEDSPLANLÆGNING

Funktionsplanlægning, aktivitets- og kapacitetsanalyser og brugerprocesser i forhold til ombygningen og udvidelsen af Aarhus Universitetshospital.

FØRDE CENTRALSYGEHUS, BRUGERINDDRAGELSE

Planlægning af infrastruktur, udnyttelse af arealer og eventuel udbygning af sygehuset.

SPRINGFIELD UNIVERSITY HOSPITAL, SUNDHEDSPLANLÆGNING

Funktionsplanlægning, kapacitets- og aktivitetsanalyser, hovedfunktionsprogram og brugermøder.

VEJLE SYGEHUS, GENERALPLAN

Generalplan med forslag til indretning af fremtidige funktioner på sygehuset. Brugerinddragelse er et centralt værktøj.

GENERALPLAN FOR PSYKIATRIEN - REGION SYDDANMARK

Rammesættende manual og guideline for de lokale psykiatribyggerier i Region Syddanmark.

ULLEVÅL UNIVERSITETSSYGEHUS

Sundhedsplanlægning, kapacitetsberegning og relaterede arkitektopgaver.

RIGSARKIVET OPP PROJEKT

Bygherrerådgivning i forbindelse med Rigsarkivets opbevaring af arkivalier.