CITYBANEN, STOCKHOLM

Den sydlige del af den nye undergrundsbane Citybanan, en ny jernbanetunnel til nærtog, som bygges under Stockholms indre by.

GREENWICH PENINSULA LOW CARBON ENERGY CENTRE

Kraftvarmeværk udformet som et kunst- og arkitektur-samarbejde for byudviklingsområdet Greenwich Peninsula i London.

HAVNEHOLMEN

400 boliger på et af Aarhus Havns mest attraktive byggefelter.

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny udskolingsbygning på Islands Brygge sætter rammerne for en kropslig, sanselig og erfaringsbaseret læring med et særligt fokus på mad og bevægelse.

SUNDMOLEN 5.05

Ny boligbebyggelse med 86 lejligheder på Sundmolen i Københavns Nordhavn.

SYGEHUS VENDSYSSEL - UDBYGNING OG RENOVERING

Ny behandlingsbygning, nyt kvinde-barn-hus samt udarbejdelse af en helhedsplan for udbygning og renovering af Sygehus Vendsyssel i Hjørring.

THE VILLAGE STHLM

Nyt boligkvarter med miljørigtige boliger og gårdrum i Hammarby Sjöstad i Stockholm.

VALBY MASKINFABRIK: P1 & P2-HALLERNE

Omdannelse af Valby Maskinfabriks gamle støbehal og montagehal til centralt beliggende lejligheder.

AARHUS UNIVERSITET

Unikt og helstøbt universitetscampus med en gennemført arkitektur, blandt andet i form af den konsekvente brug af gule teglsten og bygningernes samhørighed med landskabet.

AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL - AUH

Det store hospitalskompleks er organiseret som en by med kvarterer, gader og torve som grundlag for en mangfoldig, levende og grøn bydel.

MOLDE KULTURSKOLE

En ny og inspirerende ramme for kulturlivet på Moldes gamle fængselsgrund. Kulturskolen omfatter Moldes tidligere fængsel og rådhus, som begge er fredet.

MUSIKHUSET AARHUS, BILLETSALG

Aarhus Musikhus har fået nyt billetsalg, der nu er tilpasset den moderne digitale og internetbaserede virkelighed.

NORSK-TYSK HANDELSKAMMER

Tilbygning til Norsk-Tysk Handelskammer, formet som et skarpskårent prisme der kontrasterer de oprindelige jugendbygninger.

PHARMA SCIENCE BUILDING

Moderne laboratoriebygning til det Det Farmaceutiske Fakultet, der skal styrke tværgående forskningsaktiviteter og skabe synlighed i bybilledet.

SASSARI HOSPITAL

Plan der logistisk, funktionelt og visuelt skal sammenbinde henholdsvis universitets- og regionshospitalet i den italienske by Sassari.

AARHUS HAVN HAVNECENTER

Nyt Havnecenter med samlokalisering af administration, værksteder, kundemodtagelse, offentlig kantine, velfærdsfaciliteter samt udlejningsarealer til virksomheder

BESTSELLER KONTORHUS

Nyt, bæredygtigt kontorbyggeri til tøjfirmaet Bestseller.

CAMPUS KOLLEGIET

Kollegium med 250 studenterboliger i tre forbundne 15-etagers bygninger.

PANUM INSTITUTTET - OMBYGNING OG INDRETNING AF LABORATORIER

Facaderenovering, bygningsvedligeholdelse, mindre udvidelser og nyindretning af laboratorier i Panum Instituttet.

SLEMMESTAD

Visjon for Slemmestad om å omforme sentrum til en levende kystby ved Oslofjorden.

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND I HILLERØD

Konkurrenceforslag til nyt akuthospital hvor arkitektur og natur smelter sammen og udgør et trygt sted for patienterne, en superfunktionel og sanselig arbejdsplads og en rekreativ oase for alle borgere i området.

PANUM - DEKANAT OG FAKULTETSADMINISTRATION

Renovering af Panum komplekset på SUND, Københavns Universitet, som omdanner tidligere mørke rum til et moderne, lyst og afvekslende arbejdsmiljø med plads til nye samarbejdsformer

REVITALISERING AV RAVNKLOA

Revitalisering af Ravnkloa, en af Trondheims historiske pladser, med ny gang- og cykelbro, aktiviteter og ophold langs nyetableret kanalpromenade.

THE NATIONAL GALLERY LONDON, GALLERY A

Nyt udstillingsgalleri indrettet i et tidligere magasin på National Gallery i London

VASAMUSEET, UDVIDELSE

Om- og tilbygning af Sveriges største turistattraktion, der sikrer bedre tilgængelighed for alle og øger publikumskapaciteten.

CORE-CENTERET I AUH

Core-centret samler den kliniske forskning på Aarhus Universitetshospital i to af hospitalets tre nye ikoniske højhuse.

FREMTIDENS MADLA-REVHEIM

Forslag til nyt miljøbevidst boligområde i Madla-Revheim uden for Stavanger.

FØRDE CENTRALSYGEHUS, BRUGERINDDRAGELSE

Planlægning af infrastruktur, udnyttelse af arealer og eventuel udbygning af sygehuset.

LONG LANE, CAMBRIDGE

273 bæredygtige boliger i skandinavisk stil i et nyt kvarter i Cambridge.

NATIONAL DIABETES CENTER

Nyt kompetencecenter for diabetes med forskning og behandling af specielt komplicerede tilfælde på King Saud University, Riyadh.

NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS

Konkurrenceforslag til udvidelse af det psykiatriske Sct. Hans Hospital.

NYT HOVEDKONTOR TIL CODAN

Samarbejde på tværs af afdelinger har været hovedfokus i forslaget til nyt hovedkontor til forsikringsselskabet Codan i Ørestaden.

POINT HYLLIE

Fire højhuse med boliger, kontorer og butikker omkring det nyanlagte Hyllie stationstorv.

SYKKYLVEN CENTRUM

Ideforslag til fornyelse af centrum med karrébebyggelser, nyt rådhus og havnefront samt bevaring af grønne omgivelser.

SÆBY STRAND - ALMENE BOLIGER

Almene boliger beliggende på naturskøn grund med udsigt over Kattegat.

TEKO CENTER DANMARK

Konfektions- og trikotageskole i Birk Centerpark ved Herning.

BIOVAF - NYT INSTITUTBYGGERI PÅ LYNGBY CAMPUS FOR DTU

Konkurrenceforslag til forskningsbyggeri, der udvider DTU's bygningsanlæg og samler forskningsafsnittene Veterinær, Aqua og Fødevarer under ét tag.

HARBOUR STONES, LINDHOLMEN, GÖTEBORG

Masterplan for et nyt boligområde på Lindholmen i Gøteborgs tidligere industrihavn.

IHA KATRINEBJERG

Ingeniørhøjskole i Aarhus med plads til 3000 studerende, forskere og undervisere i IT-byen Katrinebjerg.

STRAUME SENTRUM FESTPLASS OG HØYHUS

Masterplan for byfornyelse af Straume i Norge, med en festplads til store folkelige begivenheder og et nyt markant højhus med konferencecenter, kontor og hotel.

VILLA GJESKELUND

Moderne fortolkning af en klassisk landejendom i fredede omgivelser mellem skov og marker, kun et par hundrede meter fra Gudenåen.

VÄSTHAMNEN CONTAINERTERMINAL HELSINGBORG

Projektkonkurrence om at udforme og designe Helsingborgs Hamn AB’s containerterminal til en moderne og effektiv terminal.

AKUT- OG INFEKTIONSKLINIK, SUS, MALMØ

Akut- og infektionsklinik indrettet til at beskytte bedst muligt mod smittespredning.

BRABRAND ROSTADION

Nyt dommertårn og klubhus, som er bygget sammen med det eksisterende bådehus.

SAN MARTINO-MUSEET, GASTRONOMISK AKADEMI

Renovering og nyindretning af middelalderklosteret i San Martino-museet, Napoli.

VEJLE SYGEHUS, EN DEL AF SYGEHUS LILLEBÆLT

Generalplan, udvidelser, ombygninger og generel bygherrerådgivning for Vejle Sygehus, en del af Sygehus Lillebælt.

ÅLESUND SYGEHUS, NY BØRNEAFDELING

Ny børneafdeling indrettet på børnenes præmisser med plads til leg, skole, behandling, pleje og omsorg i lyse og trygge omgivelser.

BÅRLISKOGEN OMSORGSBOLIGER

Bårliskogen omsorgsboliger er 16 boliger til fysisk og psykisk funktionshæmmede.

CORTEX PARK

Forsker- og videnspark samt et særligt portalområde ved Syddansk Universitet.

DANSK NEUROFORSKNINGS CENTER

Bygherrerådgivning m.m. i forbindelse med udvidelse af Aarhus Kommunehospital.

DUEMOSEPARK, 1. TIL 3. ETAPE

Samlet boligbebyggelse på grund i Farum med henholdsvis 52 og 54 lejligheder og 22 rækkehuse.

ENERGI PLUS VINDUE

Udvikling af ny vinduesserie, som opfylder byggebranchens forventede energikrav for 2020.

GLOSTRUP STORCENTER

Renovering og udvidelse af Glostrup Storcenter fra 1970'erne.

GOBIGAS BIOGASVÆRK

Anlæg til produktion af biometan – projekt GoBiGas – hvor man via afbrudt forbrænding af primært skovningsaffald fremstiller gas til biler.

HALSSKOV MARITIME BY

Omdannelse af den nedlagte Halsskov Færgehavn til en ny bydel med 600 boliger.

HANDELSHØJSKOLEN I AARHUS

Højere læreanstalt i det nordlige Aarhus opbygget omkring opholds- og gårdrum.

MASTERPLAN POSTHUSGRUNDEN VEJLE

Masterplan for byudvikling på Posthusgrunden, Vejle - et fremtidigt kultur-, bolig- og erhvervsområde.

SILOETTEN, BOLIGER I LØGTEN

21 boliger med udsigt over Kalø Bugt i nedlagte silo ved Løgtens havnefront.

SWEDBANK STADION

Stadion med multi-funktioner og plads til op til 21.000 tilskuere.

ADVICE HOUSE

Advice House er et åbent og fleksibelt kontorfællesskab med mange perspektiviske kig og vinkler.

ARKEN, UDVIDELSE

Udvidelsen af ARKEN Museum for Moderne Kunst.

AUTO COLLEGE

Nyt skolebyggeri med værksteder og teorilokaler for en af Danmarks største erhvervsskoler inden for motorindustrien.

BUSINESS COLLEGE SØNDERBORG

Tilbygning til Sønderborg Handelsskole samt ombygning af de eksisterende lokaler fra 1968.

CUTTY SARK GARDENS

Forslag til reorganisering af byrummet omkring det fredede Cutty Sark sejlskib.

DANSK PLAKATMUSEUM I DEN GAMLE BY

Dansk Plakatmuseum opført som en del af et genskabt 1900-tals bymiljø i Den Gamle By, Aarhus.

FINDERUPPARKEN

Nyt bolig- og erhvervskompleks med lejligheder til både studerende og familier - alle med altaner der henvender sig mod bebyggelsens lyse, grønne gårdrum.

GENERALPLAN FOR PSYKIATRIEN - REGION SYDDANMARK

Rammesættende manual og guideline for de lokale psykiatribyggerier i Region Syddanmark.

PARADISKVARTALET

Udviklingsforslag for en historisk og grøn del af Lunds Universitet med et nyt urbant hovedstrøg, nye undervisningsfaciliteter og et samlende landskabskoncept.

RYESGADE 60-64, RENOVERING AF FACADER

Renovering af facader på byejendom fra 1964 for at minimere energiforbruget.

SKYVIEW, STOCKHOLM

SkyView er en attraktion bestående af to glasgondoler, der tager besøgende til toppen af Stockholms multiarena Ericsson Globe.

THE WORLD VILLAGE OF WOMEN SPORTS

Forslag til ny bydel for kvindeidræt i Malmø.

AARHUS HAVN, GRÆNSEKONTROLSTATION

Ny veterinærkontrolstation og servicecenter SKAT ved Aarhus Havns containerterminal.

AMAGER CENTRET - NYE FACADER

Ny facade med vekslende lameller.

AMERIKA PLADS - UDEAREALER OG P-KÆLDER

Belægninger, pladser og p-anlæg på det nye byområde på Sdr. Frihavn, København.

EGETÆPPER - UDVIDELSE

Udvidelse af tæppeproducenten Eges administrationsbygning og showroom med nyt showroom, nye kontorer og mødelokaler.

ETERNITTEN

Visionsplan for boliger, undervisning og erhverv på tidligere industriareal i Aalborg.

FLEETBANK HOUSE

Projektforslag til facetteret erhvervsbyggeri, der kombinerer et bæredygtigt kontorareal og et shoppingareal.

FRESCATI, STOCKHOLMS UNIVERSITET - UDVIKLINGSPLAN

Udviklingsplan for universitetsområdet Frescati, både hvad angår bebyggelse og landskab.

FRIEDRICH-PAULSEN-SCHULE NIEBÜLL, UDVIDELSE

Vinderforslag i konkurrence om udvidelse af gymnasiet Friedrich-Paulsen-Schule i Niebüll.

HORSENS HAVN MASTERPLAN

Konkurrenceforslag til masterplan for bæredygtig arealomdannelse og byudvikling på Horsens Havn.

INCUBA SCIENCE PARK, SKEJBY

Forskningsfaciliteter til Incuba Science Park ved Skejby Sygehus.

KLITHEDEN BOLIGER, BLOKHUS

Bebyggelsesplan for 135 boliger på naturgrund i Hune.

LANDSPITALI UNIVERSITY HOSPITAL, REYKJAVIK

Det nye universitetssygehus forener kravene til moderne sygehusplanlægning og målrettet behandling med en klar og enkel arkitektur.

MUSIKHUSET AARHUS, UDVIDELSE

Udvidelse af Musikhuset Aarhus med nye kulturinstitutioner og sale.

NIMBUSHUSET

Udvikling af nyt facadesystem til etageejendom på Frederiksberg.

SANISTÅL A/S, TAULOV

Danmarks største stållager.

THE LM PROJECT – THE MERMAID TOWER AND THE ROCK

Konkurrenceforslag til stærkt skulpturelt kontorbyggeri på henholdsvis Langelinie og Marmormolen forbundet af en gang- og cykelbro.

ULLEVÅL UNIVERSITETSSYGEHUS

Sundhedsplanlægning, kapacitetsberegning og relaterede arkitektopgaver.

ARKÆOLOGISK MUSEUM I BARI

Nyt arkæologisk museum bygget med udgangspunkt i en gammel kirke, et kloster samt en arkæologisk have.

BISPEBJERG KOLLEGIET

Kollegiebyggeri med 252 værelser i to punkthuse på ni og ti etager.

DANNEVIRKESTRÆDE

Boligbebyggelse med 20 boliger i det centrale Haderslev.

DET NY SØFARTSMUSEUM

Konkurrenceforslag til nyt søfartsmuseum i den eksisterende dok i Helsingør Værft.

HERNING GYMNASIUM

Udvidelse og ombygning af Herning Gymnasium.

KIRKEPLADSEN I HOLSTEBRO

Omdisponering og fornyelse af arealerne omkring Holstebro Kirke og hovedindgangen til Holstebro Rådhus og Bibliotek.

KONGEBROCENTRET

Plejecenter med 28 boliger.

KØGE ÅHAVN

Etape 1 af boligbebyggelse ved åhavnen i Køge.

MUSEUM OF MODERN ART WARSZAWA

Konkurranseforslag til museum for moderne kunst i Warszawa.

CFM06

Serie af polstermøbler med siddemøbler og borde.

FORSVARSHØJSKOLEN | UDENRIGSPOLITISK INSTITUT I STOCKHOLM

Om- og tilbygning med undervisningslokaler, bibliotek og kontorer.

LILLE VILDMOSECENTRET

Besøgscenter for formidling af landskabshistorie for området omkring Lille Vildmose.

MUSKELSVINDFONDEN, HOVEDSÆDE

Hovedsæde for Muskelsvindfonden.

NORDLYSET

Skulpturel boligkarré med en ekspressiv facade i den nye bydel ved Amerika Plads.

SCION-DTU, OMBYGNING AF KEMIHUSET

Ombygning af laboratoriebygning fra 1960'erne til energioptimeret kontorbyggeri.

AARHUS UNIVERSITET VISIONSPLAN

Helhedsplan for den langsigtede udvikling af Aarhus Universitet.

ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, SKEJBY

Komplet sygehusbebyggelse i Skejby nord for Aarhus.

4. MAJ KOLLEGIET

Kollegium opført som en firelænget gård omkring en gårdhave.

BIOGASANLÆG, HENRIKSDALS RENSNINGSANLÆG I STOCKHOLM

Biogasanlæg til at rense røggas, også benævnt rågas, ved Henriksdals Rensningsanlæg i Stockholm.

DRONNINGEDAMMEN

Boligbebyggelse med 24 boliger i Hørsholm.

FOOD COLLEGE AALBORG

Køkkener ved Food College Aalborg, en del af Tech College Aalborg.

GÄRSTADVÆRKET

Udbygning til det eksisterende kraftvarmeværk Gärstadverken.

KOPERNIK SCIENCE CENTER, WARSZAWA

Konkurrenceforslag til nyt eksperimentarium og planetarium placeret direkte ved flodbredden i byens centrum.

SALLING STORMAGASIN - UDVIDELSE

Udvidelse af Salling Stormagasin på Strøget i Aarhus.

SYGEHUSET I VESTFOLD, 6. BYGGETRIN

Detailprojektering af udvidelse af Sygehuset i Vestfold, Norge.

THE ROCK - MILJØDESIGN

International konkurrence om at designe Europas mest energieffektive kontorbyggeri i Bjørvika-området.

FIELD'S

Centerbyggeri i Ørestaden med butiks- og leisurecenter, kontorer, parkering m.m.

GRAVENE HADERSLEV

Omlægning af Haderslevs centrale plads fra parkering til bytorv.

INCUBA SCIENCE PARK, GUSTAV WIEDS VEJ

Fleksibelt laboratorie- og undervisningsbyggeri.

SUPERDOME KOLDING

Forslag til multifunktionsarena for ekstremsport m.m.

AARHUS IDRÆTSPARK, UDVIDELSE

Udvidelse af Aarhus Idrætspark med idrætshotel, kontorer, træningssale, m.m.

GÅGADERNE I HOLSTEBRO

Renovering af gågader og stræder i Holstebro bycenter.

SANDEGRAVEN

Boligområde med 183 boliger ved Vejle Ådal.

SYDDANSK UNIVERSITET, ESBJERG

Undervisningsbyggeri ved Esbjerg for den selvejende institution Syddansk Universitets Center.

AARHUS KUNSTBYGNING, UDVIDELSER

To udvidelser af Aarhus Kunstbygning med nye udstillings­arealer og skulpturgård.

BOLIGER VED VEDBÆK STATION

Boligprojekt opført dels som rækkehuse og familieboliger, dels som fleretages altangangshuse.

MUSVÅGEVEJ, PLEJEBOLIGER

Bo- og dagtilbud med 50 plejeboliger i et tidløst arkitektonisk formsprog.

SOFIEGÅRDEN, PLEJEBOLIGER OG CENTER

Plejecenter med 50 plejeboliger, et plejecenter med områdekontor og et dagcenter samt multihus, der er fælles med det omkringliggende boligområde.

SOLSKODDER - ET BEVÆGELIGT SOLPANEL

Bevægeligt panel til montering på bygningsfacader.

BORNHOLMS HOSPITAL

Udvidelse og ombygning af Bornholms Centralsygehus i Rønne.

MARSELISBORGCENTRET, ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, ÅRHUS SYGEHUS

Svømmehal, konference- og mødelokaler m.m. ved Marselisborgcentret for rehabilitering, forskning og udvikling.

SØAUDITORIET, AARHUS UNIVERSITET

Bygningskompleks med fælles auditoriefaciliteter for universitetet.

THE POUL DUE JENSEN ACADEMY - GRUNDFOS

Undervisnings- og kollegiebyggeri i Bjerringbro for Grundfos-koncernen.

AARHUS HAVN, PAKHUS 302 OG 304

Pakhuse med koldt- og varmtlager og kontorfaciliteter på Aarhus Havn.

DET TEOLOGISKE FAKULTET

Omdannelse af tidligere hospital til brug for Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet.

FLORENCEHORT, PLEJEHJEM

Plejehjem i Güterfelde, Tyskland.

FREDERIKSHAVNS SYGEHUS, UDVIDELSE

Tilbygning til Frederikshavn Sygehus med sengestuer og behandlingsafsnit.

KANAL 5

Kanal 5's nye kontor i Stockholm.

MÆRSK DATA VIBENHUS

Kontorbyggeri på det tidligere Galle & Jessen-areal i det nordlige København.

NATURHISTORISK MUSEUM, AARHUS

Museumsbyggeri i Universitetsparken i Aarhus.

TOPDANMARK, UDVIDELSE AF DOMICIL

Udvidelse af kontorbyggeri i Ballerup for forsikringsselskabet Topdanmark.

AALBORG SLAMTØRRINGSANLÆG

Slamtørringsanlæg til genanvendelse af spildevandsslam.

AARHUS HAVN GATEBYGNING

Gateanlæg for ind- og udgående landtrafik til havnens containerterminaler.

AARHUS HAVN MARINEBYGNING

Administrationsbygning for driften af containerterminalen på Aarhus Havn.

KVARTERET VED FUGLESANGS ALLÉ

Område med en række byggerier alle tegnet af C.F. Møller.

TGS - TEKNOLOGICENTER, BERLIN

Teknologi- og forskningscenter med kontorer og laboratorier for nystartede firmaer.

HANSEN MILLENNIUM

Et smalprofilsystem til vinduesløsninger med høj ydeevne.

NY MOESGÅRD

Boligbebyggelse med 83 boliger i Skåde, syd for Aarhus.

STATENS MUSEUM FOR KUNST - UDVIDELSE

Udvidelse og ombygning af Statens Museum for Kunst i København.

AARHUS HAVN, PAKHUS 35

Pakhus for trælastkompagni på Aarhus Havn.

ÅRHUS TEKNISKE SKOLE NORD

Undervisningsinstitution for de tekniske fag.

DADEKO

Industrianlæg med produktion, service og administration.

GRUNDFOS HOVEDBYGNING

Hovedbygningen i Grundfos' bygningskompleks i Bjerringbro.

PARKEN, DANMARKS NATIONALSTADION

Modernisering af stadionanlægget på Østerbro i København.

STENO MUSEET, AARHUS

Videnskabshistorisk og medicinhistorisk museum i Aarhus Universitetspark.

SANDBAKKEN

Boligbebyggelse med 212 boliger i Skåde, syd for Aarhus.

MØLLEVANGSKIRKEN

Menighedskirke og sognegård i det nordlige Aarhus.

EGÅ MARINA LYSTBÅDEHAVN

Lystbådehavn nord for Aarhus med plads til 900 både og joller.

SOLKLINT, 5 HUSE I EGÅ

Fem klyngehuse med fælles gårdrum placeret på pynt ud mod Aarhus bugt.

ÅRHUS SPORVEJE NORD

Garagebygninger og værksteder for Aarhus Sporveje.

VODROFFSVEJ

Funkisejendom ved søerne i København.