Rigsarkivet OPP projekt

 Rigsarkivet OPP projekt. C.F. Møller

Bygherre

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Adresse

København, Danmark

Omfang

370 hyldekilometer til arkivalier samt støttefaciliteter

År

2005-2009

Konkurrence

Rådgivningskonkurrence. 2005

På Kalvebod Brygge i København ligger det nye Rigsarkiv. Arkivet er bygget til at kunne rumme omkring 370 hyldekilometer med arkivalier, hvilket svarer til godt og vel 800 års danmarkshistorie.

Rigsarkivet er anlagt som et offentlig-privat partnerskab (OPP) med privat finansiering. Arkivet er samtidig det første statslige OPP. Det vil sige, at det er en privat virksomhed, der har designet og bygget arkivet, og som står for driften og vedligeholdelsen frem til 2037. OPP-leverandøren varetager den løbende vedligeholdelse og rengøring af Rigsarkivet.

Rigsarkivet er en bygning med en helt særlig funktion, som kræver en speciel opbygning og teknologi. Der er tale om en bygning med et avanceret højlager med et særligt hylde- og trucksystem, der gør det muligt hurtigt at finde og hente arkivalierne frem. Endvidere skal arkiverne have et stabilt indeklima og en høj brandsikkerhed, så arkivalierne bevares bedst muligt. OPP-løsningen har givet plads til at udvikle gode og nytænkte løsninger på disse problemstillinger.

C.F. Møller har fungeret som bygherrerådgiver og er desuden underrådgiver for arkitektarbejderne.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Samarbejdspartnere

C.F. Møller er underrådgiver vedr. arkitektarbejderne for Grant Thornton og Alectia (tidl. Birch & Krogboe A/S)

Præmiering

  • Rådgivningskonkurrence. 2005

Management

NYT ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL (NYT OUH)

Bygherrerådgiver på nyt superhospital, der er et af de største byggerier af sin slags i nyere tid i Danmark.

AUH, SUNDHEDSPLANLÆGNING

Funktionsplanlægning, aktivitets- og kapacitetsanalyser og brugerprocesser i forhold til ombygningen og udvidelsen af Aarhus Universitetshospital.

FØRDE CENTRALSYGEHUS, BRUGERINDDRAGELSE

Planlægning af infrastruktur, udnyttelse af arealer og eventuel udbygning af sygehuset.

SPRINGFIELD UNIVERSITY HOSPITAL, SUNDHEDSPLANLÆGNING

Funktionsplanlægning, kapacitets- og aktivitetsanalyser, hovedfunktionsprogram og brugermøder.

VEJLE SYGEHUS, GENERALPLAN

Generalplan med forslag til indretning af fremtidige funktioner på sygehuset. Brugerinddragelse er et centralt værktøj.

GENERALPLAN FOR PSYKIATRIEN - REGION SYDDANMARK

Rammesættende manual og guideline for de lokale psykiatribyggerier i Region Syddanmark.

ULLEVÅL UNIVERSITETSSYGEHUS

Sundhedsplanlægning, kapacitetsberegning og relaterede arkitektopgaver.

RIGSARKIVET OPP PROJEKT

Bygherrerådgivning i forbindelse med Rigsarkivets opbevaring af arkivalier.