Skive Kraftvarmeværk

 Skive Kraftvarmeværk. C.F. Møller. Photo: Ole Hein Petersen

Bygherre

I/S Skive Fjernvarme

Adresse

Skive, Danmark

Omfang

1350 m² nybyg + 2.600 m² renovering

År

2004-2006

Konkurrence

1. præmie i konkurrence. 2004

Skive Kraftvarmeværk er placeret på en landskabsryg ved indfaldsvejen til Skive - synlig både fra fjorden, byen og de nærliggende boligområder.

Anlæggets enkle former og markante detaljer signalerer 'kraftstation' - blottet for almindelige kendte bygningsenheder som døre, vinduer og etagehøjder. Facaderne er beklædt med kobberplader, der i nogle år vil stå med sin varme tone og med tiden og vejrliget efterhånden patinere over i en grønlig tone med et fint farvespil og en smuk dybde. Besøgende kan opleve det tekniske anlæg i brug fra gangbroer i flere etager i de store haller. Anlæggets produktion er baseret på forgasning af biomasse og er det første af sin art i verden.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Ingeniør

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Andre samarbejdspartnere

Bruun & Sørensen (el), Aaen A/S, Carbona INC

Præmiering

 • Nomineret til Copper in Architecture Awards. 2007
 • 1. præmie i konkurrence. 2004

Omtaler

 • 2011 L'industria delle construzione 420 p. 70 - 77
 • 2010 C3 Magazine #311
 • 2009 Il consumo della Cittá, p.90-91
 • 2008 A10 #22, p. 56
 • 2007 Arkitektur DK #2, p. 84-89
 • 2007 Byggeri #10, p. 44-47
 • 2007 Danske Ark Byg #3, p. 1, 6-8
 • 2007 Copper Forum p. 22-24
 • 2007 The Architectural Review 1328, p. 100

Industri

MASCOT INTERNATIONAL

Nyt domicil og logistikcenter til Mascot International, en af Europas førende producenter af workwear.

NY PUMPESTATION KLØVERMARKSVEJ

Danmarks største spildevandspumpestation på Kløvermarksvej kombinerer driftstekniske løsninger med et optimalt og inspirerende fysisk arbejdsmiljø.

GREENWICH PENINSULA LOW CARBON ENERGY CENTRE

Kraftvarmeværk udformet som et kunst- og arkitektur-samarbejde for byudviklingsområdet Greenwich Peninsula i London.

BESTSELLER LOGISTIKCENTER NORD

Logistikcenter til forsyning af tøjfirmaet Bestsellers butikker i hele Europa.

AARHUS HAVN HAVNECENTER

Nyt Havnecenter med samlokalisering af administration, værksteder, kundemodtagelse, offentlig kantine, velfærdsfaciliteter samt udlejningsarealer til virksomheder

AARHUS HAVN, PAKHUS 404 - SAMSKIP

Nyt pakhus på Aarhus Havn til shipping-virksomheden Samskip, med referencer til C.F. Møllers øvrige design af pakhuse på Aarhus Havn.

UPPSALA NY KRAFTVARMEVÆRK

Uppsalas ny kraftvarmeværk er et møde mellem by, park og industri.

AUH, TRANSFORMATORSTATIONER

2 selvstændige 60/15kW transformatorstationer, med nødstrømsanlæg til forsyning af Aarhus Universitetshospital.

DANSK BJERGNING OG BUGSERING, DOMICIL

Ny administration og værkstedsbygning til Dansk Bjergning og Bugsering i Aarhus Havn.

KOMPRESSORSTATION EGTVED

Nyt naturgasanlæg med kompressorstation og servicebygninger.

LOGSTAR - SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION DENMARK

Logistikcenter ved Randers til det franske byggefirma Saint-Gobains danske leverancer.

GIS-BYGNINGER

Designkoncept for gas-isolerede koblingsanlæg - også kaldet GIS-bygninger.

GOBIGAS BIOGASVÆRK

Anlæg til produktion af biometan – projekt GoBiGas – hvor man via afbrudt forbrænding af primært skovningsaffald fremstiller gas til biler.

VESTAS A/S, RANDERS

Vindmøllefabrik opført langs motorvejen mellem Randers og Aarhus, udvidet i flere etaper siden indvielsen i 1994.

AARHUS HAVN, GRÆNSEKONTROLSTATION

Ny veterinærkontrolstation og servicecenter SKAT ved Aarhus Havns containerterminal.

DAKA BIODIESELFABRIK

Produktionsanlæg for fremstilling af biodiesel.

SANISTÅL A/S, TAULOV

Danmarks største stållager.

SKIVE KRAFTVARMEVÆRK

Biomassebaseret kraftvarmeanlæg.

BENT BRANDT

Firmadomicil for storkøkken- og kantineleverandørvirksomheden Bent Brandt.

BIOGASANLÆG, HENRIKSDALS RENSNINGSANLÆG I STOCKHOLM

Biogasanlæg til at rense røggas, også benævnt rågas, ved Henriksdals Rensningsanlæg i Stockholm.

GÄRSTADVÆRKET

Udbygning til det eksisterende kraftvarmeværk Gärstadverken.

RENO NORD

Nybygning og renovering av Reno Nord Forbrændingsanlæg i Aalborg Øst.

GRUNDFOS

Design og projektering af en lang række byggerier i ind- og udland.

PUMPESTATION OG MANDSKABSBYGNING

Anlæg med fire bygningselementer; mandskabsbygning, pumpestation, tryktårn og et overløbsbygværk.

AARHUS HAVN, PAKHUS 302 OG 304

Pakhuse med koldt- og varmtlager og kontorfaciliteter på Aarhus Havn.

VESTAS VINGEFABRIK, NAKSKOV

Produktionsfaciliteter for vindmølleproduktion i Nakskov.

AALBORG SLAMTØRRINGSANLÆG

Slamtørringsanlæg til genanvendelse af spildevandsslam.

AARHUS HAVN GATEBYGNING

Gateanlæg for ind- og udgående landtrafik til havnens containerterminaler.

AARHUS HAVN MARINEBYGNING

Administrationsbygning for driften af containerterminalen på Aarhus Havn.

AARHUS HAVN, PAKHUS 35

Pakhus for trælastkompagni på Aarhus Havn.

DADEKO

Industrianlæg med produktion, service og administration.

EGETÆPPER, ADMINISTRATION OG SHOWROOM

Administration og showroom for Egetæpper A/S ved Herning.

ÅRHUS SPORVEJE SYD

Garagebygninger, værksteder og klargøringshal for Aarhus Sporveje.

ÅRHUS SPORVEJE NORD

Garagebygninger og værksteder for Aarhus Sporveje.