Ullevål Universitetssygehus

 Ullevål Universitetssygehus. C.F. Møller

Bygherre

Ullevål Universitetssygehus

Adresse

Oslo, Norge

Omfang

4 -årig rammeaftale

År

2004-2008

Ullevål Universitetssygehus i Oslo er et specialiseret og højteknologisk hospital med omfattende medicinsk forskning, mens det også fungerer som lokalt, regionalt og nationalt sygehus på en række forskellige områder. Det oprindelige sygehus blev opført i 1887 og er sidenhen blevet udbygget og moderniseret i flere etaper. I forbindelse med en modernisering af gastro- og nyremedicinske afdelinger og opførelsen af en ny kontorbygning i 2004 stod C.F. Møller Healthcare for at udarbejde en planløsning, der efter sygehusets ønske hovedsageligt fandt sted inden for de eksisterende bygningsrammer.

C.F. Møller har beregnet de fremtidige aktiviteter og dermed kapaciteten for sengepladser, kontorer og klinikrum ud fra analyser af den demografiske udvikling for Oslo-området og med udgangspunkt i brugernes behov. C.F. Møller varetog flere af de relaterede arkitektopgaver.

I 2009 blev Ullevål en del af Oslo Universitetssygehus, der er en sammenslutning af fire sygehuse i Oslo - Rigshospitalet, Aker Sygehus, Radiumhospitalet og Ullevål – og dermed Norges største sygehus med ca. 20.000 ansatte.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Management

NYT ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL (NYT OUH)

Bygherrerådgiver på nyt superhospital, der er et af de største byggerier af sin slags i nyere tid i Danmark.

AUH, SUNDHEDSPLANLÆGNING

Funktionsplanlægning, aktivitets- og kapacitetsanalyser og brugerprocesser i forhold til ombygningen og udvidelsen af Aarhus Universitetshospital.

FØRDE CENTRALSYGEHUS, BRUGERINDDRAGELSE

Planlægning af infrastruktur, udnyttelse af arealer og eventuel udbygning af sygehuset.

SPRINGFIELD UNIVERSITY HOSPITAL, SUNDHEDSPLANLÆGNING

Funktionsplanlægning, kapacitets- og aktivitetsanalyser, hovedfunktionsprogram og brugermøder.

VEJLE SYGEHUS, GENERALPLAN

Generalplan med forslag til indretning af fremtidige funktioner på sygehuset. Brugerinddragelse er et centralt værktøj.

GENERALPLAN FOR PSYKIATRIEN - REGION SYDDANMARK

Rammesættende manual og guideline for de lokale psykiatribyggerier i Region Syddanmark.

ULLEVÅL UNIVERSITETSSYGEHUS

Sundhedsplanlægning, kapacitetsberegning og relaterede arkitektopgaver.

RIGSARKIVET OPP PROJEKT

Bygherrerådgivning i forbindelse med Rigsarkivets opbevaring af arkivalier.