Aarhus Kommunehospital

 Aarhus Kommunehospital
 C.F. Møller
 Aarhus Kommunehospital
 C.F. Møller
 Aarhus Kommunehospital
 C.F. Møller
 Aarhus Kommunehospital
 C.F. Møller
 Aarhus Kommunehospital
 C.F. Møller
 Aarhus Kommunehospital
 C.F. Møller

I 1931 vandt C.F. Møller 1. præmie i en arkitektkonkurrence om udvidelsen af Aarhus Kommunehospital. De første nye bygninger stod færdige i 1935, og siden opførelsen af den oprindelige plan er sygehuset blevet udvidet løbende – med respekt for den oprindelige idé.

Kommunehospitalets opbygning følger en enkel struktur: en forbindelsesgade går fra nord til syd og deler hospitalet i øst og vest: på østsiden ligger servicebygninger og funktionærboliger, mod vest ligger behandlingsafdelinger og sengefløje. I mellem bygningerne er der grønne opholds- og haverum og parkeringspladser.

Byggeriet er holdt i røde mursten og røde tegl og vinduer, døre, trapper og altaner er af hvidmalet metal. På den måde fremstår hospitalet tæt og homogent i lighed med Aarhus Universitet på den modsatte side af Nørrebrogade.

Bygherre

Århus Amt

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

170000 m²

År

1931-1994

Konkurrence

1. præmie i offentlig konkurrence. 1931

VIS MERE PROJEKT INFO

DNU, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL I AARHUS

2016. Det store hospitalskompleks er organiseret som en by med kvarterer, gader og torve som grundlag for en mangfoldig, levende og grøn bydel.

NYE HARALDSPLASS SYGEHUS – SENGEBYGNING

2016. Ny sengebygning, hvor de traditionelle sygehuskorridorer er erstattet af åbne fællesarealer og effektiv logistik.

AKERSHUS UNIVERSITETSSYGEHUS (NYE AHUS)

2015. Storsygehus med venlig, uformel og overskuelig arkitektur med udgangspunkt i evidensbaseret design.

AKUTHUSET - NYT HOSPITAL BISPEBJERG

2015. Nyt Akuthus som en moderne videreudvikling af Bispebjerg Hospitals historiske pavilloner og haveanlæg fra 1913

BRØNDERSLEV SUNDHEDSHUS

2015. Sundhedshus til alsidigt sundhedsfagligt fællesskab i Brønderslev.

SPRINGFIELD UNIVERSITY HOSPITAL, MENTAL HEALTH

2015. Nye patientfaciliteter til 200 beboere på det psykiatriske hospital Springfield University Hospital.

SYGEHUS VENDSYSSEL - UDBYGNING OG RENOVERING

2015. Ny behandlingsbygning, nyt kvinde-barn-hus samt udarbejdelse af en helhedsplan for udbygning og renovering af Sygehus Vendsyssel i Hjørring.

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE

2015. Det nye Universitetssygehus Køge tredobler det eksisterende Køge Sygehus' areal, mens det bevarer og videreudvikler hospitalets enkle og overskuelige opbygning.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

2015. Nyt integreret healthcare campus i Singapores nordlige Woodlands-region med akuthospital, sundhedscenter og plejehjem.

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND I HILLERØD

2014. Konkurrenceforslag til nyt akuthospital hvor arkitektur og natur smelter sammen og udgør et trygt sted for patienterne, en superfunktionel og sanselig arbejdsplads og en rekreativ oase for alle borgere i området.

DRONNING INGRIDS HOSPITAL, NUUK

2013. Nybyggeri af akutcenter, lægeklinik, patienthotel, psykiatri og ombygning af eksisterende bygninger.

NATIONAL DIABETES CENTER

2013. Nyt kompetencecenter for diabetes med forskning og behandling af specielt komplicerede tilfælde på King Saud University, Riyadh.

NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS

2013. Konkurrenceforslag til udvidelse af det psykiatriske Sct. Hans Hospital.

KVARTER- OG SUNDHEDSHUSET AALBORG ØST

2012. Et samlende centrum i et ellers monotont boligområde der udover sundhedsfunktioner rummer bl.a. café, folkeoplysning og fitness.

REGIONSHOSPITALET VIBORG, NYT AKUTCENTER

2012. Konkurrenceforslag til tilbygning med ny hovedindgang og separat skadestueindgang.

TRYGFONDENS FAMILIEHUS

2012. Patienthotel for familier til alvorligt syge børn, der er indlagt på Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

AKUT- OG INFEKTIONSKLINIK, SUS, MALMØ

2011. Akut- og infektionsklinik indrettet til at beskytte bedst muligt mod smittespredning.

DNV GØDSTRUP

2011. Konkurrenceforslag til nyt akuthospital i Gødstrup.

HOSPICE DJURSLAND

2011. Et hjem, hvor der både fysisk og mentalt er skabt rum til dem, der bor der i deres sidste tid, de pårørende og personalet.

VEJLE SYGEHUS, EN DEL AF SYGEHUS LILLEBÆLT

2011. Generalplan, udvidelser, ombygninger og generel bygherrerådgivning for Vejle Sygehus, en del af Sygehus Lillebælt.

ÅLESUND SYGEHUS, NY BØRNEAFDELING

2011. Ny børneafdeling indrettet på børnenes præmisser med plads til leg, skole, behandling, pleje og omsorg i lyse og trygge omgivelser.

GAPS – NYT PSYKIATRISYGEHUS I SLAGELSE

2010. Konkurrenceforslag til nyt psykiatrisygehus, der samler fire eksisterende psykiatriske enheder i forbindelse med Slagelse Sygehus.

GENERALPLAN FOR PSYKIATRIEN - REGION SYDDANMARK

2009. Rammesættende manual og guideline for de lokale psykiatribyggerier i Region Syddanmark.

GENTOFTE HOSPITAL

2009. Udvidelse af Gentofte Hospital med ny, moderne kerne i det oprindelige, ottetalsformede byggeri.

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE ”VILLA VITA”

2009. Konkurrenceforslag til sundhedscenter for kræftramte.

SYGEHUSET I VESTFOLD, MASTERPLAN

2009. Masterplan for udvidelse og ombygning af sygehus i Tønsberg, Norge.

LANDSPITALI UNIVERSITY HOSPITAL, REYKJAVIK

2008. Det nye universitetssygehus forener kravene til moderne sygehusplanlægning og målrettet behandling med en klar og enkel arkitektur.

FRIBLICK, RETSPSYKIATRISK ANLÆG

2006. Konkurrenceforslag til retspsykiatrisk anlæg.

ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, SKEJBY

2006. Komplet sygehusbebyggelse i Skejby nord for Aarhus.

SYGEHUSET I VESTFOLD, 6. BYGGETRIN

2005. Detailprojektering af udvidelse af Sygehuset i Vestfold, Norge.

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS, UNGDOMSPSYKIATRISK KLINIK

2002. Ny ungdomspsykiatrisk klinik for de 13- til 18-årige ved Akershus Universitetssygehus.

BORNHOLMS HOSPITAL

2001. Udvidelse og ombygning af Bornholms Centralsygehus i Rønne.

MARSELISBORGCENTRET, ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, ÅRHUS SYGEHUS

2001. Svømmehal, konference- og mødelokaler m.m. ved Marselisborgcentret for rehabilitering, forskning og udvikling.

FREDERIKSHAVNS SYGEHUS, UDVIDELSE

2000. Tilbygning til Frederikshavn Sygehus med sengestuer og behandlingsafsnit.

KAPEL, HERNING CENTRALSYGEHUS

1999. Kapel i enkelt, geometrisk formsprog opført i røde sten.

AARHUS KOMMUNEHOSPITAL

1994. Opførelse og vedligehold af enkelt, homogent hospitalsbyggeri.

KØGE SYGEHUS, SYGEHUS ØST (RASK)

1988. Komplet sygehusbebyggelse i Køge.
AARHUS
T +45 8730 5300
cfmoller@cfmoller.com
INFO      MAP
KØBENHAVN
T +45 3288 7844
kbh@cfmoller.com
INFO      MAP
AALBORG
T +45 9632 9797
aalborg@cfmoller.com
INFO      MAP
OSLO
T +47 2413 3400
oslo@cfmoller.com
INFO      MAP
LONDON
T +44 (0)20 7427 1530
london@cfmoller.com
INFO      MAP
STOCKHOLM
T +46 (0)8 5557 6000
stockholm@cfmoller.com
INFO      MAP