Dansk Bjergning og Bugsering, domicil

 Dansk Bjergning og Bugsering, domicil
 C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
 Dansk Bjergning og Bugsering, domicil
 C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
 Dansk Bjergning og Bugsering, domicil
 C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
 Dansk Bjergning og Bugsering, domicil
 C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
 Dansk Bjergning og Bugsering, domicil
 C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
 Dansk Bjergning og Bugsering, domicil
 C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
 Dansk Bjergning og Bugsering, domicil
 C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
 Dansk Bjergning og Bugsering, domicil
 C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
 Dansk Bjergning og Bugsering, domicil
 C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
 Dansk Bjergning og Bugsering, domicil
 C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
 Dansk Bjergning og Bugsering, domicil
 C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
 Dansk Bjergning og Bugsering, domicil
 C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
 Dansk Bjergning og Bugsering, domicil
 C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
 Dansk Bjergning og Bugsering, domicil
 C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
 Dansk Bjergning og Bugsering, domicil
 C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
 Dansk Bjergning og Bugsering, domicil
 C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
 Dansk Bjergning og Bugsering, domicil
 C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Dansk Bjergning og Bugserings nye domicil indtager en enestående prominent position yderst på multiterminalen.

Bygningen består af en kontordel og ca. 1500 m² værksted og lager. Administrations- og velfærdsbygningen er udformet med diskrete referencer til det maritime, sådan at grundelementerne – dæk, ræling, kommandobro, lejdere – indgår, uden at helheden ligner et skib.

Bygningen er trods sin ringe størrelse udformet i tre etager for at nyde mest muligt af den fantastiske beliggenhed og udsigt. Som et fælles gode ligger på 1. sal en stor tagterrasse (’skibsdækket’), som afsluttes i et stort trappeparti med panoramablik til Aarhus Bugt. Chefkontorerne på første sal er udstyret med en egen, svævende udsigtsbro i det dobbelthøje rum.

Bygningen opføres som et stålskelethus med facader af industrielle materialer som profilerede metalplader og betonelementer, som raffineres og forædles gennem brug af forfinede detaljer og samlinger.

Bygherre

DBB Dansk Bjergning og Bugsering
Amatech a/s Entreprenørselskab

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

2200 m²

År

2005-2006, 2010, 2013-2014

VIS MERE PROJEKT INFO

GREENWICH PENINSULA LOW CARBON ENERGY CENTRE

2015. Kraftvarmeværk udformet som et kunst- og arkitektur-samarbejde for byudviklingsområdet Greenwich Peninsula i London.

NY PUMPESTATION KLØVERMARKSVEJ

2015. Danmarks største spildevandspumpestation på Kløvermarksvej kombinerer driftstekniske løsninger med et optimalt og inspirerende fysisk arbejdsmiljø.

UPPSALA NY KRAFTVARMEVÆRK

2015. Uppsalas ny kraftvarmeværk er et møde mellem by, park og industri.

AARHUS HAVN HAVNECENTER

2015. Nyt Havnecenter med samlokalisering af administration, værksteder, kundemodtagelse, offentlig kantine, velfærdsfaciliteter samt udlejningsarealer til virksomheder

DANSK BJERGNING OG BUGSERING, DOMICIL

2014. Ny administration og værkstedsbygning til Dansk Bjergning og Bugsering i Aarhus Havn.

DNU TRANSFORMATORSTATIONER

2014. 2 selvstændige 60/15kW transformatorstationer, med nødstrømsanlæg til forsyning af DNU.

KOMPRESSORSTATION EGTVED

2014. Nyt naturgasanlæg med kompressorstation og servicebygninger.

LOGSTAR - LOGISTIKCENTER FOR SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION DENMARK

2014. Logistikcenter ved Randers til det franske byggefirma Saint-Gobains danske leverancer.

GIS-BYGNINGER

2013. Designkoncept for gas-isolerede koblingsanlæg - også kaldet GIS-bygninger.

BESTSELLER LOGISTIKCENTER NORD

2012. Logistikcenter til forsyning af tøjfirmaet Bestsellers butikker i hele Europa.

GOBIGAS BIOGASVÆRK

2010. Anlæg til produktion af biometan – projekt GoBiGas – hvor man via afbrudt forbrænding af primært skovningsaffald fremstiller gas til biler.

VESTAS A/S, RANDERS

2010. Vindmøllefabrik opført langs motorvejen mellem Randers og Aarhus, udvidet i flere etaper siden indvielsen i 1994.

AARHUS HAVN GRÆNSEKONTROLSTATION

2009. Ny veterinærkontrolstation og servicecenter SKAT ved Aarhus Havns containerterminal.

DAKA BIODIESELFABRIK

2008. Produktionsanlæg for fremstilling af biodiesel.

SANISTÅL A/S, TAULOV

2008. Danmarks største stållager.

SKIVE KRAFTVARMEVÆRK

2006. Biomassebaseret kraftvarmeanlæg.

BIOGASANLÆG, HENRIKSDALS RENSNINGSANLÆG I STOCKHOLM

2005. Biogasanlæg til at rense røggas, også benævnt rågas, ved Henriksdals Rensningsanlæg i Stockholm.

GÄRSTADVÆRKET

2005. Udbygning til det eksisterende kraftvarmeværk Gärstadverken.

RENO NORD

2005. Nybygning og renovering av Reno Nord Forbrændingsanlæg i Aalborg Øst.

GRUNDFOS

2002. Design og projektering af en lang række byggerier i ind- og udland.

PUMPESTATION OG MANDSKABSBYGNING

2002. Anlæg med fire bygningselementer; mandskabsbygning, pumpestation, tryktårn og et overløbsbygværk.

AARHUS HAVN PAKHUS 302 OG 304

2001. Pakhuse med koldt- og varmtlager og kontorfaciliteter på Aarhus Havn.

VESTAS VINGEFABRIK, NAKSKOV

2000. Produktionsfaciliteter for vindmølleproduktion i Nakskov.

AALBORG SLAMTØRRINGSANLÆG

2000. Slamtørringsanlæg til genanvendelse af spildevandsslam.

AARHUS HAVN GATEBYGNING

2000. Gateanlæg for ind- og udgående landtrafik til havnens containerterminaler.

AARHUS HAVN MARINEBYGNING

2000. Administrationsbygning for driften af containerterminalen på Aarhus Havn.

AARHUS HAVN PAKHUS 35

1997. Pakhus for trælastkompagni på Aarhus Havn.

DADEKO

1996. Industrianlæg med produktion, service og administration.

ÅRHUS SPORVEJE SYD

1984. Garagebygninger, værksteder og klargøringshal for Aarhus Sporveje.

ÅRHUS SPORVEJE NORD

1953. Garagebygninger og værksteder for Aarhus Sporveje.
AARHUS
T +45 8730 5300
cfmoller@cfmoller.com
INFO      MAP
KØBENHAVN
T +45 3288 7844
kbh@cfmoller.com
INFO      MAP
AALBORG
T +45 9632 9797
aalborg@cfmoller.com
INFO      MAP
OSLO
T +47 2413 3400
oslo@cfmoller.com
INFO      MAP
LONDON
T +44 (0)20 7427 1530
london@cfmoller.com
INFO      MAP
STOCKHOLM
T +46 (0)8 5557 6000
stockholm@bergcfmoller.se
INFO      MAP