Oslo

C.F. Møller Norge AS
Prinsens gate 2, 1.et.
0152 Oslo, Norge
Foretaksregisteret:
NO 986 519 963 MVA

C.F. MØLLER NORGE

C.F. Møller Norge ligger sentralt plassert i nedre del av Kvadraturen i Oslo.
C.F. Møller har hatt kontor i Norge siden 1995, da vi vant den internasjonale konkurransen om bygging av ny Bislett Stadion. Denne store oppgaven krevde et lokalt prosjektkontor. Det ble etablert med tre medarbeidere på selve stadion i 1996. Nye Bislett Stadion ble innviet i forbindelse med Bislett Games i juli 2005. I 2000 vant C.F. Møller konkurransen om Nye Ahus og fundamentet for Oslo kontoret var lagt.
I dag er C.F. Møller Norge AS et datterselskap med kontor i 1. etasje i Prinsens gate 2.
Bygningen gikk tidligere under navnet Denofa-gården og var tegnet av Arkitekt O. Eindride Slaatto og oppført 1932. I 1933 ble Denofa-gården i Prinsens gate 2 i Oslo tildelt Houens fonds diplom for god arkitektur, en av Norges fremste utmerkelser innen arkitektur. Bygningen er en av Oslos første og beste eksempler funksjonalismen, som paradoksalt nok ligger i den gamle Kvadraturen. Etter bybrannen i Oslo i 1624 bestemte kong Christian IV at byen av forsvarshensyn skulle flyttes vest for Bjørvika, hvor den ville være beskyttet av Akershus festning. Gater og kvartaler ble lagt ut i etter renasansens idealer om geometrisk orden. Derav kallenavnet Kvadraturen, Christian IV kalte byen Christiania.
Kontoret har selv stått for nyinnredningen av de lyse, åpne lokalene med stor takhøyde på gateplan.

Prosjekter

BISKOP GUNNERUS GATE 14B

Et nytt byrom med torg, hotell og høyhus ved Oslo sentralstasjon, som skaper gode oppholdsarealer og effektive urbane forbindelser.

FJORDPORTEN - NORDISK LYS

Fjordporten er plassert på Oslo sentralstasjon, og består av et høyhus med en base. Bebyggelsen fletter sammen reise, arbeid, fritid, kultur og næring til et framtidsrettet og robust knutepunkt.

KRISTIANSUND OPERA- OG KULTURHUS

Nytt kulturknutepunkt i Kristiansund som samlokaliserer ulike kulturelle institusjoner samt vil aktivisere gatemiljøet og skape en ny urban møteplass for befolkningen.

MULIGHETSSTUDIE LARVIK STASJON - SKAGERRAKSPORTEN

Konseptet ”Skagerraksporten” vever sammen arkitektur, kollektivknutepunkt, havnepromenade og resten av Larvik sentrum til en fremtidsrettet, ny bydel i Larvik.

NYE HARALDSPLASS SYKEHUS – NYTT SENGEBYGG

Ny hovedbygning med sengeposter, akuttmottak og miljøhall. De tradisjonelle lange sykehuskorridorene er erstattet med en tunmodell og åpne fellesarealer som gir effektiv logistikk og utsikt fra alle pasientrom.

DEVOLDHOLMEN, KRISTIANSUND

Samlokalisering av campus, boliger og næring på Devoldholmen i Kristiansund. Hovedgrepene er gode uterom og en tydelig arkitektonisk konstruksjon som tåler stor programmatisk variasjon og endringer over tid.

HAMAR - BYEN TIL MJØSA

En undersøkelse av mulighetene for en byutvikling i Hamar hvis dagens jernbane føres under Hamarbukta og på den måten åpner opp mellom byen og Mjøsa

MOLDE KULTURSKOLE

En ny inspirerende ramme for kulturlivet på Moldes gamle fengselstomt. Kulturskolen integrerer byens tidligere fengsel og rådhus, som begge er fredet.

NORSK-TYSK HANDELSKAMMER

Rehabilitering og ombygging av Norsk-Tysk Handelskammers hovedbygning, samt tilbygg til – og transformasjon av portnerboligen.
Vis flere prosjekter

Business Inquiries

Norge

Christian Dahle

Partner, Daglig leder, Sivilarkitekt MNAL

T: +47 9115 0186
cdacfmoller.com

Landscape

Lasse Vilstrup Palm

Associeret Partner, Afdelingschef C.F. Møller Landscape, Arkitekt maa mdl

T: +45 3016 8473
lvpcfmoller.com

Design

Jon Brøcker

Afdelingschef C.F. Møller Design, Designer og Arkitekt maa

T: +45 2938 7303
jobcfmoller.com

TEAM

Christian Dahle

Partner, Daglig leder, Sivilarkitekt MNAL

T: +47 9115 0186
cdacfmoller.com

Oslo

Klaus Toustrup

Partner, Architect maa, AAdipl.

T: +47 2413 3400
ktcfmoller.com

Oslo

Kurt M. Breitenstein

Kreativ leder, Arkitekt MNAL

T: +47 9059 6632
kubcfmoller.com

Oslo

Lasse Vilstrup Palm

Associeret Partner, Afdelingschef C.F. Møller Landscape, Arkitekt maa mdl

T: +45 3016 8473
lvpcfmoller.com

Oslo

Kristoffer Bundlie

T: +47 9190 1237
kbcfmoller.com

Oslo

Lene Westeng

Arkitekt MNAL

T: +47 9190 9710
lwecfmoller.com

Oslo

Magnus Øverby

Arkitekt

T: +47 9190 3616
movcfmoller.com

Oslo

Ole-Morten Birkeland

Teknisk tegner, BIM koordinator

T: +47 9190 9711
ombcfmoller.com

Oslo

Paul Holt-Seeland

Sivilarkitekt

T: +47 9190 9712
phcfmoller.com

Oslo

Pedro C. Martinez

Arkitekt

T: +47 9190 4295
pcmcfmoller.com

Oslo

Reidunn Jarrett

Sivilarkitekt

T: +47 9190 9714
rejcfmoller.com

Oslo

Therese Mælen Hansen

Arkitekt, Master i arkitektur

T: +47 9190 9718
tmhcfmoller.com

Oslo