Nyt Fælledskab i København

Nyt Fælledskab i København - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

13.10.2016 | Et blå-grønt delta med naturen, som floder mellem karakterfulde boligøer og et socialt aktivitetsloop, er hovedgrebet i et forslag til en masterplan for Amager Fælled Kvarter udarbejdet af C.F. Møller i samarbejde med Urban Agency.

 

Fællesskab, aktivitet, storbyliv i naturen. C.F. Møllers forslag til en ny masterplan for Amager Fælled Kvarter bevarer naturens særegenhed og rekreative funktion i området. Samtidig udnyttes metroens beliggenhed lige om hjørnet til at skabe et nyt byrum, hvor københavnere både kan bo og mødes.

Forslaget placerer hverdagslivet, naturen og sociale fællesskaber i centrum og sætter Fælledens unikke natur i scene som en fælles rekreativ ressource og det sociale kit, der binder bykvarterets et bæredygtigt storbyliv sammen.

Et vigtigt parameter for C.F. Møllers forslag har været at fastholde Amager Fælleds unikke natur og særlige kendetegn, så området både bliver et attraktivt bolig- og byområde ved at fastholde det, som Amager Fælled er elsket for.

Fælleden og fællesskabet i fokus
Masterplanen er opbygget omkring tre hovedelementer: Fælleden, Ø-kvartererne og Loopet.

Fælleden er den vilde fælled, som vi kender den i dag. Men den udvikles til også at være klimasikret og samtidig fastholde sit vilde særkende. Fælleden kommer i masterplanen til at fungere som grønne floder, der binder Ø-kvartererne sammen.
Ø-kvartererne er en serie af boligøer, som rummer indre, markante byrum og bynatur. Der skabes fem ø-kvarterer, som hver især tilfører området sine egne identitetsskabende karakterer ud fra kvaliteter i beliggenheden. Hvert kvarter giver adgang til fælledens store naturværdi og nye, bymæssige fællesskaber.

De fem boligøer bindes sammen med hinanden og fælleden af gang- og cykelforbindelsen Loopet, der også byder på fællesfunktioner, aktiviteter og sociale mødesteder. Loopet skaber dermed en fysisk og social infrastruktur, som kobler Amager Fælled Kvarter på Ørestad og København.

Fem unikke kvarterer
Boligøerne i Amager Fælled Kvarter er individuelt tilpasset deres placeringer. Stationskvarteret er masterplanens mest urbane kvarter, og sammen med Byhøjkvarteret er det Amager Fælled Kvarters urbane ansigt mod Metroen, Ørestad og København. Her placeres dagligvarebutikker, cafeer, erhverv, foreningsliv og andre funktioner for offentligheden i stueetagen centreret omkring en serie af nedskalerede, urbane rum fri af biltrafik.

Beboerhuset her bliver, sammen med den fælles byplads, det naturlige samlingspunkt for større events og arrangementer henvendt både beboere og besøgende. Modsat Stationskvarteret ligger Byhøjkvarteret som et aktivitetsmæssigt alternativ. Her danner en klynge af institutioner som ungdomshus, børnehave, sundhedshus – sammen med en aktiveret stueetage i områdets parkeringshus – rammen om en aktivitetsplads, der inviterer omverdenen indenfor.

Kratskovkvarteret får sin særegenhed fra den eksisterende, tætte bevoksning mod syd. Skoven skaber sammenhæng og agerer overgangszone mellem de forskellige byrum, som træder frem i lysninger.
Det femte kvarter er Strandengskvarteret. Her flettes by og fælled sammen fuldt ud. Som en fremskudt bastion spiller bykvarteret på både det præcise og det flydende møde med den omkringliggende fælled. Herved skabes en unik følelse af at bo direkte på Amager Fælled.

Naturen både sikres og sikrer
Amager Fælled Kvarters friareal fungerer som et samlende, grønt område mellem boligøerne i masterplanen. Men samtidig vil naturen være stedet, hvor størstedelen af områdets regnvand – fra tage og ikke-trafikbelastede arealer – kan samles og forsinkes, før det ledes videre ud. Det gælder både i hverdagssituationer, men også ved skybrud.

På den måde sikres områdets bebyggede arealer mod oversvømmelser, og samtidig sikres muligheden for at kunne aflede rent regnvand til eksisterende vådområder. Det bidrager også til at sikre fælledens dyre- og plantearter og skaber en levende oplevelse af området henover året.

Ved almindeligt nedbør vil kun de lavest beliggende kanaler og områder bliver oversvømmet. Ved større regnmængder vil en større del af området være oversvømmet. Derfor vil arealet på nogle tidspunkter være frodigt, grønt og vidtstrakt, mens det på andre tidspunkter vil være præget af åer og søer. Det sikrer diversitet og indbyder til nye måder at færdes og opholde sig på.

C.F. Møllers forslag til Amager Fælled Kvarter fastholder dermed fælleden som en fælles naturressource, og sikrer tilgængeligheden til fælleden for både beboere, københavnere og andre gæster i al almindelighed.

Fakta:
Projektnavn: Amager Fælled Kvarter
By: København
Land: Danmark
Bygherre: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Arkitekt: C.F. Møller A/S
Landskab: C.F. Møller Landscape
Ingeniør: Niras
Samarbejdspartnere: Urban Agency og konsulent Jens Kvorning
Omfang: Byggefelt: 187.000 m², Etageareal: 260.000 m²
Konkurrenceår: 2016

Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Vundet hospitalsprojekt i Braunschweig, Tyskland

13.4.2018 | HENN og C.F. Møller har fået tildelt kontrakten om totalrådgivning af byggeprojekterne for Städtisches Klinikum Braunschweig (regionshospitalet i Braunschweig) i forbindelse med en udbudsrunde.

C.F. Møller skal modernisere Globen

10.4.2018 | Ericsson Globe – eller Globen, som den hedder i daglig tale, skal udvikles til en moderne multiarena, og C.F. Møller har fået til opgave at udvikle en af Stockholms mest kendte bygninger.

Aarhus’ banegrav dækkes til med bilfri by

6.4.2018 | I samarbejde med Aarhus Kommune er DSB, MT Højgaard og C.F. Møller Architects i gang med at udarbejde virkeliggørelsen af visionen Banekvarteret. En ny, bilfri bydel i Aarhus, som udvikler området og forbinder de omkringliggende kvarterer med en overdækning af banegraven fra Bruuns Bro til Frederiks Bro.

C.F. Møller vinder opgave i Finland

19.3.2018 | C.F. Møller skal sammen med det finske arkitektbureau Aihio Arkkitehdit tegne Tammerfors' nye voksenpsykiatriske enhed. Voksenpsykiatrien skal flytte fra de gamle lokaler ved Pitkäniemi sygehus i Nokia til Tampere Universitetshospital (TAYS). Den præcise placering vil blive afgjort i løbet af foråret.

Vinder pris for bedste sundhedsbyggeri

16.3.2018 | C.F. Møller Architects modtager en MIPIM 2018 Award for Mærsk Tårnet i kategorien ’Best Healthcare Development’.

Copenhagen International School wins Commendation

12.3.2018 | From 234 worldwide applications Copenhagen International School was recognized as a project that makes a significant contribution to the quality and appearance of the built environment. Commendation level schemes demonstrate a good standard of architecture or design, whilst being sustainable, accessible and provide a positive civic contribution.

Dobbelt sejr ved WAN AWARDS 2017

2.3.2018 | C.F. Møllers Copenhagen International School og Greenwich Peninsula Low Carbon Energy Center fik begge tildelt priser ved prisuddelingen i London.

C.F. Møller har fået godkendelse af et nyt psykiatrisk hospitalsprojekt London

27.2.2018 | Et nyt psykiatrisk hospital tegnet af C.F. Møller med et stærkt fokus på helbredende arkitektur er nu et skridt tættere på at blive realiseret efter enstemmig godkendelse af projektet i Royal Borough of Kingston Upon Thames.

Vinder konkurrence i Island

26.2.2018 | C.F. Møller Architects og Arkthing vinder i samarbejde konkurrencen om nyt hus til den islandske bank Landsbankinn

Meet C.F. Møller at MIPIM 2018

21.2.2018 | C.F. Møller Architects will be participating at MIPIM 2018. See who is going.

Finalist i byudviklingsprojekt i Sverige

14.2.2018 | Galten-kvarteret i Lund i Sverige skal udvikles og C.F. Møller Architects er med forslaget om en miniby, hvor gode naboskaber og grønne omgivelser er i fokus blandt de sidste to finalister, der kan vinde opgaven.

Udvalgt til ambitiøst klimasikringsprojekt

8.2.2018 | C.F. Møller Landscape skal sammen med andre eksperter fra Danmark og Holland i løbet af de kommende fire måneder udvikle nye metoder til at beskytte Randers midtby mod stormfloder. Det sker som led i et EU-projekt, hvor målet er at gøre midtbyen robust over for stormflod uden at skabe barrierer mod vandet og naturen.

2. Plads i International konkurrence

30.1.2018 | Vi er glade for at kunne offentliggøre vores forslag til et nyt hovedkvarter for The International Telecommunication Union (ITU) i Geneve. Et forslag, der indfrier stærke krav til sikkerhed og samtidig fremstår som et transparent byggeri i dialog med byen.

Grønt Lys til nyt Ressourcecenter i London

30.1.2018 | I samarbejde med Lambeth Council er C.F. Møller nu kommet et skridt nærmere på opførelsen af et nyt ressourcecenter for voksne med indlæringsvanskeligheder på Coburg Crescent i Lambeth i Sydlondon.

Vinder rammeaftale med Domea.dk

29.1.2018 | C.F. Møller Architects vinder ny rammeaftale med Domea.dk, der gælder renoveringsprojekter i Vestdanmark.

Partner Tom Danielsen går på pension

29.1.2018 | Efter 35 år i C.F. Møller Architects træder partner Tom Danielsen nu ud af virksomhedens ejerkreds og går på pension.

Lund Centralstation - Vundet

24.1.2018 | Elding Oscarson og C.F. Møller har i fællesskab skabt vinderforslaget til svenske Jernhusens konkurrence om Lunds nye centralstation i Sverige.

Vinder konkurrence om højhus og stationsbygning

23.1.2018 | Projektet hedder ”Nordisk lys” og vinder blandt andet for sin evne til at tilpasse sig området samtidig med, at det er en tydelig markør, som kan bidrage til at udvikle området og infrastrukturen i Oslo.

København præmierer Mærsk Tårnet

7.12.2017 | Mærsk Tårnet præmieres af Foreningen Hovedstadens Forskønnelse for at være en magnet for international forskning, sin samklang med omgivelserne og evnen til at skabe fællesskab mellem mennesker.

Visionært klimaprojekt skydes i gang

27.11.2017 | ’Storkeengen’ er et nyt landskabeligt Kinderæg, der med en tre i en-løsning skaber skybruds- og stormflodsbeskyttelse, styrker bynaturen og bringer byen Randers helt tæt på Gudenåen. C.F. Møller Landscape har i samarbejde med Orbicon stået for udviklingen af projektet for Randers Kommune og Vandmiljø Randers.

Mærsk Tårnet vinder pris for innovativ facade

24.11.2017 | Mærsk Tårnet, tegnet af C.F. Møller Architects, vinder ’European Copper in Architecture Award 2017’ for tårnets innovative og skulpturelle facade.

Mærsk Tårnet vinder pris

17.11.2017 | C.F. Møller Architects er blevet udråbt som vinder i kategorien Higher Education & Research med det netop færdigbyggede Mærsk Tårn i København.

Energibesparelser i innovativt kontorhus i fokus

9.11.2017 | En dugfrisk rapport, lavet af Ekolab i samarbejde med ELFORSK, om alternative og energibesparende metoder til at etablere køling som del af komforten i byggerier, sætter blandt flere gode eksempler fokus på Aarhus Kommunes innovative kontorhus tegnet af C.F. Møller, der viser hvordan energiforbruget kan reduceres kraftigt samtidigt med at indeklimaet forbedres.

International Sundhedsdesignpris til AUH

2.11.2017 | Aarhus Universitetshospital (AUH), designet af C.F. Møller Architects, Cubo og Schønherr Landskab er blevet udråbt som vinder af den prestigefyldte Building Better Healthcare Award for Best International Design.
Vis flere