Tampere psykiatrisk klinik

 Tampere psykiatrisk klinik. C.F. Møller. Photo: C.F Møller Architects in collaboration with Aihio Arkkitehdit Oy

Bygherre

PSHP, Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri

Adresse

Tampere, Finland

Omfang

30000 m², 180 sengepladser fordelt på forskellige psykiatriske afdelinger

År

2017-2020

Ny psykiatrisk klinik ved universitetshospitalet i Tampere: en bygning, som fremmer patienternes helbredelsesproces og forbedrer personalets arbejdsmiljø – et helbredende miljø til gavn for alle.

Den psykiatriske klinik er en fritstående tilbygning til Tampere Universitetshospital, som er placeret i udkanten af hospitalsområdet og grænser op til et natur- og friluftsområde. Sammenkoblingen med hospitalets infrastruktur giver organisatoriske og strukturelle fordele, samtidig med at den adskilte placering giver bygningen sin egen identitet. Kontakten med naturen og muligheden for udemiljøer er desuden til stor gavn for den psykiatriske behandling.

Anlægget er udformet efter et fleksibelt strukturelt koncept, som fremmer patienternes helbredelsesproces og forbedrer personalets arbejdsmiljø. Strukturen skaber en række miljøer med private, sociale og offentlige rum, både inden- og udendørs, som opfylder de psykiatriske patienters behov og understøtter deres lyst til og mulighed for at være en del af livet i deres omverden.

Tre U-formede behandlingsbygninger, som vender ud mod den omgivende natur, samt en administrations- og aktivitetsbygning er arrangeret i en ring og danner til sammen en fælles lukket gård. Aktiviteter, besøg og socialt samvær er samlet omkring dette og udnytter indergårdens trygge og adskilte miljø.

Behandlingsbygningerne er organiseret med parvise afdelinger med en fælles personale- og funktionskerne i midten, hvilket skaber optimal fleksibilitet og effektivitet og samtidig skaber et godt overblik og en god sikkerhed på afdelingen. Den cirkulære struktur og de lodrette knudepunkter i hvert bygningsvolumen sikrer korte afstande og god kommunikation i hele anlægget.

Bygningen er inspireret af den eksisterende klinik i Pitkäniemi, der har naturlige havelignende omgivelser, og Tampere's industrielle arv, der er karakteriseret af mursten og træ og den omgivende natur. Begge anses for at kunne understøtte den helende proces. Kombinationen af disse elementer skaber et moderne, lokalt forankret miljø, hvor både patienter og personale er i fokus – et helbredende miljø til gavn for alle.

Klinikken har 180 sengepladser fordelt på forskellige psykiatriske afdelinger såsom akutenhed, psykoseenhed, kriseenhed, klinik for ambulant behandling, somatopsykiatrisk enhed, neuropsykiatrisk enhed, enhed for depression, enhed for neuromodulering, enhed for stofmisbrug og psykose + retsmedicinsk psykiatrienhed.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Ingeniør

WSP, AX, Granlund

Arkitekt

C.F Møller Architects i samarbejde med Aihio Arkkitehdit Oy

Landskab

Rambøll

Sundhed

UDVIDELSE AF RWTH AACHEN UNIVERSITETSHOSPITAL

Udvidelse af det ikoniske hospitalskompleks RWTH i Aachen, Tyskland, der skal rumme et 'state-of-the-art' operationsafsnit med intensivafdeling og ny offentlig ankomsthal.

KLINIKUM SALZDAHLUMER STRASSE

Udvidelse og modernisering, der kombinerer en ny bygning, en udvidelse og en allerede eksisterende bygning i et nyt og redesignet kompleks.

RESSOURCECENTER PÅ COBURG CRESCENT

Et nyt ressource- og dagcenter for voksne med indlæringsvanskeligheder, beliggende i Tulse Hill, Sydlondon.

RIGSHOSPITALET - STERILCENTRAL 1 & GODSTERMINAL

Ny regional central for sterilisering af hospitalsinstrumenter og godsterminal for varer til og fra Rigshospitalet.

SPRINGFIELD & TOLWORTH HOSPITALS, PSYKIATRI

To nye psykiatriske hospitaler til South West London and St George’s NHS Mental Health Trust.

TAMPERE PSYKIATRISK KLINIK

Ny psykiatrisk klinik ved universitetshospitalet i Tampere: en bygning, som fremmer patienternes helbredelsesproces og forbedrer personalets arbejdsmiljø – et helbredende miljø til gavn for alle.

TOLWORTH HOSPITAL

Et nyt psykiatrisk hospital for the South West London and St George’s NHS Mental Health fonden i Tolworth, London.

SYGEHUS VENDSYSSEL - UDBYGNING OG RENOVERING

Ny behandlingsbygning, nyt kvinde-barn-hus samt udarbejdelse af en helhedsplan for udbygning og renovering af Sygehus Vendsyssel i Hjørring.

AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL - AUH

Det store hospitalskompleks er organiseret som en by med kvarterer, gader og torve som grundlag for en mangfoldig, levende og grøn bydel.

NYE HARALDSPLASS SYGEHUS – SENGEBYGNING

Ny hovedbygning med sengeafdelinger, akutmodtagelse affaldshal. De traditionelle lange sygehusgange er skiftet ud med sengeafsnit og arbejdsstationer grupperet rundt om et fælles atrium, der skaber effektiv logistik og udsigt fra alle sygestuer.

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE

Det nye Universitetssygehus Køge tredobler det eksisterende Køge Sygehus' areal, mens det bevarer og videreudvikler hospitalets enkle og overskuelige opbygning.

HAMBURG HERZZENTRUM UHZ

Nyt Hjertecenter til UKE Eppendorf i Hamborg, med akutbehandling, operationsstuer, dagklinikker, intensivafdelinger og almindelige sengeafdelinger.

HVIDOVRE HOSPITAL – SENGESTUER

C.F. Møller står for et nyt sengestueprojekt på Hvidovre Hospital, hvor hospitalet får 90 nye patientværelser, der skal optimere mulighederne for, hvad en sengestue kan.

SASSARI HOSPITAL

Plan, der logistisk, funktionelt og visuelt skal sammenbinde henholdsvis universitets- og regionshospitalet i den italienske by Sassari.

AKUTHUSET - NYT HOSPITAL BISPEBJERG

Nyt Akuthus som en moderne videreudvikling af Bispebjerg Hospitals historiske pavilloner og haveanlæg fra 1913.

AKERSHUS UNIVERSITETSSYGEHUS (NYE AHUS)

Storsygehus med venlig, uformel og overskuelig arkitektur med udgangspunkt i evidensbaseret design.

BRØNDERSLEV SUNDHEDSHUS

Sundhedshus til alsidigt sundhedsfagligt fællesskab i Brønderslev.

NYT HERLEV HOSPITAL, SERVICEBYGNING

Udvidelse og ombygning af servicebygning til Nyt Hospital Herlev, hvor brugerprocesser, medarbejdere og logistik har været i fokus for udformningen af de fysiske rammer.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nyt integreret healthcare campus i Singapores nordlige Woodlands-region med akuthospital, sundhedscenter og plejehjem.

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND I HILLERØD

Konkurrenceforslag til nyt akuthospital hvor arkitektur og natur smelter sammen og udgør et trygt sted for patienterne, en superfunktionel og sanselig arbejdsplads og en rekreativ oase for alle borgere i området.

NATIONAL DIABETES CENTER

Nyt kompetencecenter for diabetes med forskning og behandling af specielt komplicerede tilfælde på King Saud University, Riyadh.

DRONNING INGRIDS HOSPITAL, NUUK

Nybyggeri af akutcenter, lægeklinik, patienthotel, psykiatri og ombygning af eksisterende bygninger.

NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS

Konkurrenceforslag til udvidelse af det psykiatriske Sct. Hans Hospital.

KVARTER- OG SUNDHEDSHUSET AALBORG ØST

Et samlende centrum i et ellers monotont boligområde der udover sundhedsfunktioner rummer bl.a. café, folkeoplysning og fitness.

TRYGFONDENS FAMILIEHUS

Patienthotel for familier til alvorligt syge børn, der er indlagt på Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

REGIONSHOSPITALET VIBORG, NYT AKUTCENTER

Konkurrenceforslag til tilbygning med ny hovedindgang og separat skadestueindgang.

DNV GØDSTRUP

Konkurrenceforslag til nyt akuthospital i Gødstrup.

AKUT- OG INFEKTIONSKLINIK, SUS, MALMØ

Akut- og infektionsklinik indrettet til at beskytte bedst muligt mod smittespredning.

HOSPICE DJURSLAND

Et hjem, hvor der både fysisk og mentalt er skabt rum til dem, der bor der i deres sidste tid, de pårørende og personalet.

VEJLE SYGEHUS, EN DEL AF SYGEHUS LILLEBÆLT

Generalplan, udvidelser, ombygninger og generel bygherrerådgivning for Vejle Sygehus, en del af Sygehus Lillebælt.

ÅLESUND SYGEHUS, NY BØRNEAFDELING

Ny børneafdeling indrettet på børnenes præmisser med plads til leg, skole, behandling, pleje og omsorg i lyse og trygge omgivelser.

GAPS – NYT PSYKIATRISYGEHUS I SLAGELSE

Konkurrenceforslag til nyt psykiatrisygehus, der samler fire eksisterende psykiatriske enheder i forbindelse med Slagelse Sygehus.

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE ”VILLA VITA”

Konkurrenceforslag til sundhedscenter for kræftramte.

GENTOFTE HOSPITAL

Udvidelse af Gentofte Hospital med ny, moderne kerne i det oprindelige, ottetalsformede byggeri.

SYGEHUSET I VESTFOLD, MASTERPLAN

Masterplan for udvidelse og ombygning af sygehus i Tønsberg, Norge.

LANDSPITALI UNIVERSITY HOSPITAL, REYKJAVIK

Det nye universitetssygehus forener kravene til moderne sygehusplanlægning og målrettet behandling med en klar og enkel arkitektur.

FRIBLICK, RETSPSYKIATRISK ANLÆG

Konkurrenceforslag til retspsykiatrisk anlæg.

ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, SKEJBY

Komplet sygehusbebyggelse i Skejby nord for Aarhus.

SYGEHUSET I VESTFOLD, 6. BYGGETRIN

Detailprojektering af udvidelse af Sygehuset i Vestfold, Norge.

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS, UNGDOMSPSYKIATRISK KLINIK

Ny ungdomspsykiatrisk klinik for de 13- til 18-årige ved Akershus Universitetssygehus.

BORNHOLMS HOSPITAL

Udvidelse og ombygning af Bornholms Centralsygehus i Rønne.

MARSELISBORGCENTRET, ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, ÅRHUS SYGEHUS

Svømmehal, konference- og mødelokaler m.m. ved Marselisborgcentret for rehabilitering, forskning og udvikling.

FREDERIKSHAVNS SYGEHUS, UDVIDELSE

Tilbygning til Frederikshavn Sygehus med sengestuer og behandlingsafsnit.

KAPEL, HERNING CENTRALSYGEHUS

Kapel i enkelt, geometrisk formsprog opført i røde sten.

AARHUS KOMMUNEHOSPITAL

Opførelse og vedligehold af enkelt, homogent hospitalsbyggeri.

KØGE SYGEHUS, SYGEHUS ØST (RASK)

Komplet sygehusbebyggelse i Køge.