Storkeengen

 Storkeengen. C.F. Møller

Bygherre

Randers Kommune og Vandmiljø Randers

Adresse

Randers, Danmark

Omfang

83 ha

År

2017-

Konkurrence

1. præmie i arkitektkonkurrence. 2017

Klimatilpasningsprojekt i Vorup ved Randers løser byens nuværende og fremtidige klimaudfordringer ved at omdanne det nærtliggende naturområde, Storkeengen, til en offentlig naturpark. Naturparken bringer samtidig, ved hjælp af klimatilpasning, det unikke naturdelta langs Gudenåen tættere på Randers midtby og dens borgere.

Med klimatilpasningsprojektet, Storkeengen, håndterer klimasikringen ikke kun de øgede vandmasser, men bringer også merværdi til området. Det sker ved at kombinere synlige spildevandstekniske løsninger med steder for rekreativ aktivitet og naturformidling, hvilket øger områdets tilgængelighed og bidrager med nye naturoplevelser helt tæt på Randers by.

Ved hjælp af nye skybrudsveje i Vorup, opsamles vand fra tage, parkeringspladser og veje og føres videres til Storkeengen. Her opsamles vandet i rensebassiner, udformet som naturlige vådengsarealer, inden det til sidst ledes ud i Gudenåen. Et nyt dige mellem Storkeengen og Gudenåen sikrer både en god rensning af regnvandet og beskytter samtidig de lavtliggende dele af Vorup mod stormflod. Samtidig skaber diget nye stiforbindelser mellem Randers midtby og naturområderne mod vest.

Storkeengen er et klimatilpasningsprojekt på naturens betingelser – også når det gælder projektets spildevandstekniske løsninger, der er udtænkt med henblik på at styrke vådengens natur. For at øge tilgængeligheden og styrke naturoplevelsen er der udlagt nye stiforbindelser og aktivitetsplateauer, hvor man kan komme helt tæt på Storkeengens enestående plante- og dyreliv og vådengens skiftende karakter. Plateauerne giver blandt andet mulighed for, at opleve områdets græssende kreaturer på tæt hold, nyde solnedgangen eller sætte kanoen i Gudenåen.

GÅ TIL MEDIA LIBRARY
VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Ingeniør

Orbicon

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Landscape

Præmiering

  • Green GOOD DESIGN™ Award. 2019
  • 1. præmie i arkitektkonkurrence. 2017

Energi og miljø

Regnvandsopsamling

LAR

Omtaler

  • 2018 Green Building #54, s.62-69
  • 2018 Polis Magazin für Urban Development #02, s. 10-11

Landskab

STORKEENGEN

Klimatilpasningsprojekt i Vorup ved Randers, der ikke kun sikrer mod fremtidige oversvømmelser, men også bringer den unikke natur langs Gudenåen tættere på Randers.

NORDHAVNSØERNE - CIS VANDAKTIVITETER

Nordhavnsøerne er en park på vandet, der forbinder den nye Copenhagen International School med Nordhavnen og knytter Nordhavnen og København tættere sammen.

AARHUS UNIVERSITETSPARK

Universitetspark anlagt i 1930'erne og siden løbende renoveret og udvidet med nye udearealer i tråd med parkens overordnede disponering, materialeholdning og anvendelse.

SLOTTSSKOGSRINGEN

Et socialt mødested i form af et mangfoldigt og aktivt parkrum, der favner den brede befolkning og inspirerer til mere leg, bevægelse og nærhed til naturen.

SPRINGFIELD PARK

Nyt offentligt parkområde på et tidligere golfbaneareal i det sydvestlige London.

KLIMABÅNDET I RANDERS

Med det innovative klimatilpasningsprojekt Klimabåndet, viser vi at havvandsstigninger, stormflod og øgede skybrud ikke er en udfordring, men en mulighed for at styrke lokal identitet, bymæssig sammenhæng og øge værdien af fremtidig byudvikling.

HJERTET IKAST - AKTIVITETSBÅND

Dynamisk og bæredygtigt aktivitetslandskab omkring ”Hjertet”, Ikasts nye aktivitets- og samlingspunkt som forener undervisning, sport, fritid, kultur og sociale indsatser.

COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL, LANDSKAB

Et legende landskab omkring den nye Copenhagen International Schoool i Nordhavn danner ramme om leg og udfoldelse for alle skolens alderstrin.

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE, LANDSKAB

Med naturen og vandet som fremtrædende urbant karaktertræk skabes ny klimatilpasset landskabspark, der aktiverer og forbinder sygehuset med landskabet og byen omkring.

BESTSELLER KONTORHUS, LANDSKAB

Udearealer, grønne gårdatrier og design af taghaver i forbindelse med Bestsellers kontorbygning på Aarhus havn.

CAMPUS KOLLEGIET ODENSE, LANDSKAB

Forplads og kollegiepark til Odense Universitetskollegium med opholdsrum til sport og mulighed for at nyde aftensolen fra terrasser og siddetrapper langs den eksisterende sø.

AALBORG HAVNEFRONT - AREALER MUSIKKENS HUS

Masterplanen for anden etape af Aalborg Havnefront bygger på principperne fra første etape med promenaden som samlende element og er desuden inspireret af klitternes møde med den flade forstrand.

LANDSKAB FOR VÆKSTHUS I BOTANISK HAVE, AARHUS UNIVERSITET

Ind- og udvendigt landskab i forbindelse med udvidelse af Væksthuset i Botanisk Have i Aarhus.

AALBORG HAVNEFRONT

Helhedsplan for Aalborg Havnefront, der med bl.a. en havnepromenade genskaber forbindelsen mellem Limfjorden og byens middelaldercentrum.

ATHLETES VILLAGE, PLOTS N13 OG N26 PODIUM GARDENS

Landskabsudformning af hævede gårdrum som genskaber tabt diversitet i et tidligere rigt økologisk miljø.

BESTSELLER LOGISTIKCENTER NORD, LANDSKAB

Masterplan og landskabsudformning til moderne bæredygtigt storskala-industrianlæg i det åbne land.

HOSPICE DJURSLAND, LANDSKAB

Sanse- og atriumhave i forbindelse med Hospice Djursland.

BATTERIET SIXTUS

Sikring og istandsættelse af det fredede fæstningsanlæg Batteriet Sixtus på Holmen.

DARWIN CENTRE FASE 2, LANDSKAB

Have udformet som amfiteater danner ramme om forsamlinger, udeundervisning og events.

VVM FOR AARHUS LETBANE

VVM-redegørelse for letbane på strækningen Aarhus-Skejby-Lisbjerg-Lystrup.

CUTTY SARK GARDENS

Forslag til reorganisering af byrummet omkring det fredede Cutty Sark sejlskib.

AMERIKA PLADS - UDEAREALER OG P-KÆLDER

Belægninger, pladser og p-anlæg på det nye byområde på Sdr. Frihavn, København.

KIRKEPLADSEN I HOLSTEBRO

Omdisponering og fornyelse af arealerne omkring Holstebro Kirke og hovedindgangen til Holstebro Rådhus og Bibliotek.

FARSØ BYMIDTE

Helhedsplan for sammenhængende byfornyelse af Farsø bymidte.

HADERSLEV FJORDPARK

Fjordparken er en del af C.F. Møllers masterplan for den gamle industrihavn.

NORDLYSET, LANDSKAB

Gårdrum med organisk formet, frodigt beplantet opholdshave for beboerne.

GRAVENE HADERSLEV

Omlægning af Haderslevs centrale plads fra parkering til bytorv.

GÅGADERNE I HOLSTEBRO

Renovering af gågader og stræder i Holstebro bycenter.

TUBORG NORD - KANALPROJEKTET

Udforming af kanaler, pladser og broer i den nye bydel Tuborg Nord.