Nya Islands Brygge Skola

 Nya Islands Brygge Skola. C.F. Møller

Uppdragsgivare

Københavns Kommun
Byggeri København (BYK)

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

9800 m²

År

2016-

Mitt emellan Islands Brygge, Köpenhamns Hamn och Amager Fælled är Nya Islands Brygge Skola – en skolbyggnad för högstadieelever med särskilt fokus på mat och rörelse.

Skolans speciella fokus ger eleverna möjlighet att koppla samman den teoretiska undervisningen med kroppsligt, sinnligt och erfarenhetsbaserat lärande. Det är denna pedagogiska inriktning som har gett form till Nya Islands Brygge Skola.

Byggnaden hämtar sin trekantiga form från de angränsande sidorna, staden, hamnen och fäladen, som var och en har fungerat som inspirationskälla vid valet av material och färger.

Eftersom mat är en viktig del av skolans identitet har matsalen fått en placering som skolans centrala rum. Matsalen med dess dubbla takhöjd fungerar inte bara som matställe, utan även som en knutpunkt som binder samman skolans alla funktioner. Det gör att matsalen även blir en samlingsplats där eleverna kan mötas när de håller på med någon av de många aktiviteter som skolan erbjuder.

Med rörelse som ett annat av skolans fokusområden är det viktigt att skolans arkitektur underlättar fysisk aktivitet och lek. Det sker speciellt genom byggnadens dynamiska spiralform, som med ett trappmotiv bjuder in till aktivitet på skolans aktiva takyta. Taklandskapet ger tillgång till flera av skolans funktioner så att eleverna kan ta en kul och aktiv genväg över taket. Högst upp ligger sporttaket, som ger stora möjligheter till fysisk träning på löparbanan, i parkourområdet eller i bollburen.

Skolans inne- och uterum har utformats för att gränsen mellan dem ska suddas ut. Varje årskurs har därför direkttillgång till taklandskapet, medan skolans naturvetenskapliga område är kopplat till ett takområde med biologisk trädgård, växthus för fysik och kemi samt trädgårdar som används i matkunskapsundervisningen.

GÅ TILL MEDIA LIBRARY
VISA MER OM PROJEKTET

Team

Byggherrerådgivning

Bascon A/S

Entreprenör

MT Højgaard A/S

Ingenjör

MT Højgaard A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Tredje Natur

Landskap

C.F. Møller Landscape i samarbete med Tredje Natur

Andra samarbetspartners

Autens Future Schools

Pris

  • 1:a pris i arkitekttävling. 2017

Energi och miljö

Minimering av köldbryggor

Dagsljus och solinsläpp

Solceller/solvärme

Energisnål byggnation

Högpresterande isolering

Energifönster

Gröna tak

Regnvattenanvändning

Prefabricerade element

Flexibilitet

Sunt inomhusklimat

Bullerreducering

Naturlig ventilation

Lågenergistandard (2020)

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)

Utbildning

NYA ISLANDS BRYGGE SKOLA

Ny högstadiebyggnad på Islands Brygge som sätter ramarna för kroppsligt, sinnligt och erfarenhetsbaserat lärande med särskilt fokus på mat och rörelse.

NYA SIMAC

Nya SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) är ett fyrtorn för framtidens undervisningsinstitutioner som tack vare integrationen mellan stad och hamn lyser klart.

VIA UNIVERSITY COLLEGE, CAMPUS HORSENS

Nytt visionärt universitetsområde som samlar en rad utbildningar i en levande och aktiv undervisningsmiljö med stark förankring i staden.

AARHUS UNIVERSITET

Aarhus Universitet – uppfört 1931 och utbyggt fram till i dag – är ett unikt och integrerat universitetscampus med en enhetlig arkitektur, bland annat i form av den konsekventa användningen av gult tegel och byggnadernas samhörighet med landskapet.

CBS - CAMPUS IN SOCIETY

Masterplan för Copenhagen Business School på Frederiksberg med ambitionen att skapa ett av världens bästa stadsintegrerade campusar.

HJÄRTAT I IKAST

”Hjärtat” i Ikast är den nya samlingspunkten i Ikast som kombinera undervisning, aktiviteter, gemenskap, motion och lek på nya sätt.

NYA TIUNDASKOLAN

Tiundaskolan är en modern grundskola med förskola som är attraktiv, trygg och tillgänglig för alla.

TÄBY PARK SKOLA

Förslaget till nya Täby Park Skola skapar stadsliv och sammanför staden med det gröna genom sin form och funktionalitet.

COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL - NORDHAVN

Ny skolbyggnad för Copenhagen International School med en öppen framtoning som knyter samman skolans lokaler med det offentliga stadsrummet.

HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE

Yrkesskola med fokus på optimala inlärningsutrymmen som kombinerar arkitektur och lärande - alla med direkt tillgång till en gemensam, samlande studiemiljö.

MONTESSORI SCHOOL BALI

Skolbyggnation på Bali inspirerats av Montessoriprinciperna, med samspel med naturen och stor rörelsefrihet för att möjliggöra inlärning genom nyfikenhet och lek.

MÆRSK TOWER, UTBYGGNAD AV PANUM-KOMPLEXET

Maersk-tornet är en state of the art-forskningsbyggnad, som med sin nyskapande arkitektur skapar optimala förutsättningar för hälsoforskning i världsklass

MOLDE KULTURSKOLE

En ny, inspirerande ram för kulturlivet på Moldes gamla fängelsetomt. Kulturskolan integrerar Moldes tidigare fängelse och rådstue, som båda är k-märkta.

DOMUS MEDIA

Komplett utvändig och invändig restaurering av Domus Media Västra flygeln och Aulan, en del av universitetsområdet från 1811 i centrum av Oslo.

NY OGNA SKOLA

Modern och framtidsinriktad inlärningsmiljö i den norska byn Ogna – och samtidigt den lokala samlingsplatsen.

TEKNISKA FAKULTETEN – SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE

Den Tekniska fakulteten vid Syddansk Universitet i Odense är fyra instituts gemensamma ram för en aktivt och dynamiskt forsknings- och utbildningsmiljö.

INTERNATIONAL SCHOOL IKAST-BRANDE

Ny skolbyggnad till Den Internationale Skolan i Ikast-Brande, med både skola, fritidshem och förskola.

TEKO CENTER DANMARK

Konfektions- och textilskola i Birk Centerpark vid Herning.

AALBORG UNIVERSITETS NYA HÖRSAL

Ambitionen med Aalborg Universitets nya hörsal har varit att skapa ett landmärke för universitetet – och med den centrala placeringen på Campus Sdr. Tranders också en samlingsplats för anställda och studenter.

A.P. MØLLER SKOLAN

Dansk grundskola integrerad med gymnasium avsedd för dansk Skoleförening i Sydslesvig.

IHA KATRINEBJERG

Ingenjörshögskolan Aarhus Universitet med plats för 3 000 studenter, forskare och lärare i IT-byn Katrinebjerg.

SØLVGADES SKOLA

Renovering av kulturhistoriskt skyddad skola och ny byggnad med gymnastikhall, ämnesrum och klassrum.

VITUS BERING INNOVATION PARK

Tilbygning til uddannelsesinstitutionen Vitus Bering Danmark med plads til både undervisning og iværksættere.

HANDELSHÖGSKOLAN I AARHUS

Handelshögskole uppbyggd kring en rad olika uppenhålls och gårdsrum.

NAVITAS PARK

Förslaget till Navitas Park, inrymmer Ingenjörshögskolan i Aarhus och Aarhus Maskinverkstadsskola samt en ny forskningspark för energi och hållbarhet. Utgår från det framskjutna läget i Aarhus hamn.

ÄLVSTRANDENS UTBILDNINGSCENTRUM

Om - och tillbyggnad av Älvstrandsgymnasiet till utbildningscentrum med bl.a. grundskola, gymnasium och vuxenundervisning.

AUTO COLLEGE

Ny skolbyggnad med verkstäder och klassrum för en av Danmarks största yrkesskolor inom fordonsindustrin.

BUSINESS COLLEGE SØNDERBORG

Utbyggnad av existerande skola från 1968 ritad av Jean Jaques Barüel i Sønderborg.

FÖRSKOLAN DRAGEN

En av de första institutionerna i Danmark som är uppförd som passivhus, dvs. en byggnad med minimal energiförbrukning.

HERNING GYMNASIUM

Utbyggnad och renovering av Herning Gymnasium.

FÖRSVARSHÖGSKOLAN | UDENRIGSPOLITISK INSTITUT I STOCKHOLM

Om- och nybyggnad av 20 000 m2 utbildningslokaler, bibliotek och kontor.

NOBELPARKEN, AARHUS

Komplexet omfattar byggnader för undervisning, företagsverksamhet och bostäder i norra Aarhus.

SYDDANSK UNIVERSITET, ESBJERG

Undervisningslokalerna för Syddansk Universitet i Esbjerg ligger i ett campusområde.

SJÖAUDITORIET, AARHUS UNIVERSITET

Byggnationen omfattar fem auditorier samt diverse kontor och gemensamma faciliteter.

THE POUL DUE JENSEN ACADEMY - GRUNDFOS

Undervisning och studentbostäder i Bjerringbro för Grundfos-koncernen.

DET TEOLOGISKE FAKULTET

Omvandling av det tidigare ortopedsjukhuset till teologisk fakultet vid Aarhus Universitet.

HOLTET YRKESSKOLA

Utbyggnad och ombyggnad av gymnasieskola för yrkesstudier.

ÅRHUS TEKNISKE SKOLE NORD

Huvudskola för Aarhus Tekniske Skole, som byggts på med flera avdelningar under en rad år.