Akershus Universitetssjukhus HF (Nye Ahus)

 Akershus Universitetssjukhus HF (Nye Ahus). C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod

Uppdragsgivare

Helse Sør-Øst RHF

Adress

Nordbyhagen, Norge

Omfattning

137000 m² (118.000 m² nybyggeri, 19.000 m² ombyggnad, 133.000 m² sjukhusområde och 10.000 m² laboratorier) - 565 bäddar

År

2000-2014, 2014-2015

Tävling

1:a pris i internationell arkitekttävling. 2000

Akershus Universitetssjukhus HF är inte en traditionell institutionsbyggnad, utan en vänlig, informell plats med öppna och överskådliga omgivningar, där både patienter och anhöriga kan känna sig välkomna.

Sjukhusets olika avdelningar skiljer sig åt i fråga om dimensioner, form och uttryck. Flyglarna med patientrum har sitt arkitektoniska uttryck, behandlingsavdelningarna ett annat och barnavdelningen ett tredje. Detta bidrar till en varierad visuell upplevelse, samtidigt som det blir enklare att orientera sig i området.

Anläggningen präglas av att dagsljus, utsikt över landskapet och utomhuskontakt prioriterats högt. En inglasad huvudgata binder samman byggnaderna och de olika funktionerna med varandra. Den fungerar som sjukhusets huvudstråk, med en serie av olikartade torg med t.ex. kiosk, apotek, frisör, kyrka och café. Korta avstånd, en väl fungerande organisation och modern teknik gör att personalen får mer tid över för patienterna.

Utbyggnaden av sjukhusets akutmottagning avslutades 2014. Arbetet med Akershus Universitetssjukhus fortsätter med en rad om- och tillbyggnationer enligt ramavtalet, som varade till och med 2015

GÅ TILL MEDIA LIBRARY
VISA MER OM PROJEKTET

Team

Entreprenör

NCC Norge

Ingenjör

Multiconsult AS, SWECO AS, Hjellnes COWI AS/, Interconsult ASA

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Bjørbekk & Lindheim AS, Schønherr Landskab A/S

Konstnär

Troels Wörsel, Gunilla Klingberg, Mari Slaattelid, Knut Henrik Henriksen, Jan Christensen, Tony Cragg, Birgir Andrésson, Petteri Nisunen, Tommi Grönlund, Julie Nord, Per Sundberg, Vesa Honkonen, Janna Thöle-Juul, Kristine Halmrast, Mikkel Rasmussen Hofplass

Pris

 • European Healthcare Design 2016 Awards - highly commended. 2016
 • Design & Health International Academy Award, winner best international health project over 40.000 m². 2015
 • Best International Design - Building Better Healthcare Award. 2009
 • 1:a pris i internationell arkitekttävling. 2000

Energi och miljö

Dagsljus och solinsläpp

Ventilation

Energisnål byggnation

Gröna tak

Livscykelanalyser

Hållbar planering

Regnvattenanvändning

Flexibilitet

Sunt inomhusklimat

Naturlig ventilation

Referenser

 • 2018 Hospitals - a design manual, p. 196-199
 • 2017 AD #2, vol. 87, p.32-41
 • 2017 Umran Magazine vol. 17, #62, p.1, 35-43
 • 2016 Dagens Byggeri #395, p. 18
 • 2015 Dagens Byggeri, # 388, p. 18
 • 2014 A new golden age NORDIC architecture & design, p. 48-51
 • 2014 Hospital Design + 1, p.104-107
 • 2014 Restoratiivisen ympäristön suunnittelu, p. 17
 • 2013 Twentyfirst #01, p. 82
 • 2013 Ottagono, #256, p. 136-139
 • 2013 Contemporary Danish Architecture, p. 71
 • 2013 Sustainable & Green Building, 3, p. 146-163
 • 2012 C3, #336, p. 38-43
 • 2012 Ottagono #192, p. 13-16
 • 2012 Architecture Report, p. 262
 • 2012 Hospital Architecture, p. 92-95
 • 2012 World Green Buildings, p. 88-95
 • 2011 Arhitext #217, p. 74-77
 • 2011 Puls 02, Medical/Wohnen im Alter, p. 36-39
 • 2010 Arkitekten, p. 82
 • 2010 Byggeri+Arkitektur, #35, p. 30
 • 2010 [ark] The StoJournal for Architects 04, p. 21
 • 2010 Interior Public space #12, p. 142-147
 • 2010 NHS Design Champion News, March
 • 2010 Urbanism and architecture #70, p. 82-103
 • 2010 Omni #7 Hospital (Archiworld) p. 38-47
 • 2009 byggeplads.dk #3, p. 20-21
 • 2009 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen #4, Klavs Hyttel: Fleksibilitet og standardisering er altafgørende.
 • 2009 Monocle #21 vol. 3, p. 109-113
 • 2009 Taiwan Architect #4 (412), p. 30-31
 • 2009 Tecnica Ospedaliera #10, p. 38-44
 • 2008 Byggeri #8, p. 30
 • 2008 Glass & Fasade, p. 17-20
 • 2008 Mer enn det du ser - om kunsten på Nye Ahus
 • 2007 Byggenytt #9, Tema: Nye Ahus
 • 2006 Arkfokus #3, p. 4-5
 • 2006 Global Danish Architecture #1, p. 174-175
 • 2005 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, #1, p. 8-10
 • 2005 HMT (Helse, Medisin, Teknikk) #5 Tema: Nye Ahus
 • 2004 C.F. Møller: Samfund og Menneske

Hälso- och sjukvård

KLINIKUM SALZDAHLUMER STRASSE

Utbyggnad och modernisering som kombinerar en ny byggnad, en utbyggnad och en befintlig byggnad i ett nytt och renoverat komplex.

RESURSCENTER I COBURG CRESCENT

Ett nytt resurs- och dagcenter för vuxna med inlärningssvårigheter, beläget i Tulse Hill i södra London.

RIGSHOSPITALET - STERILCENTRAL 1 OCH GODSTERMINAL

Nytt regionalcenter för sterilisering av sjukhusinstrument och fraktterminaler för varor till och från Rikshospitalet.

SJUKHUS VENDSYSSEL – UTBYGGNAD OCH RENOVERING

Nytt behandlingshus, nytt kvinno-barn-hus samt framtagandet av en översiktsplan för utbyggnad och renovering av Vendsyssel Sjukhus i Hjørring.

SPRINGFIELD & TOLWORTH HOSPITALS, PSYKIATRI

Två nya psykiatriska sjukhus för South West London and St George’s NHS Mental Health Trust.

TAMPERE PSYKIATRISK KLINIK

Ny psykiatrisk klinik vid Tammerfors Universitetssjukhus, en byggnad till stöd för patientens läkande process och personalens arbetsmiljö – en helande miljö för det gemensamma bästa.

TOLWORTH HOSPITAL

En ny psykiatrisk klinik för South West London and St George’s NHS Mental Health Foundation i Tolworth, London.

UTBYGGNAD AV RWTH AACHEN UNIVERSITETSSJUKHUS

Utbyggnad av det ikoniska sjukhuskomplexet RWTH i Aachen, Tyskland, som ska rymma en toppmodern operationsenhet med intensivavdelning och en ny offentlig ankomsthall.

AARHUS UNIVERSITETSSJUKHUSET - AUH

Det stora sjukhuskomplexet är strukturerat som ett samhälle med kvarter, gator, öppna platser och torg som ska utgöra underlaget för en mångfaldig och levande, grön stadsdel.

NYE HARALDSPLADS SJUKHUS – PATIENTBYGGNAD

Ny huvudbyggnad med sängplatser, akutmottagning och miljörum. De traditionella långa sjukhuskorridorerna har ersatts av en gårdsmodell med öppna allmänutrymmen som ger effektiv logistik och utsikt från alla patientrum.

HAMBURG HERZZENTRUM UHZ

Nytt Hjärtacentrum till UKE Eppendorf i Hamburg, med akutavdelningar, operationssalar, dagkliniker och såväl intensivvårdsavdelning som vanliga vårdfaciliteter.

UNIVERSITETSSJUKHUS I KØGE

Det nya universitetssjukhuset i Køge får tre gånger så stor areal som det befintliga Køge Sygehus, samtidigt som sjukhusets enkla och överskådliga utformning bevaras.

HVIDOVRE HOSPITAL – PATIENTRUM

C.F. Møller står bakom ett nytt sängavdelningsprojekt på Hvidovre Hospital med 90 nya patientrum som ska optimera möjligheterna för vad patientrum kan.

SASSARI HOSPITAL

Planen ska knyta samman universitets- och regionsjukhuset i den italienska staden Sassari både logistiskt, funktionellt och visuellt.

AKERSHUS UNIVERSITETSSJUKHUS HF (NYE AHUS)

Universitetssjukhuset utanför Oslo är det största i en serie av nya sjukhusbyggnader i Norge.

AKUTBYGGNAD - NYT HOSPITAL BISPEBJERG

Nya Akutbyggnad som en modern utveckling av Bispebjerg Hospitals historiska paviljonger och trädgårdar från 1913

BRØNDERSLEV SUNDHEDSHUS

Hälsacenter som kommer att utgöra ramen för unika professionella samhällen i norra Jylland.

NYT HERLEV HOSPITAL, SERVICEBYGGNAD

Utbyggnaden och omvandling av servicebyggnaden för det nya sjukhuset i Herlev, där användarprocesser, medarbetare och logistik har varit i fokus för utformningen av de fysiska ramarna.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nytt integrerat hälsovårdscampus i Singapores nordliga distrikt Woodlands med akutsjukhus, hälsocenter och vårdhem.

NYTT SJUKHUS PÅ NORDSJÄLLAND

Tävling för nytt akutsjukhus där arkitektur och natur smälter samman och utgör en trygg plats för patienterna, en extremt välfungerande och trivsam arbetsplats samt en rekreationsoas för alla medborgare i området.

DROTTNING INGRIDS SJUKHUS, NUUK

Akutcenter med operationsavdelning, uppvaknande, intensiv och diagnosiska sängplatser som säkrar en snabb diagnos och behandlingsplan.

NATIONAL DIABETES CENTER

Utbyggnad av nationellt kompetenscenter för diabetes med forskning og behandling av speciellt komplicerade fall på King Saud University, Riyadh.

NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS

Tävlingsförslag till utbyggnad av det psykiatriska sjukhuset Sct. Hans Hospital.

REGIONSJUKHUSET VIBORG, NYTT AKUTCENTER

Förslag på tillbyggnad med en ny huvudentré och separat entré till akutmottagning.

TRYGFONDENS FAMILIEHUS

Patienthotell för familjer med allvarligt sjuka barn som är inlagda på Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

VÅRDCENTRAL OCH KVARTERSHUS I ÖSTRA AALBORG

Ett inbjudande center i ett i övrigt ganska likformigt bostadskvarter som förutom kliniklokaler rymmar samhällsservice, hälsocafé, informationscenter och gym.

AKUT- OCH INFEKTIONSKLINIK, SUS, MALMÖ

Den runda akut- och infektionskliniken skyddar mot smittspridning.

DNV GØDSTRUP

Förslag till det nya sjukhuset i Västdanmark samt en mer detaljerad plan för utformningen av sjukhusets första etapp.

HOSPICE DJURSLAND

Ett hem som både fysiskt och psykiskt är skapat för människor i slutskedet av livet, deras anhöriga samt personal.

VEJLE SYGEHUS, EN DEL AV SYGEHUS LILLEBÆLT

Generalplanen beskriver den långsiktiga planen för sjukhusets etappvisa utbyggnad.

ÅLESUND SJUKHUS, NY BARNAVDELNINGEN

Ny barnavdelning inreds på barnens villkor med utrymme för lek, skola, vård och omsorg i en ljus och trygg miljö.

GAPS – NYTT PSYKIATRISJUKHUS I SLAGELSE

Förslag till psykiatrisjukhus som samlar fyra befintliga mindre enheter i en enda byggnad i anslutning till Slagelse Sygehus.

GENTOFTE HOSPITAL

Utvidgning av Gentofte Hospital genom att sätta in en ny modern kärna i den ursprungliga åttaformade byggnaden.

HÄLSOCENTER FÖR CANCERSJUKA ”VILLA VITA”

Förslag til hälsocenter dit cancersjuka kan komma och få rådgivning, terapi, få motion, delta i hjälpgrupper och få vägledning i kost och motion.

SJUKHUSET I VESTFOLD, MASTERPLAN

Masterplan för utbyggnad och renovering av sjukhuset i Tönsberg, Norge.

LANDSPITALI UNIVERSITY HOSPITAL, REYKJAVIK

Nytt rikshospital på Island.

FRIBLICK, RÄTTSPSYKIATRISK ANLÄGGNING

Tävlingsförslag till rättspsykiatrisk anläggning.

ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, SKEJBY

Komplett sjukhusbebyggelse i Skejby norr om Aarhus.

SYGEHUSET I VESTFOLD, 6. BYGGETRIN

Sjukhusets sjätte byggetapp ingår som en del av den samlade masterplanen för sjukhuset.

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS, UNGDOMSPSYKIATRISK KLINIK

Ungdomspsykiatrisk klinik för ungdomar i åldern 13 till 18 år. En del av en helhetsplan för Akershus Universitetssygehus.

BORNHOLMS CENTRALSJUKHUS

Utbyggnad av Bornholms centralsjukhus i Rønne.

MARSELISBORGCENTRET, ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, ÅRHUS SYGEHUS

Centret – i två plan – innehåller konferens- och möteslokaler, varmvattenbassänger och café.

FREDERIKSHAVNS SYGEHUS, UTBYGGNAD

Tillbyggnaden av Frederikshavns sjukhus med patientsalar och behandlingsavdelningar.

KAPELL, HERNING CENTRALSJUKHUS

Kapellsal med enkelt, geometrisk formspråk byggnad i röd sten.

AARHUS KOMMUNSJUKHUS

Kompakt, homogent byggnadskomplex med respekt för den ursprungliga planen.

KØGE SJUKHUS, SJUKHUS ÖST (RASK)

Komplett sjukhus-komplex av låga byggnader.