A.P. Møller Skolen - indretning og specialinventar

 A.P. Møller Skolen - indretning og specialinventar. C.F. Møller. Photo: Poul Ib Henriksen

Bygherre

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Adresse

Slesvig, Tyskland

Omfang

15000 m²

År

2006-2008

A.P. Møller Skolen er en dansk fællesskole med gymnasial overbygning til brug for Dansk Skoleforening for Sydslesvig med plads til 650 elever fra 7. klasse til 3.G. C.F. Møller har tegnet skolen, mens C.F. Møller Design har stået for indretningen.

Fokus har været på at skabe helhed i udtrykket samt et positivt og motiverende læringsmiljø, der integrerer it i undervisningen og i elevernes søgning af viden. Arbejdet har bl.a. omfattet en interiørmanual for møbleringen af studie- og opholdsområder, fag- og undervisningslokaler samt køkken, kantine og personalefaciliteter. Samtidig er der designet specialinventar til skolens bibliotek og videnscenter, bl.a. receptionsskranke, studiepladser og loungemøbler. C.F. Møller Design har også udviklet et nyt, gennemgående loftsystem til hele skolen, der samler lys, ventilation og andre installationer i ét enkelt loftselement, der komplimenterer byggeriets gedigne og afklarede udtryk.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Bygherrerådgiver

Mærsk Construction (projekt- og byggeledelse)

Ingeniør


Arkitekt

C.F. Møller Design

Indretning

AUH, INDRETNING

Interiør og skiltning til Aarhus Universitetshospital.

MUSIKHUSET AARHUS, BILLETSALG

Aarhus Musikhus har fået nyt billetsalg, der nu er tilpasset den moderne digitale og internetbaserede virkelighed.

DANMARKS RADIO, AARHUS - INDRETNING

Nyindretning og farvepalet til mødelokaler, redaktioner og publikumsarealer.

PANUM - DEKANAT OG FAKULTETSADMINISTRATION

Renovering af Panum komplekset på SUND, Københavns Universitet, som omdanner tidligere mørke rum til et moderne, lyst og afvekslende arbejdsmiljø med plads til nye samarbejdsformer

AKUT- OG INFEKTIONSKLINIK, SUS - INDRETNING

Indretning og design af specialinventar til akut- og infektionsklinikken på Skånes Universitetssygehus (SUS).

AARHUS UNIVERSITET, INDRETNING AF SAMFUNDSVIDENSKABELIGT BIBLIOTEK

Ny indretning af biblioteket ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet som får eksisterende lokaler og udvidelse til at fremstå som ét sammenhængende rum.

A.P. MØLLER SKOLEN - INDRETNING OG SPECIALINVENTAR

Indretning af A.P. Møller Skolen, herunder manual for møblering, design af specialinventar samt design af et nyt, enkelt loftssystem til lys og ventilation.

C.F. MØLLERS KONTOR, KØBENHAVN

Ombygning af tidligere undervisningslokaler til tegnestue for C.F. Møller, København.

C.F. MØLLERS HOVEDKONTOR, EUROPAHUSET

C.F. Møllers eget hovedkontor på de fem øverste etager af Europahuset.

MUSIKHUSET AARHUS, INDRETNING OG SPECIALINVENTAR

Indretning af tilbygningen til Musikhuset Aarhus, herunder ny reception og design af ventemøbler til foyeren, indretning af nyt køkken og kantine samt generel skiltning.

FOOD COLLEGE AALBORG

Køkkener ved Food College Aalborg, en del af Tech College Aalborg.

NØRREBRO BRYGHUS

Kombineret bryggeri, spisested og bar på Nørrebro i København.

TEGNESTUE I VEJLE

C.F. Møllers tidligere afdeling i Vejle indrettet i gammel kittelfabrik.

CAFE HACK, AARHUS TEATER

Indretning af café i de tidligere prøvelokaler i Aarhus Teater.

SALTVANDSAKVARIE, FISKERI- OG SØFARTSMUSEET

Nyindretning af saltvandsakvarier ved Søfarts- og Fiskerimuseet i Esbjerg.

CAFÉ, STATENS MUSEUM FOR KUNST

Ombygning der omfatter forhal, ny museumscafé, butik, garderobe.