Aarhus Havn Masterplan

 Aarhus Havn Masterplan. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Bygherre

Aarhus Havn

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

150 ha

År

1995-1996 (masterplan), 1997-2014, 2018-

C.F. Møller har gennem en årrække været rådgiver for Aarhus Havn - Danmarks største containerhavn, der hvert år modtager ca. 1.000 skibe og 600.000 containere.

Masterplanen fra 1995-1996 danner rammen for en udvidelse af havnen med ca. 150 hektar til bl.a. øget container-, roll-on/roll-off- og bulkaktivitet, hvor det overordnede sigte har været at skabe større samhørighed mellem havn og by. På trods af at en stor moderne havn fordrer en klar funktionel, sikkerhedsmæssig og ikke mindst miljømæssig adskillelse fra byen, giver masterplanen også byens borgere nye muligheder for rekreative aktiviteter. Udover arbejdet med masterplanen har C.F. Møller løbende stået for en lang række af havnens funktionsbygninger, fra pakhuse og tekniske anlæg til velfærds- og administrationsbygninger.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Ingeniør

Rambøll (havn), COWI (trafik)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Præmiering

  • Aarhus Kommunes Arkitekturpris. 2011

Omtaler

  • 1998 Erhverv og Menneske, p. 128-131
  • 1997 Arkitekten #27, p. 6

Infrastruktur

CAMOUFLAGE - NY MILITÆRBYGNING PÅ GOTLAND

Nye faciliteter for udbygningen af det svenske forsvars kapacitet på Gotland i Østersøen.

ENERGI-, KLIMA- OG MILJØPARK

En unik sammensmeltning af energiproduktion, vandrensning, ressourcegenbrug og klimatilpasning, udformet som et offentligt rekreativt læringslandskab.

LUNDS CENTRALSTATION

Lunds hovedbanegård skal udvikles til et moderne mødested og et infrastrukturelt knudepunkt i Lund og i regionen. Forslaget omfatter en ny stationsbygning, nye bygningsarealer med erhvervslokaler, restauranter og hoteller samt en renovering og flytning af den eksisterende toldbygning fra 1800-tallet.

AARHUS HAVN MASTERPLAN

Masterplan for udvidelse og omdisponering af Aarhus Havn.

CITYBANEN, STOCKHOLM

Den sydlige del af den nye undergrundsbane Citybanan, en ny jernbanetunnel til nærtog, som bygges under Stockholms indre by.

KULTURBRO-AALBORG

En ny gang- og cykelbro fastgjort til den eksisterende jernbanebro over Limfjorden.

VÄRTATERMINALEN, STOCKHOLM

Terminalbygning for Stockholms faste færgeforbindelser til Finland og Baltikum.

ÖREBRO RESECENTRUM

Forslag til fornyelse af trafikalt knudepunkt i den svenske by Örebro.

SLUSSEN

Masterplan for området ved Slussen, Stockholm, der binder Södermalm og Gamla Stan sammen.

MOTORVEJEN KLIPLEV-SØNDERBORG

Landskabs- og brodesign for 25 km ny motorvej fra Kliplev til Sønderborg

VÄSTHAMNEN CONTAINERTERMINAL HELSINGBORG

Projektkonkurrence om at udforme og designe Helsingborgs Hamn AB’s containerterminal til en moderne og effektiv terminal.

OPERAPAVILLONEN

Anløbsplatform til havnebussen, der sejler gæster til Operaen, København.

CWO P-HUS

P-hus med plads til ca. 350 biler.

VVM FOR AARHUS LETBANE

VVM-redegørelse for letbane på strækningen Aarhus-Skejby-Lisbjerg-Lystrup.

AKERSHUS UNIVERSITETSSYGEHUS (NYE AHUS), P-HUS

Parkeringshus med ca. 1300 pladser ved det nye centralsygehus i Akershus.

P-HUS OG ADMINISTRATION, BILLUND LUFTHAVN

P-hus og administrationsbyggeri i tilknytning til ny terminal ved Billund Lufthavn.