Akershus Universitetssygehus (Nye Ahus)

 Akershus Universitetssygehus (Nye Ahus). C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod

Bygherre

Helse Sør-Øst RHF

Adresse

Nordbyhagen, Norge

Omfang

137000 m² (118.000 m² nybyggeri, 19.000 m² ombygning, 133.000 m² sygehusarealer og 10.000 m² laboratorier) - 565 senge

År

2000-2014, 2014-2015

Konkurrence

1. præmie i international konkurrence. 2000

Akershus Universitetshospital er ikke et traditionelt institutionsbyggeri. Det er et venligt, uformelt sted med åbne og overskuelige omgivelser, der kommer patienter og pårørende i møde.

Sygehusets forskellige afsnit er forskellige i deres dimensioner, form og udtryk. Sengefløjene har ét arkitektonisk udtryk, behandlingsafsnittet et andet og børneklinikken igen sit helt eget udtryk. Dette er med til at skabe en varieret visuel oplevelse, samtidig med at det er let at orientere sig i området.

Bygningsanlægget præges af, at det har høj prioritet at få dagslys til alle arbejdspladser, udsyn til landskabet og kontakt til det fri. En glasoverdækket hovedgade forbinder bygningerne og funktionerne. Glasgaden er sygehusets hovedfærdselsåre og er bygget op som en serie af torve med forskellig karakter og funktioner såsom kiosk, apotek, frisør, kirke og café.

Korte afstande mellem funktionerne, god organisering og moderne teknologi giver personalet mere tid til patienterne.

Udvidelsen af sygehusets akutmodtagelse blev afsluttet i 2014. Arbejdet på Akershus Universitetshospital fortsætter med en række om- og tilbygninger under rammeaftalen, der varede til og med 2015.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Entreprenør

NCC Norge

Ingeniør

Multiconsult AS, SWECO AS, Hjellnes COWI AS/, Interconsult ASA

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

Bjørbekk & Lindheim AS, Schønherr Landskab A/S

Kunstner

Troels Wörsel, Gunilla Klingberg, Mari Slaattelid, Knut Henrik Henriksen, Jan Christensen, Tony Cragg, Birgir Andrésson, Petteri Nisunen, Tommi Grönlund, Julie Nord, Per Sundberg, Vesa Honkonen, Janna Thöle-Juul, Kristine Halmrast, Mikkel Rasmussen Hofplass

Præmiering

 • European Healthcare Design 2016 Awards - highly commended. 2016
 • Design & Health International Academy Award, winner best international health project over 40.000 m². 2015
 • Best International Design - Building Better Healthcare Award. 2009
 • 1. præmie i international konkurrence. 2000

Energi og miljø

Dagslys og solindfald

Ventilation

Kompakt bygning

Grønne tage

Livscyklusanalyser

Bæredygtig planlægning

Regnvandsopsamling

Fleksibilitet

Sundt indeklima

Naturlig ventilation

Omtaler

 • 2018 Hospitals - a design manual, s. 196-199
 • 2017 AD #2, vol. 87, s.32-41
 • 2017 Umran Magazine vol. 17, #62, s.1, 35-43
 • 2016 Dagens Byggeri #395, p. 18
 • 2015 Dagens Byggeri, # 388, p. 18
 • 2014 A new golden age NORDIC architecture & design, p. 48-51
 • 2014 Hospital Design + 1, p.104-107
 • 2014 Restoratiivisen ympäristön suunnittelu, p. 17
 • 2013 Twentyfirst #01, p. 82
 • 2013 Ottagono, #256, p. 136-139
 • 2013 Contemporary Danish Architecture, p. 71
 • 2013 Sustainable & Green Building, 3, p. 146-163
 • 2012 C3, #336, p. 38-43
 • 2012 Ottagono #192, p. 13-16
 • 2012 Architecture Report, p. 262
 • 2012 Hospital Architecture, p. 92-95
 • 2012 World Green Buildings, p. 88-95
 • 2011 Arhitext #217, p. 74-77
 • 2011 Puls 02, Medical/Wohnen im Alter, p. 36-39
 • 2010 Arkitekten, p. 82
 • 2010 Byggeri+Arkitektur, #35, p. 30
 • 2010 [ark] The StoJournal for Architects 04, p. 21
 • 2010 Interior Public space #12, p. 142-147
 • 2010 NHS Design Champion News, March
 • 2010 Urbanism and architecture #70, p. 82-103
 • 2010 Omni #7 Hospital (Archiworld) p. 38-47
 • 2009 byggeplads.dk #3, p. 20-21
 • 2009 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen #4, Klavs Hyttel: Fleksibilitet og standardisering er altafgørende.
 • 2009 Monocle #21 vol. 3, p. 109-113
 • 2009 Taiwan Architect #4 (412), p. 30-31
 • 2009 Tecnica Ospedaliera #10, p. 38-44
 • 2008 Byggeri #8, p. 30
 • 2008 Glass & Fasade, p. 17-20
 • 2008 Mer enn det du ser - om kunsten på Nye Ahus
 • 2007 Byggenytt #9, Tema: Nye Ahus
 • 2006 Arkfokus #3, p. 4-5
 • 2006 Global Danish Architecture #1, p. 174-175
 • 2005 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, #1, p. 8-10
 • 2005 HMT (Helse, Medisin, Teknikk) #5 Tema: Nye Ahus
 • 2004 C.F. Møller: Samfund og Menneske

Sundhed

KLINIKUM SALZDAHLUMER STRASSE

Udvidelse og modernisering, der kombinerer en ny bygning, en udvidelse og en allerede eksisterende bygning i et nyt og redesignet kompleks.

NYE HARALDSPLASS SYGEHUS – SENGEBYGNING

Ny sengebygning, hvor de traditionelle sygehuskorridorer er erstattet af åbne fællesarealer og effektiv logistik.

RESSOURCECENTER PÅ COBURG CRESCENT

Et nyt ressource- og dagcenter for voksne med indlæringsvanskeligheder, beliggende i Tulse Hill, Sydlondon.

RIGSHOSPITALET - STERILCENTRAL 1 OG GODSTERMINAL

Ny regional central for sterilisering af hospitalsinstrumenter og godsterminal for varer til og fra Rigshospitalet.

SPRINGFIELD & TOLWORTH HOSPITALS, PSYKIATRI

To nye psykiatriske hospitaler til South West London and St George’s NHS Mental Health Trust.

SYGEHUS VENDSYSSEL - UDBYGNING OG RENOVERING

Ny behandlingsbygning, nyt kvinde-barn-hus samt udarbejdelse af en helhedsplan for udbygning og renovering af Sygehus Vendsyssel i Hjørring.

TOLWORTH HOSPITAL

Et nyt psykiatrisk hospital for the South West London and St George’s NHS Mental Health fonden i Tolworth, London.

UDVIDELSE AF RWTH AACHEN UNIVERSITETSHOSPITAL

Udvidelse af det ikoniske hospitalskompleks RWTH i Aachen, Tyskland, der skal rumme et 'state-of-the-art' operationsafsnit med intensivafdeling og ny offentlig ankomsthal.

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE

Det nye Universitetssygehus Køge tredobler det eksisterende Køge Sygehus' areal, mens det bevarer og videreudvikler hospitalets enkle og overskuelige opbygning.

AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL - AUH

Det store hospitalskompleks er organiseret som en by med kvarterer, gader og torve som grundlag for en mangfoldig, levende og grøn bydel.

HAMBURG HERZZENTRUM UHZ

Nyt Hjertecenter til UKE Eppendorf i Hamborg, med akutbehandling, operationsstuer, dagklinikker, intensivafdelinger og almindelige sengeafdelinger.

HVIDOVRE HOSPITAL – SENGESTUER

C.F. Møller står for et nyt sengestueprojekt på Hvidovre Hospital, hvor hospitalet får 90 nye patientværelser, der skal optimere mulighederne for, hvad en sengestue kan.

SASSARI HOSPITAL

Plan der logistisk, funktionelt og visuelt skal sammenbinde henholdsvis universitets- og regionshospitalet i den italienske by Sassari.

AKERSHUS UNIVERSITETSSYGEHUS (NYE AHUS)

Storsygehus med venlig, uformel og overskuelig arkitektur med udgangspunkt i evidensbaseret design.

AKUTHUSET - NYT HOSPITAL BISPEBJERG

Nyt Akuthus som en moderne videreudvikling af Bispebjerg Hospitals historiske pavilloner og haveanlæg fra 1913

BRØNDERSLEV SUNDHEDSHUS

Sundhedshus til alsidigt sundhedsfagligt fællesskab i Brønderslev.

NYT HERLEV HOSPITAL, SERVICEBYGNING

Udvidelse og ombygning af servicebygning til Nyt Hospital Herlev, hvor brugerprocesser, medarbejdere og logistik har været i fokus for udformningen af de fysiske rammer.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nyt integreret healthcare campus i Singapores nordlige Woodlands-region med akuthospital, sundhedscenter og plejehjem.

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND I HILLERØD

Konkurrenceforslag til nyt akuthospital hvor arkitektur og natur smelter sammen og udgør et trygt sted for patienterne, en superfunktionel og sanselig arbejdsplads og en rekreativ oase for alle borgere i området.

DRONNING INGRIDS HOSPITAL, NUUK

Nybyggeri af akutcenter, lægeklinik, patienthotel, psykiatri og ombygning af eksisterende bygninger.

NATIONAL DIABETES CENTER

Nyt kompetencecenter for diabetes med forskning og behandling af specielt komplicerede tilfælde på King Saud University, Riyadh.

NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS

Konkurrenceforslag til udvidelse af det psykiatriske Sct. Hans Hospital.

KVARTER- OG SUNDHEDSHUSET AALBORG ØST

Et samlende centrum i et ellers monotont boligområde der udover sundhedsfunktioner rummer bl.a. café, folkeoplysning og fitness.

REGIONSHOSPITALET VIBORG, NYT AKUTCENTER

Konkurrenceforslag til tilbygning med ny hovedindgang og separat skadestueindgang.

TRYGFONDENS FAMILIEHUS

Patienthotel for familier til alvorligt syge børn, der er indlagt på Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

AKUT- OG INFEKTIONSKLINIK, SUS, MALMØ

Akut- og infektionsklinik indrettet til at beskytte bedst muligt mod smittespredning.

DNV GØDSTRUP

Konkurrenceforslag til nyt akuthospital i Gødstrup.

HOSPICE DJURSLAND

Et hjem, hvor der både fysisk og mentalt er skabt rum til dem, der bor der i deres sidste tid, de pårørende og personalet.

VEJLE SYGEHUS, EN DEL AF SYGEHUS LILLEBÆLT

Generalplan, udvidelser, ombygninger og generel bygherrerådgivning for Vejle Sygehus, en del af Sygehus Lillebælt.

ÅLESUND SYGEHUS, NY BØRNEAFDELING

Ny børneafdeling indrettet på børnenes præmisser med plads til leg, skole, behandling, pleje og omsorg i lyse og trygge omgivelser.

GAPS – NYT PSYKIATRISYGEHUS I SLAGELSE

Konkurrenceforslag til nyt psykiatrisygehus, der samler fire eksisterende psykiatriske enheder i forbindelse med Slagelse Sygehus.

GENERALPLAN FOR PSYKIATRIEN - REGION SYDDANMARK

Rammesættende manual og guideline for de lokale psykiatribyggerier i Region Syddanmark.

GENTOFTE HOSPITAL

Udvidelse af Gentofte Hospital med ny, moderne kerne i det oprindelige, ottetalsformede byggeri.

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE ”VILLA VITA”

Konkurrenceforslag til sundhedscenter for kræftramte.

SYGEHUSET I VESTFOLD, MASTERPLAN

Masterplan for udvidelse og ombygning af sygehus i Tønsberg, Norge.

LANDSPITALI UNIVERSITY HOSPITAL, REYKJAVIK

Det nye universitetssygehus forener kravene til moderne sygehusplanlægning og målrettet behandling med en klar og enkel arkitektur.

FRIBLICK, RETSPSYKIATRISK ANLÆG

Konkurrenceforslag til retspsykiatrisk anlæg.

ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, SKEJBY

Komplet sygehusbebyggelse i Skejby nord for Aarhus.

SYGEHUSET I VESTFOLD, 6. BYGGETRIN

Detailprojektering af udvidelse af Sygehuset i Vestfold, Norge.

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS, UNGDOMSPSYKIATRISK KLINIK

Ny ungdomspsykiatrisk klinik for de 13- til 18-årige ved Akershus Universitetssygehus.

BORNHOLMS HOSPITAL

Udvidelse og ombygning af Bornholms Centralsygehus i Rønne.

MARSELISBORGCENTRET, ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, ÅRHUS SYGEHUS

Svømmehal, konference- og mødelokaler m.m. ved Marselisborgcentret for rehabilitering, forskning og udvikling.

FREDERIKSHAVNS SYGEHUS, UDVIDELSE

Tilbygning til Frederikshavn Sygehus med sengestuer og behandlingsafsnit.

KAPEL, HERNING CENTRALSYGEHUS

Kapel i enkelt, geometrisk formsprog opført i røde sten.

AARHUS KOMMUNEHOSPITAL

Opførelse og vedligehold af enkelt, homogent hospitalsbyggeri.

KØGE SYGEHUS, SYGEHUS ØST (RASK)

Komplet sygehusbebyggelse i Køge.