Akut- og infektionsklinik, SUS - indretning

 Akut- og infektionsklinik, SUS - indretning. C.F. Møller

Bygherre

Regionservice Södra Skåne

Adresse

Malmø, Sverige

År

2006-2011

Akut- og infektionsklinikken, tegnet af C.F. Møller, er en del af Skånes Universitetssygehus. Bygningens runde form sikrer optimal logistik i forhold til at beskytte mod smittespredning og samtidig fungerer den markante bygning med dens røde, gule og grønne facade som et vartegn for hele sygehusområdet.

I dialog med brugerne har C.F. Møller Design arbejdet med indretning og design af specialinventar og skabt et udtryk, der helt ned i detaljen afspejler arkitekturen. Det ses fx i de specialdesignede, cirkelformede receptioner, der afspejler bygningens geometri. Formen, der skaber let tilgængelighed for alle patienter, er ført igennem i et loftselement, der samtidig giver en god akustik.

Bygningens farver er også et gennemgående element: Den røde, gule og grønne farve i facaden, der er afstemt efter de omkringliggende bygninger, anvendes også indendørs. Her bruges farverne samtidig til at lette orienteringen for brugerne.

For at understøtte det daglige arbejde i teams har C.F. Møller Design udviklet et koncept med et fælles, dynamisk kontorlandskab til læger, sygeplejersker og sekretærer med et varieret udbud af arbejdspladser, fx teampladser til fælles rapportskrivning. Indretningen bryder de traditionelle faggrænser og letter samarbejdet.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Entreprenør

PEAB AB

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Andre samarbejdspartnere

FB Flygfältsbyrån AB, Byggteknik i Skåne AB, Incoord AB, FLK Sverige AB, GMKI Elkonsult, Fire Safety Design, Akustikgruppen AB

Indretning

AUH, INDRETNING

Interiør og skiltning til Aarhus Universitetshospital.

MUSIKHUSET AARHUS, BILLETSALG

Aarhus Musikhus har fået nyt billetsalg, der nu er tilpasset den moderne digitale og internetbaserede virkelighed.

DANMARKS RADIO, AARHUS - INDRETNING

Nyindretning og farvepalet til mødelokaler, redaktioner og publikumsarealer.

PANUM - DEKANAT OG FAKULTETSADMINISTRATION

Renovering af Panum komplekset på SUND, Københavns Universitet, som omdanner tidligere mørke rum til et moderne, lyst og afvekslende arbejdsmiljø med plads til nye samarbejdsformer

AKUT- OG INFEKTIONSKLINIK, SUS - INDRETNING

Indretning og design af specialinventar til akut- og infektionsklinikken på Skånes Universitetssygehus (SUS).

AARHUS UNIVERSITET, INDRETNING AF SAMFUNDSVIDENSKABELIGT BIBLIOTEK

Ny indretning af biblioteket ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet som får eksisterende lokaler og udvidelse til at fremstå som ét sammenhængende rum.

A.P. MØLLER SKOLEN - INDRETNING OG SPECIALINVENTAR

Indretning af A.P. Møller Skolen, herunder manual for møblering, design af specialinventar samt design af et nyt, enkelt loftssystem til lys og ventilation.

C.F. MØLLERS KONTOR, KØBENHAVN

Ombygning af tidligere undervisningslokaler til tegnestue for C.F. Møller, København.

C.F. MØLLERS HOVEDKONTOR, EUROPAHUSET

C.F. Møllers eget hovedkontor på de fem øverste etager af Europahuset.

MUSIKHUSET AARHUS, INDRETNING OG SPECIALINVENTAR

Indretning af tilbygningen til Musikhuset Aarhus, herunder ny reception og design af ventemøbler til foyeren, indretning af nyt køkken og kantine samt generel skiltning.

FOOD COLLEGE AALBORG

Køkkener ved Food College Aalborg, en del af Tech College Aalborg.

NØRREBRO BRYGHUS

Kombineret bryggeri, spisested og bar på Nørrebro i København.

TEGNESTUE I VEJLE

C.F. Møllers tidligere afdeling i Vejle indrettet i gammel kittelfabrik.

CAFE HACK, AARHUS TEATER

Indretning af café i de tidligere prøvelokaler i Aarhus Teater.

SALTVANDSAKVARIE, FISKERI- OG SØFARTSMUSEET

Nyindretning af saltvandsakvarier ved Søfarts- og Fiskerimuseet i Esbjerg.

CAFÉ, STATENS MUSEUM FOR KUNST

Ombygning der omfatter forhal, ny museumscafé, butik, garderobe.