Arveset gård - gendigtning af et gårdanlæg

 Arveset gård - gendigtning af et gårdanlæg. C.F. Møller. Photo: Roberto Di Trani

Bygherre

Oslo Kommune, Boligbygg Oslo KF

Producent

Moelven ByggModul AS

Adresse

Oslo, Norge

Omfang

500 m²

År

2013-2015

Konkurrence

1. præmie i konkurrence. 2013

Arveset gård fra 1849 er et historisk gårdanlæg fra tiden, hvor store dele af Oslo stadig blev brugt til landbrug. I dag fungerer gårdanlægget som boligcenter for hjemløse og indgår i den samlede bevaringsplan for en række af Oslos historiske Akergårde.

Projektet her gendigter to af gårdens nu nedrevne bygninger – laden og vognskjulet - som en del af boligcentret.

I form, udtryk og størrelse korresponderer de nye bygninger med de originale bygningsværker, men lægger ikke skjul på at være gendigtninger - nu til boliger.

Form, proportioner, materialebrug og farver er valgt med henblik på at give bygningerne et robust og sammenhængende præg.

Den udvendige beklædning er en blanding af stående og liggende træpaneler af varierende bredde, malet i engelsk rød. Ladens bliktag er - som den øvrige beklædning - en tydelig reference til bygningens historie. Vognskjulets tagtækning er skabt ved genbrug af det oprindelige tegl.

Langs facaden skaber nye høje vinduespartier nyt liv, variation og lys til boligerne. Opholdsrummene i de nye boliger er solvendte med lyse og åbne rumforløb. Som følge af stedets funktion er alle lejligheder skabt med robust og tyverisikret indretning.

Projektet med Arveset gård har både samfundsmæssig og social betydning: Gendigtningen af de to bygninger tydeliggør og forstærker Arveset gårds kulturhistoriske identitet, og det historiske gårdanlæg finder i sin nuværende udformning en ny social betydning i lokalsamfundet.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Entreprenør

Haandverkerne AS

Ingeniør

Boro Bygg AS

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Landscape

Præmiering

  • 1. præmie i konkurrence. 2013

Energi og miljø

Jordvarmeanlæg

Præfabrikerede elementer

Omtaler

  • 2017 Arkitektur N #2, s. 64-75
  • 2016 Speech magazine #16, s.28-29

Plejeboliger

FREMTIDENS SØLUND

Et ambitiøst foregangseksempel for fremtidens byintegrerede plejecentre som samler flere generationer i en fælles karré.

RESSOURCECENTER PÅ COBURG CRESCENT

Et nyt ressource- og dagcenter for voksne med indlæringsvanskeligheder, beliggende i Tulse Hill, Sydlondon.

KREBSESTIEN - FREMTIDENS PLEJECENTER

Nyt plejecenter i Gjesing med 100 nye plejeboliger som også danner midtpunkt for en seniorby, der forbinder plejecentret med resten af Gjesing.

STORSTRØM FÆNGSEL

Med en arkitektur der understøtter de indsattes mentale og fysiske trivsel, skal Storstrøm Fængsel sætte rammer for verdens mest humane og resocialiserende fængsel.

ARVESET GÅRD - GENDIGTNING AF ET GÅRDANLÆG

Gendigtning af historiske gårdbygninger i Oslo - nu som boligcenter for hjemløse.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nyt integreret healthcare campus i Singapores nordlige Woodlands-region med akuthospital, sundhedscenter og plejehjem.

FUGLSANG SØ CENTRET

Aktivitetscenter for ældre i lokalområdet og 112 plejeboliger opdelt i mindre grupper.

MUSHOLM BUGT FERIECENTER, UDBYGNING

Konkurrenceforslag til udbygning med stor respekt og indlevelse i den eksisterende arkitektur.

NYT FROGNER PLEJEHJEM

De Fem Haver er et plejehjem for demente med fem grønne atrier og organiske, cirkulære bevægelsesforløb.

BROGÅRDEN

Gæstehus til kursuscenteret Brogaarden med plads til 14 familier med handicappede børn.

HOSPICE DJURSLAND

Et hjem, hvor der både fysisk og mentalt er skabt rum til dem, der bor der i deres sidste tid, de pårørende og personalet.

BÅRLISKOGEN OMSORGSBOLIGER

Bårliskogen omsorgsboliger er 16 boliger til fysisk og psykisk funktionshæmmede.

HEP-HUSET - ÆLDREHUS I LAVENERGIKLASSE 2015

Ældrehus med meget lavt energiforbrug.

KONGEBROCENTRET

Plejecenter med 28 boliger.

PLEJEHJEMMET AALHOLMHJEMMET

Ombygning, tilbygning og nyindretning af plejehjem i Valby ved København.

SANDEGRAVEN

Boligområde med 183 boliger ved Vejle Ådal.

MUSVÅGEVEJ, PLEJEBOLIGER

Bo- og dagtilbud med 50 plejeboliger i et tidløst arkitektonisk formsprog.

SOFIEGÅRDEN, PLEJEBOLIGER OG CENTER

Plejecenter med 50 plejeboliger, et plejecenter med områdekontor og et dagcenter samt multihus, der er fælles med det omkringliggende boligområde.

FLORENCEHORT, PLEJEHJEM

Plejehjem i Güterfelde, Tyskland.