Athletes Village, Plots N13 og N26 podium gardens

 Athletes Village, Plots N13 og N26 podium gardens. C.F. Møller. Photo: Chris Gascoigne

Bygherre

ODA (Olympic Delivery Agency), LendLease

Adresse

London, UK

Omfang

7000 m²

År

2008-2012

Landskabsudformning af de hævede gårdrum i Plot N13 og N26 genskaber tabt diversitet i et tidligere rigt økologisk miljø, som forudsat i lokalplanen for den Olympiske By.

Landskabsarkitekturen tager afsæt i områdets placering i den sydligste del af den gamle Epping skovkile der strækker sig mod nord ud til det åbne land. For at imødekomme ønsket om et landskab med biodiversitet bygget på dæk, og omgivet af tæt bebyggelse valgte vi fire primære indsatsområder: Varieret og hjemmehørende artsvalg af plantemateriale, grønne tage, et minimum af befæstede arealer og plantning af ældre træer for at kunne øge vandoptag og skabe grøn volumen for at tiltrække dyreliv.

For at imødekomme dette tager udformningen afsæt i en række lunde plantet på en serie af mindre bakketoppe for at øge træernes vækstmedium og skabe varierede kig i de snævre gårdrum, så elementer og stier forsvinder bag landskabsbakkerne og visuelt forøger rummenes dybdevirkning. Lunden er beplantet med fyr, birk og eg og skaber rumdannende opholds-og lege muligheder. Gule teglklinker binder funktionelt og skulpturelt bygningerne sammen og knytter an til de mindre private haver ved bebyggelsernes stueetager.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Bygherrerådgiver

LendLease

Entreprenør

GallifordTry

Ingeniør

WSP
Hoare Lee

Arkitekt

C.F. Møller Architects (N13), dRMM (N26)

Landskab

C.F. Møller Landscape

Præmiering

  • Civic Trust Awards. 2014

Omtaler

  • 2015 A new golden age NORCIC architecture & landscape, p. 52-54
  • 2013 Sustainable & Green Building, 3, p. 302-311
  • 2012 Petersen Tegl,#27,p. 14-15
  • 2012 Beyond, 2012,p. 50 - 57

Landskab

CERES-GRUNDEN, MASTERPLAN OG LOKALPLAN

Transformation af Ceres-bryggeriets areal i midtbyen til en helt ny levende bydel med erhverv, boliger, uddannelsesinstitutioner, kulturelle funktioner og bypark.

NORDHAVNSØERNE - CIS VANDAKTIVITETER

Nordhavnsøerne er en park på vandet, der forbinder den nye Copenhagen International School med Nordhavnen og knytter Nordhavnen og København tættere sammen.

SLOTTSSKOGSRINGEN

Et socialt mødested i form af et mangfoldigt og aktivt parkrum, der favner den brede befolkning og inspirerer til mere leg, bevægelse og nærhed til naturen.

SPRINGFIELD PARK

Nyt offentligt parkområde på et tidligere golfbaneareal i det sydvestlige London.

STORKEENGEN

Klimatilpasningsprojekt i Vorup ved Randers, der ikke kun sikrer mod fremtidige oversvømmelser, men også bringer den unikke natur langs Gudenåen tættere på Randers.

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE, LANDSKAB

Med naturen og vandet som fremtrædende urbant karaktertræk skabes ny klimatilpasset landskabspark, der aktiverer og forbinder sygehuset med landskabet og byen omkring.

AARHUS UNIVERSITETSPARK

Universitetspark anlagt i 1930'erne og siden løbende renoveret og udvidet med nye udearealer i tråd med parkens overordnede disponering, materialeholdning og anvendelse.

COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL - LANDSKAB

Et legende landskab omkring den nye Copenhagen International Schoool i Nordhavn danner ramme om leg og udfoldelse for alle skolens alderstrin.

BESTSELLER KONTORHUS, LANDSKAB

Udearealer, grønne gårdatrier og design af taghaver i forbindelse med Bestsellers kontorbygning på Aarhus havn.

CAMPUS KOLLEGIET ODENSE, LANDSKAB

Forplads og kollegiepark til Odense Universitetskollegium med opholdsrum til sport og mulighed for at nyde aftensolen fra terrasser og siddetrapper langs den eksisterende sø.

AALBORG HAVNEFRONT - AREALER MUSIKKENS HUS

Masterplanen for anden etape af Aalborg Havnefront bygger på principperne fra første etape med promenaden som samlende element og er desuden inspireret af klitternes møde med den flade forstrand.

LANDSKAB FOR VÆKSTHUS I BOTANISK HAVE, AARHUS UNIVERSITET

Ind- og udvendigt landskab i forbindelse med udvidelse af Væksthuset i Botanisk Have i Aarhus.

AALBORG HAVNEFRONT

Helhedsplan for Aalborg Havnefront, der med bl.a. en havnepromenade genskaber forbindelsen mellem Limfjorden og byens middelaldercentrum.

ATHLETES VILLAGE, PLOTS N13 OG N26 PODIUM GARDENS

Landskabsudformning af hævede gårdrum som genskaber tabt diversitet i et tidligere rigt økologisk miljø.

BESTSELLER LOGISTIKCENTER NORD - LANDSKAB

Masterplan og landskabsudformning til moderne bæredygtigt storskala-industrianlæg i det åbne land.

BATTERIET SIXTUS

Sikring og istandsættelse af det fredede fæstningsanlæg Batteriet Sixtus på Holmen.

HOSPICE DJURSLAND, LANDSKAB

Sanse- og atriumhave i forbindelse med Hospice Djursland.

DARWIN CENTRE FASE 2, LANDSKAB

Have udformet som amfiteater danner ramme om forsamlinger, udeundervisning og events.

VVM FOR AARHUS LETBANE

VVM-redegørelse for letbane på strækningen Aarhus-Skejby-Lisbjerg-Lystrup.

CUTTY SARK GARDENS

Forslag til reorganisering af byrummet omkring det fredede Cutty Sark sejlskib.

AMERIKA PLADS - UDEAREALER OG P-KÆLDER

Belægninger, pladser og p-anlæg på det nye byområde på Sdr. Frihavn, København.

FARSØ BYMIDTE

Helhedsplan for sammenhængende byfornyelse af Farsø bymidte.

KIRKEPLADSEN I HOLSTEBRO

Omdisponering og fornyelse af arealerne omkring Holstebro Kirke og hovedindgangen til Holstebro Rådhus og Bibliotek.

HADERSLEV FJORDPARK

Fjordparken er en del af C.F. Møllers masterplan for den gamle industrihavn.

NORDLYSET, LANDSKAB

Gårdrum med organisk formet, frodigt beplantet opholdshave for beboerne.

GRAVENE HADERSLEV

Omlægning af Haderslevs centrale plads fra parkering til bytorv.

GÅGADERNE I HOLSTEBRO

Renovering af gågader og stræder i Holstebro bycenter.

TUBORG NORD - KANALPROJEKTET

Udforming af kanaler, pladser og broer i den nye bydel Tuborg Nord.