AUH, indretning

 AUH, indretning. C.F. Møller

Bygherre

Region Midtjylland

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

216000 m² nybyg, 159.000 m² ombyg = 375.000 m²

År

2013-

C.F. Møller Design står for udførelsen af interiørprojektet, der er afviklet parallelt og i tæt koordination med byggeprojektetet. Det omfatter bl.a. løst og fast specialinventar, udarbejdelse af interiørmanual for det samlede kompleks, skiltemanual samt bæredygtige løsninger som genbrug og genanvendelse.

Faste inventarelementer som skranker, ekspeditioner, receptioner og en række møbler er designet for at skabe sammenhæng og genkendelighed på tværs af afdelinger og faglige fællesskaber. For at patienten kan finde frem til rette tid og sted er skiltningen udformet efter en overordnet strategi, der letter orienteringen ved hjælp af fx farvesætning både udvendigt og indvendigt.

C.F. Møller indgår i rådgiverkonsortiet for Danmarkshistoriens største hospitalsopgave, ombygningen og udvidelsen af Aarhus Universitetshospital (AUH), som er påbegyndt i 2007 og vil strække sig over de næste 12-14 år. AUH samles til et stort hospitalskompleks på størrelse med en dansk provinsby. Hospitalet skal både fungere som universitetshospital, landsdelscenter og basishospital for borgerne i regionen, samtidig med at det fungerer som en grøn bydel med et hierarki af kvarterer, gader, pladser og torve.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Bygherrerådgiver

Rådgivergruppen DNU, NIRAS A/S

Arkitekt

C.F. Møller Design

Indretning

AUH, INDRETNING

Interiør og skiltning til Aarhus Universitetshospital.

MUSIKHUSET AARHUS, BILLETSALG

Aarhus Musikhus har fået nyt billetsalg, der nu er tilpasset den moderne digitale og internetbaserede virkelighed.

DANMARKS RADIO, AARHUS - INDRETNING

Nyindretning og farvepalet til mødelokaler, redaktioner og publikumsarealer.

PANUM - DEKANAT OG FAKULTETSADMINISTRATION

Renovering af Panum komplekset på SUND, Københavns Universitet, som omdanner tidligere mørke rum til et moderne, lyst og afvekslende arbejdsmiljø med plads til nye samarbejdsformer

AKUT- OG INFEKTIONSKLINIK, SUS - INDRETNING

Indretning og design af specialinventar til akut- og infektionsklinikken på Skånes Universitetssygehus (SUS).

AARHUS UNIVERSITET, INDRETNING AF SAMFUNDSVIDENSKABELIGT BIBLIOTEK

Ny indretning af biblioteket ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet som får eksisterende lokaler og udvidelse til at fremstå som ét sammenhængende rum.

A.P. MØLLER SKOLEN - INDRETNING OG SPECIALINVENTAR

Indretning af A.P. Møller Skolen, herunder manual for møblering, design af specialinventar samt design af et nyt, enkelt loftssystem til lys og ventilation.

C.F. MØLLERS KONTOR, KØBENHAVN

Ombygning af tidligere undervisningslokaler til tegnestue for C.F. Møller, København.

C.F. MØLLERS HOVEDKONTOR, EUROPAHUSET

C.F. Møllers eget hovedkontor på de fem øverste etager af Europahuset.

MUSIKHUSET AARHUS, INDRETNING OG SPECIALINVENTAR

Indretning af tilbygningen til Musikhuset Aarhus, herunder ny reception og design af ventemøbler til foyeren, indretning af nyt køkken og kantine samt generel skiltning.

FOOD COLLEGE AALBORG

Køkkener ved Food College Aalborg, en del af Tech College Aalborg.

NØRREBRO BRYGHUS

Kombineret bryggeri, spisested og bar på Nørrebro i København.

TEGNESTUE I VEJLE

C.F. Møllers tidligere afdeling i Vejle indrettet i gammel kittelfabrik.

CAFE HACK, AARHUS TEATER

Indretning af café i de tidligere prøvelokaler i Aarhus Teater.

SALTVANDSAKVARIE, FISKERI- OG SØFARTSMUSEET

Nyindretning af saltvandsakvarier ved Søfarts- og Fiskerimuseet i Esbjerg.

CAFÉ, STATENS MUSEUM FOR KUNST

Ombygning der omfatter forhal, ny museumscafé, butik, garderobe.