Bårliskogen omsorgsboliger

 Bårliskogen omsorgsboliger. C.F. Møller. Photo: Jørgen True

Bygherre

Lørenskog Kommune

Adresse

Bårliskogen, Lørenskog, Norge

Omfang

3746 m²

År

2006-2010

Konkurrence

1. præmie i konkurrence 2005. 2005

Bårlisskogen omsorgsboliger er et botilbud med 16 boliger til funktionshæmmede mennesker, halvdelen til fysisk handicappede, den anden halvdel til psykisk handicappede.

Byggeriet består af tre boligfløje – to med boliger, én med aflastningsboliger og -soverum. Fløjene bliver bundet sammen af den centralt placerede administrationsbygning med fællesrum som fx kantine.

Boligerne ligger i stueplan og har alle terrasser med fin kontakt og let adgang til den omgivende skov og eng.

Det bærende motiv i arkitekturen er byggeriets vekslende taghældninger på den række af mindre enheder, som byggeriet består af. Tilsammen giver det gode opholdsrum og udearealer. Aflange vinduer og større glasflader giver liv til facaden. Med materialer som zink og bejdset træ har facaden en naturlighed, der harmonerer med skoven og de omgivende fjelde – og med de andre bygninger i området, bl.a. en børnehave, som C.F. Møller også har tegnet.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Bygherrerådgiver

Arne Egge v/ Siv. Ing. Trond Thorvaldsens AS

Entreprenør

AF-Gruppen AS

Ingeniør

Norconsult AS

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Andre samarbejdspartnere

AF Skandinavia AS
AF Bygg Oslo

Præmiering

  • 1. præmie i konkurrence 2005. 2005

Plejeboliger

FREMTIDENS SØLUND

Et ambitiøst foregangseksempel for fremtidens byintegrerede plejecentre som samler flere generationer i en fælles karré.

RESSOURCECENTER PÅ COBURG CRESCENT

Et nyt ressource- og dagcenter for voksne med indlæringsvanskeligheder, beliggende i Tulse Hill, Sydlondon.

KREBSESTIEN - FREMTIDENS PLEJECENTER

Nyt plejecenter i Gjesing med 100 nye plejeboliger som også danner midtpunkt for en seniorby, der forbinder plejecentret med resten af Gjesing.

STORSTRØM FÆNGSEL

Med en arkitektur der understøtter de indsattes mentale og fysiske trivsel, skal Storstrøm Fængsel sætte rammer for verdens mest humane og resocialiserende fængsel.

ARVESET GÅRD - GENDIGTNING AF ET GÅRDANLÆG

Gendigtning af historiske gårdbygninger i Oslo - nu som boligcenter for hjemløse.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nyt integreret healthcare campus i Singapores nordlige Woodlands-region med akuthospital, sundhedscenter og plejehjem.

FUGLSANG SØ CENTRET

Aktivitetscenter for ældre i lokalområdet og 112 plejeboliger opdelt i mindre grupper.

MUSHOLM BUGT FERIECENTER, UDBYGNING

Konkurrenceforslag til udbygning med stor respekt og indlevelse i den eksisterende arkitektur.

NYT FROGNER PLEJEHJEM

De Fem Haver er et plejehjem for demente med fem grønne atrier og organiske, cirkulære bevægelsesforløb.

BROGÅRDEN

Gæstehus til kursuscenteret Brogaarden med plads til 14 familier med handicappede børn.

HOSPICE DJURSLAND

Et hjem, hvor der både fysisk og mentalt er skabt rum til dem, der bor der i deres sidste tid, de pårørende og personalet.

BÅRLISKOGEN OMSORGSBOLIGER

Bårliskogen omsorgsboliger er 16 boliger til fysisk og psykisk funktionshæmmede.

HEP-HUSET - ÆLDREHUS I LAVENERGIKLASSE 2015

Ældrehus med meget lavt energiforbrug.

KONGEBROCENTRET

Plejecenter med 28 boliger.

PLEJEHJEMMET AALHOLMHJEMMET

Ombygning, tilbygning og nyindretning af plejehjem i Valby ved København.

SANDEGRAVEN

Boligområde med 183 boliger ved Vejle Ådal.

MUSVÅGEVEJ, PLEJEBOLIGER

Bo- og dagtilbud med 50 plejeboliger i et tidløst arkitektonisk formsprog.

SOFIEGÅRDEN, PLEJEBOLIGER OG CENTER

Plejecenter med 50 plejeboliger, et plejecenter med områdekontor og et dagcenter samt multihus, der er fælles med det omkringliggende boligområde.

FLORENCEHORT, PLEJEHJEM

Plejehjem i Güterfelde, Tyskland.