BIOVAF - Nyt institutbyggeri på Lyngby Campus for DTU

 BIOVAF - Nyt institutbyggeri på Lyngby Campus for DTU. C.F. Møller

Bygherre

DTU

Adresse

Lyngby, Danmark

Omfang

39000 m², heraf 12000 m² renovering

År

2012

BIOVAF samler forskningsafsnittene Veterinær, Aqua og Fødevarer under ét tag i campus' karakterfulde skovlandskab. Komplekset skal bidrage til at gøre området til et vækstcentrum for forskning, uddannelse og erhverv.

Den grundlæggende idé i C.F. Møllers konkurrenceforslag er at skabe et byggeri, hvor naturen gennemstrømmer bebyggelsen. Udadtil markerer forskningskomplekset sig som noget særligt – et ikon tilpasset sine omgivelser. Indadtil bindes udvidelsen sammen af en gennemgående ”synergizone”, som udgør den sociale og tværfaglige navlestreng for hele BIOVAF.

Synergizonen er et åbent rum med plads til oplæg, events, præsentationer, udstillinger, debatter, fester og underholdning. Synergizonen er fordelingsområde for al trafik til og fra og på tværs mellem de forskelige institutter på etagerne.

BIOVAF’s fælles funktioner såsom bogcafe, show-lab, udstillinger, kantine og auditorier er en del af synergizonens attraktioner og er med til at gøre dette sted til et levende opholdsrum og en stimulerende ramme for netværk og tværfaglighed for BIOVAF og dets gæster.

Synergizonen placerer forskningsafsnittene i et ubrudt og levende forløb langs kompleksets nordlige og sydlige side med direkte kontakt til mellemliggende udendørs gårdhaver gennem de transparente facader og åben forbindelse mellem etagerne via indvendige atrier. Dette sikrer også gode dagslysforhold.

Campus og bygningerne danner tilsammen et helstøbt arkitektonisk billede, der er afpasset stedets skala og kvaliteterne i den fine campus, som arkitekterne Eva og Niels Koppel og landskabsarkitekterne Edith og Ole Nørgaard udarbejdede 60’erne.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Ingeniør

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

Energi og miljø

Dagslys og solindfald

Solceller/solvarme

Energivinduer

Grønne tage

Regnvandsopsamling

Præfabrikerede elementer

Energirenovering

Fleksibilitet

Sundt indeklima

Lavenergiklasse (2015)

Omtaler

  • 2014 Frozen Culture, p. 348-355

Forskning

BIOMEDICUM, KAROLINSKA INSTITUTTET

Ny, topmoderne laboratoriebygning, der skal være samlende kraftcenter for forskningen ved et af verdens førende medicinske universiteter Karolinska Institutet i Stockholm.

AARHUS UNIVERSITET

Unikt og helstøbt universitetscampus med en gennemført arkitektur, blandt andet i form af den konsekvente brug af gule teglsten og bygningernes samhørighed med landskabet.

MÆRSK TÅRNET, UDVIDELSE AF PANUM-KOMPLEKSET

Mærsk Tårnet er et state-of-the-art forskningsbyggeri, der med sin nyskabende arkitektur, skaber optimale rammer for sundhedsforskning i verdensklasse.

PHARMA SCIENCE BUILDING

Moderne laboratoriebygning til det Det Farmaceutiske Fakultet, der skal styrke tværgående forskningsaktiviteter og skabe synlighed i bybilledet.

DET TEKNISKE FAKULTET - SDU

Fire institutters fælles ramme om et aktivt og dynamisk forsknings- og uddannelsesmiljø ved Syddansk Universitet i Odense.

PANUM INSTITUTTET - OMBYGNING OG INDRETNING AF LABORATORIER

Facaderenovering, bygningsvedligeholdelse, mindre udvidelser og nyindretning af laboratorier i Panum Instituttet.

LABORATORIE- OG FORSKNINGSBYGGERI TIL ETH ZÜRICHS AFDELING I BASEL (D-BSSE)

Laboratoriebyggeri til et af verdens førende naturvidenskabelige undervisnings- og forskningsmiljøer i Basel.

PANUM - DEKANAT OG FAKULTETSADMINISTRATION

Renovering af Panum komplekset på SUND, Københavns Universitet, som omdanner tidligere mørke rum til et moderne, lyst og afvekslende arbejdsmiljø med plads til nye samarbejdsformer

TEKNOLOGISK INSTITUT, DMRI

State-of-the-art forskningsfaciliteter til verdens førende videncenter inden for forskning og innovation i kød og kødprodukter.

UIO LIFE SCIENCE CENTER

Forsknings- og undervisningsbygning til institut for livsvidenskab, kemi og farmaci ved Oslo Universitet (UiO).

CORE-CENTERET I AUH

Core-centret samler den kliniske forskning på Aarhus Universitetshospital i to af hospitalets tre nye ikoniske højhuse.

BIOVAF - NYT INSTITUTBYGGERI PÅ LYNGBY CAMPUS FOR DTU

Konkurrenceforslag til forskningsbyggeri, der udvider DTU's bygningsanlæg og samler forskningsafsnittene Veterinær, Aqua og Fødevarer under ét tag.

IHA KATRINEBJERG

Ingeniørhøjskole i Aarhus med plads til 3000 studerende, forskere og undervisere i IT-byen Katrinebjerg.

DANSK NEUROFORSKNINGS CENTER

Bygherrerådgivning m.m. i forbindelse med udvidelse af Aarhus Kommunehospital.

DARWIN CENTRE FASE 2

Udvidelse af Natural History Museum i London formet som en kæmpe kokon.

INCUBA SCIENCE PARK, KATRINEBJERG

IT-forskerpark med forsknings-, kontor- og fællesfaciliteter for IT-iværksættere og IT-firmaer.

LABORATORIER, HAUKELAND UNIVERSITETSSYGEHUS

Tietages laboratoriebygning i direkte forbindelse med det eksisterende sygehus.

INCUBA SCIENCE PARK, SKEJBY

Forskningsfaciliteter til Incuba Science Park ved Skejby Sygehus.

INCUBA SCIENCE PARK, GUSTAV WIEDS VEJ

Fleksibelt laboratorie- og undervisningsbyggeri.