Danmarks Radio, Aarhus - indretning

 Danmarks Radio, Aarhus - indretning. C.F. Møller. Photo: Poul Nyholm

Bygherre

Danmarks Radio

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

28000 m²

År

2011-2014

Den ny indretning omfatter primært mødelokaler, redaktioner og publikumsarealer. Gulve og løst inventar er udskiftet, og møde- og stillerum er åbnet op med glasvægge for at give lys og gennemsigtighed.

En halv-transparent vinduesfolie med grafiske piktogrammer af tv, computere og smartphones skærmer mod indkig. Møderummene har desuden fået en av-løsning, der gør det muligt at kombinere tv og tavle-arrangement på én væg. Løsningen er udviklet specielt til DR.

DR har også fået en ny farvepalet, der kan anvendes til løst inventar og på vægge som supplement til de ældre, tidstypiske farver, der findes på de faste bygningselementer i mødelokaler og redaktioner. DR’s klassiske røde farve anvendes i publikumsarealerne på udvalgte vægflader og som polstring på husets karakteristiske sofaarrangementer.

Danmarks Radio i Aarhus er tegnet af C.F. Møller og opført som radio- og tv-by over flere perioder fra midt i halvfjerdserne og frem. Byggeriet har formået at følge med i den massive teknologiske udvikling inden for radio- og tv-produktion, og C.F. Møller Design har opdateret indretningen, så besøgende og ansatte fortsat oplever DR som en åben og nysgerrig arbejdsplads med faglig kompetence og troværdighed.

Huset var i brug under hele processen, som derfor blev udført i et meget koncentreret forløb.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Ingeniør

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Design

Indretning

AUH, INDRETNING

Interiør og skiltning til Aarhus Universitetshospital.

MUSIKHUSET AARHUS, BILLETSALG

Aarhus Musikhus har fået nyt billetsalg, der nu er tilpasset den moderne digitale og internetbaserede virkelighed.

DANMARKS RADIO, AARHUS - INDRETNING

Nyindretning og farvepalet til mødelokaler, redaktioner og publikumsarealer.

PANUM - DEKANAT OG FAKULTETSADMINISTRATION

Renovering af Panum komplekset på SUND, Københavns Universitet, som omdanner tidligere mørke rum til et moderne, lyst og afvekslende arbejdsmiljø med plads til nye samarbejdsformer

AKUT- OG INFEKTIONSKLINIK, SUS - INDRETNING

Indretning og design af specialinventar til akut- og infektionsklinikken på Skånes Universitetssygehus (SUS).

AARHUS UNIVERSITET, INDRETNING AF SAMFUNDSVIDENSKABELIGT BIBLIOTEK

Ny indretning af biblioteket ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet som får eksisterende lokaler og udvidelse til at fremstå som ét sammenhængende rum.

A.P. MØLLER SKOLEN - INDRETNING OG SPECIALINVENTAR

Indretning af A.P. Møller Skolen, herunder manual for møblering, design af specialinventar samt design af et nyt, enkelt loftssystem til lys og ventilation.

C.F. MØLLERS KONTOR, KØBENHAVN

Ombygning af tidligere undervisningslokaler til tegnestue for C.F. Møller, København.

C.F. MØLLERS HOVEDKONTOR, EUROPAHUSET

C.F. Møllers eget hovedkontor på de fem øverste etager af Europahuset.

MUSIKHUSET AARHUS, INDRETNING OG SPECIALINVENTAR

Indretning af tilbygningen til Musikhuset Aarhus, herunder ny reception og design af ventemøbler til foyeren, indretning af nyt køkken og kantine samt generel skiltning.

FOOD COLLEGE AALBORG

Køkkener ved Food College Aalborg, en del af Tech College Aalborg.

NØRREBRO BRYGHUS

Kombineret bryggeri, spisested og bar på Nørrebro i København.

TEGNESTUE I VEJLE

C.F. Møllers tidligere afdeling i Vejle indrettet i gammel kittelfabrik.

CAFE HACK, AARHUS TEATER

Indretning af café i de tidligere prøvelokaler i Aarhus Teater.

SALTVANDSAKVARIE, FISKERI- OG SØFARTSMUSEET

Nyindretning af saltvandsakvarier ved Søfarts- og Fiskerimuseet i Esbjerg.

CAFÉ, STATENS MUSEUM FOR KUNST

Ombygning der omfatter forhal, ny museumscafé, butik, garderobe.