Fremtidens Sølund

 Fremtidens Sølund. C.F. Møller. Photo: MIR

Bygherre

Samvirkende Boligselskaber/v. KAB

Adresse

København, Danmark

Omfang

50000 m²

År

2015-2022

Konkurrence

1. præmie i arkitektkonkurrence. 2016

Fremtidens Sølund bliver et ambitiøst forgangseksempel for fremtidens byintegrerede plejecentre og vil udgøre et centralt forankringspunkt for udviklingen af hele Nørrebro.

Med 360 plejeboliger, 150 ungdomsboliger, 20 seniorboliger, 20 boliger for unge med AFS, en daginstitution, butikker og parkeringspladser kommer Fremtidens Sølund til at spille en vigtig rolle som et aktivt og offentlighedsgenererende bindeled mellem livet omkring Ryesgadekvarteret og videre ud mod søerne.

Fremtidens Sølund har et enormt potentiale som urban generator, der kan tilføre området liv og stemning med sine mange beboere, sit personale og sine gæster. De vil befolke området og skabe liv og bymæssig aktivitet døgnet rundt – både mod søside og i bebyggelsens møde med bydelen ud mod Ryesgade.

Derfor kalder Fremtidens Sølund på en arkitektonisk åbenhed, som kan skabe en attraktiv og spændende ramme om de forskellige fællesaktiviteter og services, som i fremtiden skal samles her.

Byggeriets formgivning og arkitektur forsøger at fange følelsen af at bo på Nørrebro og vil samtidig give brugerne meningsfyldte oplevelser i form af byliv, lys, udsigt, medmenneskeligt samvær og natur.

Arkitekturen genkalder rumlighederne i den klassiske karréstruktur, som man kender den fra dette særlige sted på Nørrebro, og vil igennem denne struktur skabe et absolut nutidigt bygningsværk, der også peger frem i tiden.

Sølund vil facilitere mangfoldige møder mellem brugere og generationer på tværs, uden at kompromittere husets grundlæggende samspil med omgivelserne, dets fredsommelighed samt brugernes og personalets tryghed.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Ingeniør

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects og Tredje Natur

Landskab

C.F. Møller Landscape og Tredje Natur

Andre samarbejdspartnere

Transsolar og Smith Innovation

Præmiering

  • 1. præmie i arkitektkonkurrence. 2016

Omtaler

  • 2017 AD #2, vol. 87, s.32-41
  • 2016 Dagens Byggeri # 396, 26. februar 2016, p. 12
  • 2016 Heime & Spitäler #2

Plejeboliger

FREMTIDENS SØLUND

Et ambitiøst foregangseksempel for fremtidens byintegrerede plejecentre som samler flere generationer i en fælles karré.

RESSOURCECENTER PÅ COBURG CRESCENT

Et nyt ressource- og dagcenter for voksne med indlæringsvanskeligheder, beliggende i Tulse Hill, Sydlondon.

KREBSESTIEN - FREMTIDENS PLEJECENTER

Nyt plejecenter i Gjesing med 100 nye plejeboliger som også danner midtpunkt for en seniorby, der forbinder plejecentret med resten af Gjesing.

STORSTRØM FÆNGSEL

Med en arkitektur der understøtter de indsattes mentale og fysiske trivsel, skal Storstrøm Fængsel sætte rammer for verdens mest humane og resocialiserende fængsel.

ARVESET GÅRD - GENDIGTNING AF ET GÅRDANLÆG

Gendigtning af historiske gårdbygninger i Oslo - nu som boligcenter for hjemløse.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nyt integreret healthcare campus i Singapores nordlige Woodlands-region med akuthospital, sundhedscenter og plejehjem.

FUGLSANG SØ CENTRET

Aktivitetscenter for ældre i lokalområdet og 112 plejeboliger opdelt i mindre grupper.

MUSHOLM BUGT FERIECENTER, UDBYGNING

Konkurrenceforslag til udbygning med stor respekt og indlevelse i den eksisterende arkitektur.

NYT FROGNER PLEJEHJEM

De Fem Haver er et plejehjem for demente med fem grønne atrier og organiske, cirkulære bevægelsesforløb.

BROGÅRDEN

Gæstehus til kursuscenteret Brogaarden med plads til 14 familier med handicappede børn.

HOSPICE DJURSLAND

Et hjem, hvor der både fysisk og mentalt er skabt rum til dem, der bor der i deres sidste tid, de pårørende og personalet.

BÅRLISKOGEN OMSORGSBOLIGER

Bårliskogen omsorgsboliger er 16 boliger til fysisk og psykisk funktionshæmmede.

HEP-HUSET - ÆLDREHUS I LAVENERGIKLASSE 2015

Ældrehus med meget lavt energiforbrug.

KONGEBROCENTRET

Plejecenter med 28 boliger.

PLEJEHJEMMET AALHOLMHJEMMET

Ombygning, tilbygning og nyindretning af plejehjem i Valby ved København.

SANDEGRAVEN

Boligområde med 183 boliger ved Vejle Ådal.

MUSVÅGEVEJ, PLEJEBOLIGER

Bo- og dagtilbud med 50 plejeboliger i et tidløst arkitektonisk formsprog.

SOFIEGÅRDEN, PLEJEBOLIGER OG CENTER

Plejecenter med 50 plejeboliger, et plejecenter med områdekontor og et dagcenter samt multihus, der er fælles med det omkringliggende boligområde.

FLORENCEHORT, PLEJEHJEM

Plejehjem i Güterfelde, Tyskland.