GIS-bygninger

 GIS-bygninger. C.F. Møller. Photo: Helene Høyer Mikkelsen

Bygherre

Energinet.dk

Adresse

Danmark

Omfang

1650 m² (450 m² administration og 1200 m² teknikhal)

År

2011-2013

I overensstemmelse med det politiske ønske om generelt at forskønne den danske el-infrastruktur har Energinet.dk besluttet at undgå en arealkrævende friluftsstation ved Vejen og i stedet anvende et lukket, gas-isoleret koblingsanlæg - også kaldet en GIS-station (gas insulated switchgear).

Idéen har været at give den nye, tekniske bygning, som ligger i det åbne landskab, en markant arkitektonisk profil og samtidig bygge på en måde, der sikrer maksimal fleksibilitet.

Hallen er derfor bygget op som et modulsystem. Modulerne er lette skaller med et hældende tag og en udvendig beklædning, der er diagonalt foldet. Den foldede struktur er med til at sikre hallens tværgående stabilitet. Placeret i forlængelse af hinanden danner modulerne en åben lamelstruktur med en serie af trekantede lysindfald. Det giver et varieret lys til hallen, ligesom det skaber indkig til det karakteristiske GIS-anlæg, som er bygningens hjerte.

Alt i alt giver løsningen en stærkt skulpturel og facetteret bygningskrop. Med det skiftende dagslys skaber knækkene i bygningens overflade hele tiden nye skyggedannelser, så bygningen får nye udtryk – dagen igennem, året rundt.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Arkitekt

Arkitekt; C.F. Møller Architects, Projektering: Kærsgaard & Andersen

Landskab

C.F. Møller Landscape

Energi og miljø

Dagslys og solindfald

Kompakt bygning

Energivinduer

Præfabrikerede elementer

Omtaler

  • 2017 Destination Architecture s. 163
  • 2015 Nordiska Projekt #1, s.1
  • 2014 Architecture DETAIL 2014, #6, p. 351-353
  • 2013 architecture Culture # 390, p. 48-53

Industri

MASCOT INTERNATIONAL

Nyt domicil og logistikcenter til Mascot International, en af Europas førende producenter af workwear.

NY PUMPESTATION KLØVERMARKSVEJ

Danmarks største spildevandspumpestation på Kløvermarksvej kombinerer driftstekniske løsninger med et optimalt og inspirerende fysisk arbejdsmiljø.

GREENWICH PENINSULA LOW CARBON ENERGY CENTRE

Kraftvarmeværk udformet som et kunst- og arkitektur-samarbejde for byudviklingsområdet Greenwich Peninsula i London.

BESTSELLER LOGISTIKCENTER NORD

Logistikcenter til forsyning af tøjfirmaet Bestsellers butikker i hele Europa.

AARHUS HAVN HAVNECENTER

Nyt Havnecenter med samlokalisering af administration, værksteder, kundemodtagelse, offentlig kantine, velfærdsfaciliteter samt udlejningsarealer til virksomheder

AARHUS HAVN, PAKHUS 404 - SAMSKIP

Nyt pakhus på Aarhus Havn til shipping-virksomheden Samskip, med referencer til C.F. Møllers øvrige design af pakhuse på Aarhus Havn.

UPPSALA NY KRAFTVARMEVÆRK

Uppsalas ny kraftvarmeværk er et møde mellem by, park og industri.

AUH, TRANSFORMATORSTATIONER

2 selvstændige 60/15kW transformatorstationer, med nødstrømsanlæg til forsyning af Aarhus Universitetshospital.

DANSK BJERGNING OG BUGSERING, DOMICIL

Ny administration og værkstedsbygning til Dansk Bjergning og Bugsering i Aarhus Havn.

KOMPRESSORSTATION EGTVED

Nyt naturgasanlæg med kompressorstation og servicebygninger.

LOGSTAR - SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION DENMARK

Logistikcenter ved Randers til det franske byggefirma Saint-Gobains danske leverancer.

GIS-BYGNINGER

Designkoncept for gas-isolerede koblingsanlæg - også kaldet GIS-bygninger.

GOBIGAS BIOGASVÆRK

Anlæg til produktion af biometan – projekt GoBiGas – hvor man via afbrudt forbrænding af primært skovningsaffald fremstiller gas til biler.

VESTAS A/S, RANDERS

Vindmøllefabrik opført langs motorvejen mellem Randers og Aarhus, udvidet i flere etaper siden indvielsen i 1994.

AARHUS HAVN, GRÆNSEKONTROLSTATION

Ny veterinærkontrolstation og servicecenter SKAT ved Aarhus Havns containerterminal.

DAKA BIODIESELFABRIK

Produktionsanlæg for fremstilling af biodiesel.

SANISTÅL A/S, TAULOV

Danmarks største stållager.

SKIVE KRAFTVARMEVÆRK

Biomassebaseret kraftvarmeanlæg.

BENT BRANDT

Firmadomicil for storkøkken- og kantineleverandørvirksomheden Bent Brandt.

BIOGASANLÆG, HENRIKSDALS RENSNINGSANLÆG I STOCKHOLM

Biogasanlæg til at rense røggas, også benævnt rågas, ved Henriksdals Rensningsanlæg i Stockholm.

GÄRSTADVÆRKET

Udbygning til det eksisterende kraftvarmeværk Gärstadverken.

RENO NORD

Nybygning og renovering av Reno Nord Forbrændingsanlæg i Aalborg Øst.

GRUNDFOS

Design og projektering af en lang række byggerier i ind- og udland.

PUMPESTATION OG MANDSKABSBYGNING

Anlæg med fire bygningselementer; mandskabsbygning, pumpestation, tryktårn og et overløbsbygværk.

AARHUS HAVN, PAKHUS 302 OG 304

Pakhuse med koldt- og varmtlager og kontorfaciliteter på Aarhus Havn.

VESTAS VINGEFABRIK, NAKSKOV

Produktionsfaciliteter for vindmølleproduktion i Nakskov.

AALBORG SLAMTØRRINGSANLÆG

Slamtørringsanlæg til genanvendelse af spildevandsslam.

AARHUS HAVN GATEBYGNING

Gateanlæg for ind- og udgående landtrafik til havnens containerterminaler.

AARHUS HAVN MARINEBYGNING

Administrationsbygning for driften af containerterminalen på Aarhus Havn.

AARHUS HAVN, PAKHUS 35

Pakhus for trælastkompagni på Aarhus Havn.

DADEKO

Industrianlæg med produktion, service og administration.

EGETÆPPER, ADMINISTRATION OG SHOWROOM

Administration og showroom for Egetæpper A/S ved Herning.

ÅRHUS SPORVEJE SYD

Garagebygninger, værksteder og klargøringshal for Aarhus Sporveje.

ÅRHUS SPORVEJE NORD

Garagebygninger og værksteder for Aarhus Sporveje.