HEP-huset - ældrehus i lavenergiklasse 2015

 HEP-huset - ældrehus i lavenergiklasse 2015. C.F. Møller. Photo: Alectia

Bygherre

Egedal Kommune (før 2007 Stenløse Kommune)

Adresse

Stenløse, Danmark

Omfang

460 m2

År

2003-2010

HEP-huset i Stenløse er et ældrehus med et meget lavt energiforbrug. Ældrehuset er i lavenergi-klasse 1, og det betyder, at energiforbruget ikke overstiger 30 kwh/m2/år. Det er ikke tidligere lykkedes i et etplanshus af den størrelse i Danmark.

Ældrehuset er bygget op omkring et stort, højloftet fællesrum omkranset af mindre rum: køkken, vinterhave, billardstue, computerrum, toiletter, depot, teknikrum og administrationskontor.

Huset er konstrueret af sammensvejsede stålplader og er derfor fuldstændigt tæt. Byggeriet er desuden væsentligt bedre isoleret end normalt og er opført med energirigtige vinduer.

Selv om huset er tæt, har det et godt indeklima. Luftskiftet sker mekanisk gennem en varmeveksler, som sørger for at trække frisk luft udefra. Den udgående varme i luften overføres til den indgående luft via varmeveksleren. Det er med til at holde energiforbruget lavt.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Entreprenør

Thermo Logica

Ingeniør

Alectia

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Energi og miljø

Minimering af kuldebroer

Ventilation

Passiv solvarme

Kompakt bygning

Energivinduer

Bæredygtig planlægning

Sundt indeklima

Lavenergiklasse (2020)

Omtaler

  • 2017 Senior Community Landscape; Ifeng Space media, s. 78-85
  • 2013 Creative Diagram In Architecture, p. 118
  • 2013 Senior Living Architecture, p. 244-249
  • 2011 Arkitektur #1 2011, 60-61
  • 2009 arkitekturM #5, p. 4
  • 2008 Global Danish Architecture #3, p. 18-21

Plejeboliger

FREMTIDENS SØLUND

Et ambitiøst foregangseksempel for fremtidens byintegrerede plejecentre som samler flere generationer i en fælles karré.

RESSOURCECENTER PÅ COBURG CRESCENT

Et nyt ressource- og dagcenter for voksne med indlæringsvanskeligheder, beliggende i Tulse Hill, Sydlondon.

KREBSESTIEN - FREMTIDENS PLEJECENTER

Nyt plejecenter i Gjesing med 100 nye plejeboliger som også danner midtpunkt for en seniorby, der forbinder plejecentret med resten af Gjesing.

STORSTRØM FÆNGSEL

Med en arkitektur der understøtter de indsattes mentale og fysiske trivsel, skal Storstrøm Fængsel sætte rammer for verdens mest humane og resocialiserende fængsel.

ARVESET GÅRD - GENDIGTNING AF ET GÅRDANLÆG

Gendigtning af historiske gårdbygninger i Oslo - nu som boligcenter for hjemløse.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nyt integreret healthcare campus i Singapores nordlige Woodlands-region med akuthospital, sundhedscenter og plejehjem.

FUGLSANG SØ CENTRET

Aktivitetscenter for ældre i lokalområdet og 112 plejeboliger opdelt i mindre grupper.

MUSHOLM BUGT FERIECENTER, UDBYGNING

Konkurrenceforslag til udbygning med stor respekt og indlevelse i den eksisterende arkitektur.

NYT FROGNER PLEJEHJEM

De Fem Haver er et plejehjem for demente med fem grønne atrier og organiske, cirkulære bevægelsesforløb.

BROGÅRDEN

Gæstehus til kursuscenteret Brogaarden med plads til 14 familier med handicappede børn.

HOSPICE DJURSLAND

Et hjem, hvor der både fysisk og mentalt er skabt rum til dem, der bor der i deres sidste tid, de pårørende og personalet.

BÅRLISKOGEN OMSORGSBOLIGER

Bårliskogen omsorgsboliger er 16 boliger til fysisk og psykisk funktionshæmmede.

HEP-HUSET - ÆLDREHUS I LAVENERGIKLASSE 2015

Ældrehus med meget lavt energiforbrug.

KONGEBROCENTRET

Plejecenter med 28 boliger.

PLEJEHJEMMET AALHOLMHJEMMET

Ombygning, tilbygning og nyindretning af plejehjem i Valby ved København.

SANDEGRAVEN

Boligområde med 183 boliger ved Vejle Ådal.

MUSVÅGEVEJ, PLEJEBOLIGER

Bo- og dagtilbud med 50 plejeboliger i et tidløst arkitektonisk formsprog.

SOFIEGÅRDEN, PLEJEBOLIGER OG CENTER

Plejecenter med 50 plejeboliger, et plejecenter med områdekontor og et dagcenter samt multihus, der er fælles med det omkringliggende boligområde.

FLORENCEHORT, PLEJEHJEM

Plejehjem i Güterfelde, Tyskland.