Kompressorstation Egtved

 Kompressorstation Egtved. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Bygherre

Energinet.dk

Adresse

Egtved, Danmark

Omfang

4600 m² nybyggeri og 20.000 m² kompressorstation, 15 ha helhedsplan

År

2010-2014

Energinet.dk’s nye gaskompressorstation i Egtved er Nordeuropas største kompressoranlæg og hjertet i det danske gastransmissionssystem.

Anlægget består af fire kompressorstationer og dertilhørende servicebygninger, der skal håndtere det kryds af ledninger med naturgas, som løber fra Tyskland op igennem Jylland samt østpå til Sverige.

Idéen har været at skabe et anlæg, der falder ind i landskabet samt at optimere sikkerheden. Derfor danner servicebygningerne, der indeholder bl.a. nødgenerator og lager, en samlende, landskabelig vold omkring en åben, funktionel flade, hvorpå kompressorenhederne er placeret.

Volden består af to dele: En enkel betonkonstruktion beklædt med græs, der giver bygningen et landskabeligt udtryk. Ovenover svæver resten af bygningen - pakket ind i rustfarvede, facetterede plader af cortenstål. Pladerne er kombineret, så de skaber et varieret mønster af lys og skygge, der får facaden til at virke levende. Materialerne og det enkle design får bygningen til at fremstå både robust og elegant på én og samme tid.

Bygningerne er designet til at skabe en visuel, auditiv og sikkerhedsmæssig afskærmning fra kompressorstationer. De skaber på samme tid en naturlig overgangszone mellem risiko- og risikofri-zoner og sikrer, at sikkerhedsprocedurerne er integreret del af designet.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Bygherrerådgiver

Niras A/S Allerød

Entreprenør

Joint Venture Aarsleff-Streicher-Bunte I/S

Ingeniør

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Landscape

Energi og miljø

Minimering af kuldebroer

Dagslys og solindfald

Bæredygtig planlægning

Regnvandsopsamling

Præfabrikerede elementer

Fleksibilitet

Støjminimering

Omtaler

  • 2015 Nordiska Projekt #1, s.12-15
  • 2015 steeldoc #04, s. 18-19
  • 2015 Ecological Skin, s. 28-35
  • 2015 94/15 Steeldoc, p. 18-19
  • 2014 Architecture & Detail #5, s. 670-671
  • 2014 Arredamento MIMARLIK 2014/05, p. 81-82

Industri

MASCOT INTERNATIONAL

Nyt domicil og logistikcenter til Mascot International, en af Europas førende producenter af workwear.

NY PUMPESTATION KLØVERMARKSVEJ

Danmarks største spildevandspumpestation på Kløvermarksvej kombinerer driftstekniske løsninger med et optimalt og inspirerende fysisk arbejdsmiljø.

GREENWICH PENINSULA LOW CARBON ENERGY CENTRE

Kraftvarmeværk udformet som et kunst- og arkitektur-samarbejde for byudviklingsområdet Greenwich Peninsula i London.

BESTSELLER LOGISTIKCENTER NORD

Logistikcenter til forsyning af tøjfirmaet Bestsellers butikker i hele Europa.

AARHUS HAVN HAVNECENTER

Nyt Havnecenter med samlokalisering af administration, værksteder, kundemodtagelse, offentlig kantine, velfærdsfaciliteter samt udlejningsarealer til virksomheder

AARHUS HAVN, PAKHUS 404 - SAMSKIP

Nyt pakhus på Aarhus Havn til shipping-virksomheden Samskip, med referencer til C.F. Møllers øvrige design af pakhuse på Aarhus Havn.

UPPSALA NY KRAFTVARMEVÆRK

Uppsalas ny kraftvarmeværk er et møde mellem by, park og industri.

AUH, TRANSFORMATORSTATIONER

2 selvstændige 60/15kW transformatorstationer, med nødstrømsanlæg til forsyning af Aarhus Universitetshospital.

DANSK BJERGNING OG BUGSERING, DOMICIL

Ny administration og værkstedsbygning til Dansk Bjergning og Bugsering i Aarhus Havn.

KOMPRESSORSTATION EGTVED

Nyt naturgasanlæg med kompressorstation og servicebygninger.

LOGSTAR - SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION DENMARK

Logistikcenter ved Randers til det franske byggefirma Saint-Gobains danske leverancer.

GIS-BYGNINGER

Designkoncept for gas-isolerede koblingsanlæg - også kaldet GIS-bygninger.

GOBIGAS BIOGASVÆRK

Anlæg til produktion af biometan – projekt GoBiGas – hvor man via afbrudt forbrænding af primært skovningsaffald fremstiller gas til biler.

VESTAS A/S, RANDERS

Vindmøllefabrik opført langs motorvejen mellem Randers og Aarhus, udvidet i flere etaper siden indvielsen i 1994.

AARHUS HAVN, GRÆNSEKONTROLSTATION

Ny veterinærkontrolstation og servicecenter SKAT ved Aarhus Havns containerterminal.

DAKA BIODIESELFABRIK

Produktionsanlæg for fremstilling af biodiesel.

SANISTÅL A/S, TAULOV

Danmarks største stållager.

SKIVE KRAFTVARMEVÆRK

Biomassebaseret kraftvarmeanlæg.

BENT BRANDT

Firmadomicil for storkøkken- og kantineleverandørvirksomheden Bent Brandt.

BIOGASANLÆG, HENRIKSDALS RENSNINGSANLÆG I STOCKHOLM

Biogasanlæg til at rense røggas, også benævnt rågas, ved Henriksdals Rensningsanlæg i Stockholm.

GÄRSTADVÆRKET

Udbygning til det eksisterende kraftvarmeværk Gärstadverken.

RENO NORD

Nybygning og renovering av Reno Nord Forbrændingsanlæg i Aalborg Øst.

GRUNDFOS

Design og projektering af en lang række byggerier i ind- og udland.

PUMPESTATION OG MANDSKABSBYGNING

Anlæg med fire bygningselementer; mandskabsbygning, pumpestation, tryktårn og et overløbsbygværk.

AARHUS HAVN, PAKHUS 302 OG 304

Pakhuse med koldt- og varmtlager og kontorfaciliteter på Aarhus Havn.

VESTAS VINGEFABRIK, NAKSKOV

Produktionsfaciliteter for vindmølleproduktion i Nakskov.

AALBORG SLAMTØRRINGSANLÆG

Slamtørringsanlæg til genanvendelse af spildevandsslam.

AARHUS HAVN GATEBYGNING

Gateanlæg for ind- og udgående landtrafik til havnens containerterminaler.

AARHUS HAVN MARINEBYGNING

Administrationsbygning for driften af containerterminalen på Aarhus Havn.

AARHUS HAVN, PAKHUS 35

Pakhus for trælastkompagni på Aarhus Havn.

DADEKO

Industrianlæg med produktion, service og administration.

EGETÆPPER, ADMINISTRATION OG SHOWROOM

Administration og showroom for Egetæpper A/S ved Herning.

ÅRHUS SPORVEJE SYD

Garagebygninger, værksteder og klargøringshal for Aarhus Sporveje.

ÅRHUS SPORVEJE NORD

Garagebygninger og værksteder for Aarhus Sporveje.