Logstar - Saint-Gobain Distribution Denmark

 Logstar - Saint-Gobain Distribution Denmark. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Bygherre

Brdr. Dahl / Saint-Gobain Denmark

Adresse

Randers, Danmark

Omfang

14000 m²

År

2011-2013

Logstar - byggegrossisten Saint-Gobains nye logistikcenter ved Randers - er et fuldautomatiseret shuttle-lager, der rummer den mest moderne varehåndtering.

Shuttle-konceptet betyder, at færdigpakkede varer bringes automatisk til opsamlingsstationer ved vareudleveringen. Lagerbygningens ydre er skabt med vægt på et klart og enkelt formsprog og nøje designet med repetitive lagerblokke, der tillader centret at vokse uden at gå på kompromis med den arkitektoniske profil.

Logstar består af to dele, shuttle-lageret samt en bemandet del, der kobler sig direkte på lageret med kontorer, møderum og vareudlevering.

Den 110 meter lange og 20 meter høje lagerbygning har et grundplan på størrelse med en fodboldbane, og fra Randers’ sydlige motorvej fremstår bygningen med tre høje, let forskudte blokke. Designet lægger vægt på en klar visuel rytme i Logstars ansigt mod omgivelserne og er lagt an på, at fremtidige udvidelser skal lægge til arkitekturen fremfor at tage fra; således at desginet kun bliver smukkere, hvis de nuværende tre lagerblokke senere bliver til fire, fem eller seks. Når mørket lægger sig, lyser Logstar op gennem translucente paneler imellem lagerblokkene og fremhæver rytmen i facaden på en ny måde.

I Logstars bemandede del får 10-15 medarbejdere deres daglige gang. Gennem en glasvæg er der direkte kig ind i det 29 hylder høje shuttle-lager. Kontorer og mødelokaler oplyses af generøse mængder dagslys gennem udvendige glasfacader, der gør denne del af Logstar imødekommende og letaflæselig for gæster udefra.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Entreprenør

Amatech

Ingeniør

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Præmiering

  • Randers Kommunes arkitekturpris. 2015

Energi og miljø

Minimering af kuldebroer

Dagslys og solindfald

Jordvarmeanlæg

Præfabrikerede elementer

Industri

MASCOT INTERNATIONAL

Nyt domicil og logistikcenter til Mascot International, en af Europas førende producenter af workwear.

NY PUMPESTATION KLØVERMARKSVEJ

Danmarks største spildevandspumpestation på Kløvermarksvej kombinerer driftstekniske løsninger med et optimalt og inspirerende fysisk arbejdsmiljø.

GREENWICH PENINSULA LOW CARBON ENERGY CENTRE

Kraftvarmeværk udformet som et kunst- og arkitektur-samarbejde for byudviklingsområdet Greenwich Peninsula i London.

BESTSELLER LOGISTIKCENTER NORD

Logistikcenter til forsyning af tøjfirmaet Bestsellers butikker i hele Europa.

AARHUS HAVN HAVNECENTER

Nyt Havnecenter med samlokalisering af administration, værksteder, kundemodtagelse, offentlig kantine, velfærdsfaciliteter samt udlejningsarealer til virksomheder

AARHUS HAVN, PAKHUS 404 - SAMSKIP

Nyt pakhus på Aarhus Havn til shipping-virksomheden Samskip, med referencer til C.F. Møllers øvrige design af pakhuse på Aarhus Havn.

UPPSALA NY KRAFTVARMEVÆRK

Uppsalas ny kraftvarmeværk er et møde mellem by, park og industri.

AUH, TRANSFORMATORSTATIONER

2 selvstændige 60/15kW transformatorstationer, med nødstrømsanlæg til forsyning af Aarhus Universitetshospital.

DANSK BJERGNING OG BUGSERING, DOMICIL

Ny administration og værkstedsbygning til Dansk Bjergning og Bugsering i Aarhus Havn.

KOMPRESSORSTATION EGTVED

Nyt naturgasanlæg med kompressorstation og servicebygninger.

LOGSTAR - SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION DENMARK

Logistikcenter ved Randers til det franske byggefirma Saint-Gobains danske leverancer.

GIS-BYGNINGER

Designkoncept for gas-isolerede koblingsanlæg - også kaldet GIS-bygninger.

GOBIGAS BIOGASVÆRK

Anlæg til produktion af biometan – projekt GoBiGas – hvor man via afbrudt forbrænding af primært skovningsaffald fremstiller gas til biler.

VESTAS A/S, RANDERS

Vindmøllefabrik opført langs motorvejen mellem Randers og Aarhus, udvidet i flere etaper siden indvielsen i 1994.

AARHUS HAVN, GRÆNSEKONTROLSTATION

Ny veterinærkontrolstation og servicecenter SKAT ved Aarhus Havns containerterminal.

DAKA BIODIESELFABRIK

Produktionsanlæg for fremstilling af biodiesel.

SANISTÅL A/S, TAULOV

Danmarks største stållager.

SKIVE KRAFTVARMEVÆRK

Biomassebaseret kraftvarmeanlæg.

BENT BRANDT

Firmadomicil for storkøkken- og kantineleverandørvirksomheden Bent Brandt.

BIOGASANLÆG, HENRIKSDALS RENSNINGSANLÆG I STOCKHOLM

Biogasanlæg til at rense røggas, også benævnt rågas, ved Henriksdals Rensningsanlæg i Stockholm.

GÄRSTADVÆRKET

Udbygning til det eksisterende kraftvarmeværk Gärstadverken.

RENO NORD

Nybygning og renovering av Reno Nord Forbrændingsanlæg i Aalborg Øst.

GRUNDFOS

Design og projektering af en lang række byggerier i ind- og udland.

PUMPESTATION OG MANDSKABSBYGNING

Anlæg med fire bygningselementer; mandskabsbygning, pumpestation, tryktårn og et overløbsbygværk.

AARHUS HAVN, PAKHUS 302 OG 304

Pakhuse med koldt- og varmtlager og kontorfaciliteter på Aarhus Havn.

VESTAS VINGEFABRIK, NAKSKOV

Produktionsfaciliteter for vindmølleproduktion i Nakskov.

AALBORG SLAMTØRRINGSANLÆG

Slamtørringsanlæg til genanvendelse af spildevandsslam.

AARHUS HAVN GATEBYGNING

Gateanlæg for ind- og udgående landtrafik til havnens containerterminaler.

AARHUS HAVN MARINEBYGNING

Administrationsbygning for driften af containerterminalen på Aarhus Havn.

AARHUS HAVN, PAKHUS 35

Pakhus for trælastkompagni på Aarhus Havn.

DADEKO

Industrianlæg med produktion, service og administration.

EGETÆPPER, ADMINISTRATION OG SHOWROOM

Administration og showroom for Egetæpper A/S ved Herning.

ÅRHUS SPORVEJE SYD

Garagebygninger, værksteder og klargøringshal for Aarhus Sporveje.

ÅRHUS SPORVEJE NORD

Garagebygninger og værksteder for Aarhus Sporveje.