Musholm Bugt Feriecenter, udbygning

 Musholm Bugt Feriecenter, udbygning. C.F. Møller

Bygherre

Musholm Fonden

Adresse

Korsør, Danmark

Omfang

3655 m²

År

2013

Den nuværende del af Musholm Bugt Feriecenter, der er tegnet af arkitektfirmaet ARKOS, er af høj arkitektonisk kvalitet og udført med stor respekt og fokus på at skabe optimal tilgængelighed for fysisk handicappede.

Den kommende udbygning kommer til at bestå af en multihal, flere ferieboliger og konferencefaciliteter, samt køkken og spisesal.

C.F. Møllers konkurrenceforslag er tegnet med stor respekt og indlevelse i den eksisterende arkitektur og natur og sigter mod at bidrage positivt til den samlede oplevelse.

Multihallen er placeret som det første, man møder ved ankomsten til feriecenteret. Den har et skråt græsdækket tag og store vinduer med kig ind til det liv, der udfolder sig i hallen. På den måde synliggøres feriecenterets aktiviteter, og hallens markante arkitektur er med til at give stedet en forstærket identitet med en imødekommende og veldefineret ankomst.

De 20 nye boliger er placeret mod vest som en afsluttende, samlet klynge, der signalerer fællesskab. Boligerne ligger i grupper af fire, der indadtil danner en halvlukket kreds omkring et fælles grønt landskabsrum og udadtil sikrer boligerne en privathed, som dog også byder på den for Musholm Bugt Feriecenters karakteristiske udsigt over marker og bugt.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Bygherrerådgiver

Årstiderne Arkitekter

Ingeniør

D&N A/S

Andre samarbejdspartnere

René Kural, Center for sport og arkitektur, Teknologisk Institut

Præmiering

  • En af tre vindere i fase 1, fase 2 ikke vundet.. 2012

Energi og miljø

Minimering af kuldebroer

Dagslys og solindfald

Passiv solvarme

Papir-/hør-isolering

Højisolering

Grønne tage

Lavenergiklasse (2020)

Plejeboliger

FREMTIDENS SØLUND

Et ambitiøst foregangseksempel for fremtidens byintegrerede plejecentre som samler flere generationer i en fælles karré.

RESSOURCECENTER PÅ COBURG CRESCENT

Et nyt ressource- og dagcenter for voksne med indlæringsvanskeligheder, beliggende i Tulse Hill, Sydlondon.

KREBSESTIEN - FREMTIDENS PLEJECENTER

Nyt plejecenter i Gjesing med 100 nye plejeboliger som også danner midtpunkt for en seniorby, der forbinder plejecentret med resten af Gjesing.

STORSTRØM FÆNGSEL

Med en arkitektur der understøtter de indsattes mentale og fysiske trivsel, skal Storstrøm Fængsel sætte rammer for verdens mest humane og resocialiserende fængsel.

ARVESET GÅRD - GENDIGTNING AF ET GÅRDANLÆG

Gendigtning af historiske gårdbygninger i Oslo - nu som boligcenter for hjemløse.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nyt integreret healthcare campus i Singapores nordlige Woodlands-region med akuthospital, sundhedscenter og plejehjem.

FUGLSANG SØ CENTRET

Aktivitetscenter for ældre i lokalområdet og 112 plejeboliger opdelt i mindre grupper.

MUSHOLM BUGT FERIECENTER, UDBYGNING

Konkurrenceforslag til udbygning med stor respekt og indlevelse i den eksisterende arkitektur.

NYT FROGNER PLEJEHJEM

De Fem Haver er et plejehjem for demente med fem grønne atrier og organiske, cirkulære bevægelsesforløb.

BROGÅRDEN

Gæstehus til kursuscenteret Brogaarden med plads til 14 familier med handicappede børn.

HOSPICE DJURSLAND

Et hjem, hvor der både fysisk og mentalt er skabt rum til dem, der bor der i deres sidste tid, de pårørende og personalet.

BÅRLISKOGEN OMSORGSBOLIGER

Bårliskogen omsorgsboliger er 16 boliger til fysisk og psykisk funktionshæmmede.

HEP-HUSET - ÆLDREHUS I LAVENERGIKLASSE 2015

Ældrehus med meget lavt energiforbrug.

KONGEBROCENTRET

Plejecenter med 28 boliger.

PLEJEHJEMMET AALHOLMHJEMMET

Ombygning, tilbygning og nyindretning af plejehjem i Valby ved København.

SANDEGRAVEN

Boligområde med 183 boliger ved Vejle Ådal.

MUSVÅGEVEJ, PLEJEBOLIGER

Bo- og dagtilbud med 50 plejeboliger i et tidløst arkitektonisk formsprog.

SOFIEGÅRDEN, PLEJEBOLIGER OG CENTER

Plejecenter med 50 plejeboliger, et plejecenter med områdekontor og et dagcenter samt multihus, der er fælles med det omkringliggende boligområde.

FLORENCEHORT, PLEJEHJEM

Plejehjem i Güterfelde, Tyskland.