Musikhuset Aarhus, indretning og specialinventar

 Musikhuset Aarhus, indretning og specialinventar. C.F. Møller

Bygherre

Aarhus Kommune, Musikhuset Aarhus, Aarhus Symfoniorkester, Det Jyske Musikkonservatorium, Børneteatret Filuren og Den Jyske Opera

Adresse

Aarhus, Danmark

År

2005-2007

C.F. Møller har tegnet udvidelsen af Musikhuset Aarhus, der fordobler arealet af Kjær & Richters oprindelige byggeri - med bl.a. en Symfonisk Sal, en Rytmisk sal, en Kammermusiksal og lokaler til Det Jyske Musikkonservatorium - og gør det samlede anlæg til et unikt koncert- og læringshus.

C.F. Møller Design har stået for en ny reception og design af ventemøbler til foyerområdet, for indretning af nyt køkken og kantine med bl.a. specialdesign af buffet samt generel skiltning. Alt sammen er det i samme materiale- og farveholdning, dvs. afklaret, enkelt og lyst med brug af bl.a. hvide kompositmaterialer, for at skabe arkitektonisk sammenhæng og spille sammen med de karakteristiske gule teglvægge og kunstner Ingvar Cronhammers karakterfulde bidrag til byggeriet, bl.a. 17 store LED-lysekroner. Det er fx ventemøbelserien Buco med bænke og foyerborde, der har en udskæring, der lader rummets arkitektur træde frem.

Opgaven med at gøre de to huse til ét har nødvendiggjort et omfattende analysearbejde af brugernes dagligdag og rummenes funktioner og indbyrdes placering. Arbejdet mundede ud i en manual for skiltning, hvor skiltningen også fungerer som grafisk udsmykning.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Entreprenør

Welløv + Ottesen A/S

Arkitekt

C.F. Møller Design

Indretning

AUH, INDRETNING

Interiør og skiltning til Aarhus Universitetshospital.

MUSIKHUSET AARHUS, BILLETSALG

Aarhus Musikhus har fået nyt billetsalg, der nu er tilpasset den moderne digitale og internetbaserede virkelighed.

DANMARKS RADIO, AARHUS - INDRETNING

Nyindretning og farvepalet til mødelokaler, redaktioner og publikumsarealer.

PANUM - DEKANAT OG FAKULTETSADMINISTRATION

Renovering af Panum komplekset på SUND, Københavns Universitet, som omdanner tidligere mørke rum til et moderne, lyst og afvekslende arbejdsmiljø med plads til nye samarbejdsformer

AKUT- OG INFEKTIONSKLINIK, SUS - INDRETNING

Indretning og design af specialinventar til akut- og infektionsklinikken på Skånes Universitetssygehus (SUS).

AARHUS UNIVERSITET, INDRETNING AF SAMFUNDSVIDENSKABELIGT BIBLIOTEK

Ny indretning af biblioteket ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet som får eksisterende lokaler og udvidelse til at fremstå som ét sammenhængende rum.

A.P. MØLLER SKOLEN - INDRETNING OG SPECIALINVENTAR

Indretning af A.P. Møller Skolen, herunder manual for møblering, design af specialinventar samt design af et nyt, enkelt loftssystem til lys og ventilation.

C.F. MØLLERS KONTOR, KØBENHAVN

Ombygning af tidligere undervisningslokaler til tegnestue for C.F. Møller, København.

C.F. MØLLERS HOVEDKONTOR, EUROPAHUSET

C.F. Møllers eget hovedkontor på de fem øverste etager af Europahuset.

MUSIKHUSET AARHUS, INDRETNING OG SPECIALINVENTAR

Indretning af tilbygningen til Musikhuset Aarhus, herunder ny reception og design af ventemøbler til foyeren, indretning af nyt køkken og kantine samt generel skiltning.

FOOD COLLEGE AALBORG

Køkkener ved Food College Aalborg, en del af Tech College Aalborg.

NØRREBRO BRYGHUS

Kombineret bryggeri, spisested og bar på Nørrebro i København.

TEGNESTUE I VEJLE

C.F. Møllers tidligere afdeling i Vejle indrettet i gammel kittelfabrik.

CAFE HACK, AARHUS TEATER

Indretning af café i de tidligere prøvelokaler i Aarhus Teater.

SALTVANDSAKVARIE, FISKERI- OG SØFARTSMUSEET

Nyindretning af saltvandsakvarier ved Søfarts- og Fiskerimuseet i Esbjerg.

CAFÉ, STATENS MUSEUM FOR KUNST

Ombygning der omfatter forhal, ny museumscafé, butik, garderobe.