Nyt Frogner Plejehjem

 Nyt Frogner Plejehjem. C.F. Møller

Bygherre

Lier kommune, Anlegg og eiendom

Adresse

Lier kommune, Norge

Omfang

10000 m²

År

2013, konkurrence

De Fem Haver er et plejehjem for demente med fem grønne atrier og organiske, cirkulære bevægelsesforløb.

Demens er en hjernesygdom, som er kendetegnet ved hukommelsessvigt, og et af symptomerne på fremskreden demens er behovet for at vandre - ofte i cirkulære forløb. Et af målene for hjemmet i Lier har været at gøre denne vandring til en positiv oplevelse.

Plejehjemmet er opbygget af i alt fire sammenhængende huse i tre etager, som behandler hver af demensens fire faser, og har derudover en central ankomst og kantine, der har kontakt til alle husene.

I hjertet af hvert hus finder man et grønt udendørs atrium, som gemmer en have - med planter og grønt fra den lokale Lier dal. Sigtet med de sammenhængende, cirkulære forløb i de forbundne huset er, at beboerne aldrig føler sig fanget i gangforløb, der slutter blindt.

De grønne atrier sikrer, at beboerne møder lys, grønt og årstidernes skiften på deres vej. Den centrale ankomst og kantine rummer den største af de i alt fem haver, som gør denne del af hjemmet til det naturlige mødested for alle brugere af huset.

De fem haver bærer med sin opbygning omkring udendørs haver slægtskab med de gamle refugier, hvor natur trækker luft og ånderum ind i hjertet af bygningen.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Landscape

Plejeboliger

FREMTIDENS SØLUND

Et ambitiøst foregangseksempel for fremtidens byintegrerede plejecentre som samler flere generationer i en fælles karré.

RESSOURCECENTER PÅ COBURG CRESCENT

Et nyt ressource- og dagcenter for voksne med indlæringsvanskeligheder, beliggende i Tulse Hill, Sydlondon.

KREBSESTIEN - FREMTIDENS PLEJECENTER

Nyt plejecenter i Gjesing med 100 nye plejeboliger som også danner midtpunkt for en seniorby, der forbinder plejecentret med resten af Gjesing.

STORSTRØM FÆNGSEL

Med en arkitektur der understøtter de indsattes mentale og fysiske trivsel, skal Storstrøm Fængsel sætte rammer for verdens mest humane og resocialiserende fængsel.

ARVESET GÅRD - GENDIGTNING AF ET GÅRDANLÆG

Gendigtning af historiske gårdbygninger i Oslo - nu som boligcenter for hjemløse.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nyt integreret healthcare campus i Singapores nordlige Woodlands-region med akuthospital, sundhedscenter og plejehjem.

FUGLSANG SØ CENTRET

Aktivitetscenter for ældre i lokalområdet og 112 plejeboliger opdelt i mindre grupper.

MUSHOLM BUGT FERIECENTER, UDBYGNING

Konkurrenceforslag til udbygning med stor respekt og indlevelse i den eksisterende arkitektur.

NYT FROGNER PLEJEHJEM

De Fem Haver er et plejehjem for demente med fem grønne atrier og organiske, cirkulære bevægelsesforløb.

BROGÅRDEN

Gæstehus til kursuscenteret Brogaarden med plads til 14 familier med handicappede børn.

HOSPICE DJURSLAND

Et hjem, hvor der både fysisk og mentalt er skabt rum til dem, der bor der i deres sidste tid, de pårørende og personalet.

BÅRLISKOGEN OMSORGSBOLIGER

Bårliskogen omsorgsboliger er 16 boliger til fysisk og psykisk funktionshæmmede.

HEP-HUSET - ÆLDREHUS I LAVENERGIKLASSE 2015

Ældrehus med meget lavt energiforbrug.

KONGEBROCENTRET

Plejecenter med 28 boliger.

PLEJEHJEMMET AALHOLMHJEMMET

Ombygning, tilbygning og nyindretning af plejehjem i Valby ved København.

SANDEGRAVEN

Boligområde med 183 boliger ved Vejle Ådal.

MUSVÅGEVEJ, PLEJEBOLIGER

Bo- og dagtilbud med 50 plejeboliger i et tidløst arkitektonisk formsprog.

SOFIEGÅRDEN, PLEJEBOLIGER OG CENTER

Plejecenter med 50 plejeboliger, et plejecenter med områdekontor og et dagcenter samt multihus, der er fælles med det omkringliggende boligområde.

FLORENCEHORT, PLEJEHJEM

Plejehjem i Güterfelde, Tyskland.