Örebro Resecentrum

 Örebro Resecentrum. C.F. Møller

Bygherre

Örebro Kommun, Stadsbyggnad

Adresse

Örebro, Sverige

År

2013

Den svenske by Örebro, midt mellem Stockholm og Gøteborg, er et knudepunkt for regionens erhvervsliv og trafik.

Byen har gode forbindelser til begge storbyer såvel som resten af landet via bl.a. motorveje og tog. Men centrum er belastet af en uklar infrastruktur med flere gader og togspor, der forårsager støj og deler byen op i to. C.F. Møllers forslag forenkler det trafikale net og udligner denne opdeling med et nyt hovedstrøg, der kobler de to bydele sammen. Hovedstrøget udgår fra Örebro Resecentrum, som bliver et nyt trafikalt samlingspunkt.

For at skabe trygge rammer for fodgængere og cyklister anlægges hovedstrøget som en grøn bygade. Langs strøget bygges flere lejligheder, kontorer og offentlige virksomheder, så et aktivt og dynamisk liv kan udforme sig i bymidten. Örebro Resecentrums gamle stationsbygning omdannes til café og restaurant og bliver et vigtigt mødested. En vej lige op til bygningen bliver omdannet til et torv, som i et blødt sving fortsætter ned under togsporene og op på den anden side, hvor gang- og cykelstierne løber. Mod nord er der mulighed for at bygge et højhus med fx kontorer, hotel og konferencefaciliteter.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Præmiering

  • 2. præmie i parallelopdrag. 2014

Infrastruktur

CAMOUFLAGE - NY MILITÆRBYGNING PÅ GOTLAND

Nye faciliteter for udbygningen af det svenske forsvars kapacitet på Gotland i Østersøen.

ENERGI-, KLIMA- OG MILJØPARK

En unik sammensmeltning af energiproduktion, vandrensning, ressourcegenbrug og klimatilpasning, udformet som et offentligt rekreativt læringslandskab.

LUNDS CENTRALSTATION

Lunds hovedbanegård skal udvikles til et moderne mødested og et infrastrukturelt knudepunkt i Lund og i regionen. Forslaget omfatter en ny stationsbygning, nye bygningsarealer med erhvervslokaler, restauranter og hoteller samt en renovering og flytning af den eksisterende toldbygning fra 1800-tallet.

AARHUS HAVN MASTERPLAN

Masterplan for udvidelse og omdisponering af Aarhus Havn.

CITYBANEN, STOCKHOLM

Den sydlige del af den nye undergrundsbane Citybanan, en ny jernbanetunnel til nærtog, som bygges under Stockholms indre by.

KULTURBRO-AALBORG

En ny gang- og cykelbro fastgjort til den eksisterende jernbanebro over Limfjorden.

VÄRTATERMINALEN, STOCKHOLM

Terminalbygning for Stockholms faste færgeforbindelser til Finland og Baltikum.

ÖREBRO RESECENTRUM

Forslag til fornyelse af trafikalt knudepunkt i den svenske by Örebro.

SLUSSEN

Masterplan for området ved Slussen, Stockholm, der binder Södermalm og Gamla Stan sammen.

MOTORVEJEN KLIPLEV-SØNDERBORG

Landskabs- og brodesign for 25 km ny motorvej fra Kliplev til Sønderborg

VÄSTHAMNEN CONTAINERTERMINAL HELSINGBORG

Projektkonkurrence om at udforme og designe Helsingborgs Hamn AB’s containerterminal til en moderne og effektiv terminal.

OPERAPAVILLONEN

Anløbsplatform til havnebussen, der sejler gæster til Operaen, København.

CWO P-HUS

P-hus med plads til ca. 350 biler.

VVM FOR AARHUS LETBANE

VVM-redegørelse for letbane på strækningen Aarhus-Skejby-Lisbjerg-Lystrup.

AKERSHUS UNIVERSITETSSYGEHUS (NYE AHUS), P-HUS

Parkeringshus med ca. 1300 pladser ved det nye centralsygehus i Akershus.

P-HUS OG ADMINISTRATION, BILLUND LUFTHAVN

P-hus og administrationsbyggeri i tilknytning til ny terminal ved Billund Lufthavn.