Panum Instituttet - Ombygning og indretning af laboratorier

 Panum Instituttet - Ombygning og indretning af laboratorier. C.F. Møller. Photo: Jørgen True

Bygherre

BYGST, Københavns Universitet

Adresse

København, Danmark

Omfang

141000 m², heraf 10.000 m² renovering

År

2009-2015

Sideløbende med arbejdet med udvidelsen af Panum-komplekset har C.F. Møller en særskilt rammeaftale for renovering af det eksisterende Panum-kompleks. Udover vedligeholdelse, facaderenovering og en række mindre udvidelser omfatter arbejdet primært nyindretning af laboratorierne.

Laboratorieindretningen er i farveskala og overflader tilpasset Panum kompleksets oprindelige koncept, som den danske kunstner Tonning Rasmussen udarbejdede, da Panum blev bygget først i 1970’erne. Disse farver går igen i indretningen på døre, radiatorer og radiatorskjulere. Laboratorierne og kontorrummene er venlige og åbne med deres nye lyse overflader og glas i indretningen af lofter, gulve og vægge. Glasvæggene sikrer lys og gennemsigtighed, mens translucente plastfelter på glasset skærmer for indblik.

Alle laboratorieborde, stinkskabe og LAF-bænke har hæve/sænke funktion, som vi i et tæt samarbejde med brugere og producenter har udviklet til at kunne leve op til GMO-klassifikationerne, så der ikke kan ske sundhedsskadelige påvirkninger af mennesker eller af det ydre miljø som følge af arbejdet med genetisk modificerede organismer. Laboratorierne er indrettet, så de kan godkendes til GMO-klasse 1, 2 og GMO-klasse DYR uden at gå på kompromis med, at rummene skal fremme mulighederne for interaktion, samvær og vidensdeling.

Undervejs i arbejdet med at indrette laboratorierne har C.F. Møller været i løbende dialog med brugerne - professorer, phd-studerende og laboranter - så de kommende indflyttere får medindflydelse, ligesom det sikrer, at alle forhold vedrørende forskergruppernes behov og ønsker er blevet klarlagt.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Ingeniør

EKJ Rådgivende Ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Kunstner

Tonning Rasmussen

Energi og miljø

Dagslys og solindfald

LED

Sundt indeklima

Støjminimering

Forskning

BIOMEDICUM, KAROLINSKA INSTITUTTET

Ny, topmoderne laboratoriebygning, der skal være samlende kraftcenter for forskningen ved et af verdens førende medicinske universiteter Karolinska Institutet i Stockholm.

AARHUS UNIVERSITET

Unikt og helstøbt universitetscampus med en gennemført arkitektur, blandt andet i form af den konsekvente brug af gule teglsten og bygningernes samhørighed med landskabet.

MÆRSK TÅRNET, UDVIDELSE AF PANUM-KOMPLEKSET

Mærsk Tårnet er et state-of-the-art forskningsbyggeri, der med sin nyskabende arkitektur, skaber optimale rammer for sundhedsforskning i verdensklasse.

PHARMA SCIENCE BUILDING

Moderne laboratoriebygning til det Det Farmaceutiske Fakultet, der skal styrke tværgående forskningsaktiviteter og skabe synlighed i bybilledet.

DET TEKNISKE FAKULTET - SDU

Fire institutters fælles ramme om et aktivt og dynamisk forsknings- og uddannelsesmiljø ved Syddansk Universitet i Odense.

PANUM INSTITUTTET - OMBYGNING OG INDRETNING AF LABORATORIER

Facaderenovering, bygningsvedligeholdelse, mindre udvidelser og nyindretning af laboratorier i Panum Instituttet.

LABORATORIE- OG FORSKNINGSBYGGERI TIL ETH ZÜRICHS AFDELING I BASEL (D-BSSE)

Laboratoriebyggeri til et af verdens førende naturvidenskabelige undervisnings- og forskningsmiljøer i Basel.

PANUM - DEKANAT OG FAKULTETSADMINISTRATION

Renovering af Panum komplekset på SUND, Københavns Universitet, som omdanner tidligere mørke rum til et moderne, lyst og afvekslende arbejdsmiljø med plads til nye samarbejdsformer

TEKNOLOGISK INSTITUT, DMRI

State-of-the-art forskningsfaciliteter til verdens førende videncenter inden for forskning og innovation i kød og kødprodukter.

UIO LIFE SCIENCE CENTER

Forsknings- og undervisningsbygning til institut for livsvidenskab, kemi og farmaci ved Oslo Universitet (UiO).

CORE-CENTERET I AUH

Core-centret samler den kliniske forskning på Aarhus Universitetshospital i to af hospitalets tre nye ikoniske højhuse.

BIOVAF - NYT INSTITUTBYGGERI PÅ LYNGBY CAMPUS FOR DTU

Konkurrenceforslag til forskningsbyggeri, der udvider DTU's bygningsanlæg og samler forskningsafsnittene Veterinær, Aqua og Fødevarer under ét tag.

IHA KATRINEBJERG

Ingeniørhøjskole i Aarhus med plads til 3000 studerende, forskere og undervisere i IT-byen Katrinebjerg.

DANSK NEUROFORSKNINGS CENTER

Bygherrerådgivning m.m. i forbindelse med udvidelse af Aarhus Kommunehospital.

DARWIN CENTRE FASE 2

Udvidelse af Natural History Museum i London formet som en kæmpe kokon.

INCUBA SCIENCE PARK, KATRINEBJERG

IT-forskerpark med forsknings-, kontor- og fællesfaciliteter for IT-iværksættere og IT-firmaer.

LABORATORIER, HAUKELAND UNIVERSITETSSYGEHUS

Tietages laboratoriebygning i direkte forbindelse med det eksisterende sygehus.

INCUBA SCIENCE PARK, SKEJBY

Forskningsfaciliteter til Incuba Science Park ved Skejby Sygehus.

INCUBA SCIENCE PARK, GUSTAV WIEDS VEJ

Fleksibelt laboratorie- og undervisningsbyggeri.