Plejehjemmet Aalholmhjemmet

 Plejehjemmet Aalholmhjemmet. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Bygherre

Boligselskabet AKB

Adresse

Valby, Danmark

Omfang

3512 m2

År

2002-2003

Aalholmhjemmet er oprindeligt opført i 1970 i to og tre etager med et-rumsboliger til plejehjemsbeboerne og med servicefunktioner i kælderetagen. Bygningen fremstod meget nedslidt og med stort varmetab fra facader, tag og vinduer og havde omfattende vådskader i kælderetagen. Efter om- og tilbygningen rummer plejehjemmet 24 to-rums lejligheder i den eksisterende bygning og 8 to-rums lejligheder i en ny tilbygning, i alt 32 mere rummelige og tidssvarende boliger. På hver etage er der indrettet to fælles opholdsrum med køkken, hvor lyset og indretningen er med til at sikre behagelige omgivelser.

Den mest synlige forandring er, at facaderne har fået et helt nyt udtryk. De gamle facader af kalkcementsten er helt pakket ind i en ny klimaskærm, der sikrer at bygningen får et lavt energiforbrug. De oprindelige vinduesbånd er udskiftet med adskilte vindueshuller med brede false af aluminium, der reflekterer lyset ind i rummene. Mod nord og øst er facaderne malet svenskrøde, mens facaderne mod syd og vest har fået en lys grå farve. Facadernes rene og glatte farveflader skaber en venlig og uhøjtidelig atmosfære.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Entreprenør

Skanska

Ingeniør

Crone & Koch Rådg. Ing.

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Energi og miljø

Dagslys og solindfald

Passiv solvarme

Energivinduer

Bæredygtig planlægning

Energirenovering

Sundt indeklima

Omtaler

  • 2007 l'habitat des personnes âgées, p. 161, 171, 191, 193, 197
  • 2006 Tegl #2, p. 10-13
  • 2002 C.F. Møller: Boligkvalitet - Boligdrømme, p. 34-35

Plejeboliger

FREMTIDENS SØLUND

Et ambitiøst foregangseksempel for fremtidens byintegrerede plejecentre som samler flere generationer i en fælles karré.

RESSOURCECENTER PÅ COBURG CRESCENT

Et nyt ressource- og dagcenter for voksne med indlæringsvanskeligheder, beliggende i Tulse Hill, Sydlondon.

KREBSESTIEN - FREMTIDENS PLEJECENTER

Nyt plejecenter i Gjesing med 100 nye plejeboliger som også danner midtpunkt for en seniorby, der forbinder plejecentret med resten af Gjesing.

STORSTRØM FÆNGSEL

Med en arkitektur der understøtter de indsattes mentale og fysiske trivsel, skal Storstrøm Fængsel sætte rammer for verdens mest humane og resocialiserende fængsel.

ARVESET GÅRD - GENDIGTNING AF ET GÅRDANLÆG

Gendigtning af historiske gårdbygninger i Oslo - nu som boligcenter for hjemløse.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nyt integreret healthcare campus i Singapores nordlige Woodlands-region med akuthospital, sundhedscenter og plejehjem.

FUGLSANG SØ CENTRET

Aktivitetscenter for ældre i lokalområdet og 112 plejeboliger opdelt i mindre grupper.

MUSHOLM BUGT FERIECENTER, UDBYGNING

Konkurrenceforslag til udbygning med stor respekt og indlevelse i den eksisterende arkitektur.

NYT FROGNER PLEJEHJEM

De Fem Haver er et plejehjem for demente med fem grønne atrier og organiske, cirkulære bevægelsesforløb.

BROGÅRDEN

Gæstehus til kursuscenteret Brogaarden med plads til 14 familier med handicappede børn.

HOSPICE DJURSLAND

Et hjem, hvor der både fysisk og mentalt er skabt rum til dem, der bor der i deres sidste tid, de pårørende og personalet.

BÅRLISKOGEN OMSORGSBOLIGER

Bårliskogen omsorgsboliger er 16 boliger til fysisk og psykisk funktionshæmmede.

HEP-HUSET - ÆLDREHUS I LAVENERGIKLASSE 2015

Ældrehus med meget lavt energiforbrug.

KONGEBROCENTRET

Plejecenter med 28 boliger.

PLEJEHJEMMET AALHOLMHJEMMET

Ombygning, tilbygning og nyindretning af plejehjem i Valby ved København.

SANDEGRAVEN

Boligområde med 183 boliger ved Vejle Ådal.

MUSVÅGEVEJ, PLEJEBOLIGER

Bo- og dagtilbud med 50 plejeboliger i et tidløst arkitektonisk formsprog.

SOFIEGÅRDEN, PLEJEBOLIGER OG CENTER

Plejecenter med 50 plejeboliger, et plejecenter med områdekontor og et dagcenter samt multihus, der er fælles med det omkringliggende boligområde.

FLORENCEHORT, PLEJEHJEM

Plejehjem i Güterfelde, Tyskland.