Storstrøm Fængsel

 Storstrøm Fængsel. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod

Bygherre

Direktoratet for Kriminalforsorgen Anlægsenheden

Adresse

Gundslev, Danmark

Omfang

32000 m²

År

2010-2017

Konkurrence

1. præmie i arkitektkonkurrence. 2010

Storstrøm Fængsel sætter rammerne for verdens mest humane og resocialiserende lukkede fængsel med en arkitektur, der understøtter de indsattes mentale og fysiske trivsel og samtidig er en tryg og behagelig arbejdsplads for de ansatte.

En af projektets store arkitektoniske udfordringer er at få det højsikrede fængsel, med plads til ca. 250 indsatte, til at virke mindre institutionelt.

Det overordnede arkitektoniske greb er at skabe en bebyggelse med samme skala og struktur som en mindre landsby med gader og pladser. Det giver en genkendelig og varieret rumoplevelse og minimerer den institutionelle oplevelse af fængslet. Samtidig minder bystrukturen om de omkringliggende landsbyer og indpasser sig herved naturligt i landskabet.

For at skabe yderligere variation er facader og tagrygge kantet på forskellig vis og facadematerialerne skifter mellem lyse teglsten og en sammensætning af beton og galvaniseret stål – alle holdbare materialer, der patinerer smukt og kræver minimal vedligeholdelse.

Cellerne er samlet i bo-enheder, der består af fire til syv celler, samlet omkring et socialt fællesskab. Bo-enhederne har adgang til opholdsareal og fælleskøkken, hvor de indsatte laver mad til sig selv. I opholdsarealerne er der anvendt farver på vægge og gulv, der bryder med det institutionelle udtryk, ligesom der forskellige steder i fængslet er bygningsintegreret kunst og kunstværker skabt specielt til fængslet.

Dagslys er vigtigt for menneskers trivsel og hver celle her derfor lysindfald fra to vinduer, hvor de indsatte også har udsigt til det omkringliggende landskab og himlen. Fysisk aktivitet er samtidig vigtig for de indsattes mentale og sociale liv, og der findes derfor både indendørs og udendørs muligheder for sport, spil og fysisk udfoldelse.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Bygherrerådgiver

Niras

Ingeniør

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

Marianne Levinsen Landskab Aps

Kunstner

Vægmaleri: John Kørner, skulpturer: Claus Carstensen

Andre samarbejdspartnere

CRECEA
aggebo&henriksen

Præmiering

 • 1. præmie i arkitektkonkurrence. 2010

Energi og miljø

Minimering af kuldebroer

Dagslys og solindfald

Solceller/solvarme

Ventilation

Energivinduer

Bæredygtig planlægning

Regnvandsopsamling

Sundt indeklima

Omtaler

 • 2017 Bygge & Anlægsavisen, s. 10-11
 • 2017 Byggeri #8, s. 10-15
 • 2017 Monocle #107, s. 122-123
 • 2016 Beton, #1, februar 2016, p. 18-19
 • 2015 Byggeri, #5 2015, p. 2
 • 2015 Politiken - Spis & Bo - artikel skrevet af Lars Hedebo Olsen
 • 2011 Archiworld 2011 # 189, s. 156 - 159
 • 2011 Arhitext # 217 p. 92 - 94
 • 2011 Casa&Mas #142, Mexico p.38-40
 • 2011 MARK, Another Architecture, # 31, april//maj 11 s. 16

Plejeboliger

FREMTIDENS SØLUND

Et ambitiøst foregangseksempel for fremtidens byintegrerede plejecentre som samler flere generationer i en fælles karré.

RESSOURCECENTER PÅ COBURG CRESCENT

Et nyt ressource- og dagcenter for voksne med indlæringsvanskeligheder, beliggende i Tulse Hill, Sydlondon.

KREBSESTIEN - FREMTIDENS PLEJECENTER

Nyt plejecenter i Gjesing med 100 nye plejeboliger som også danner midtpunkt for en seniorby, der forbinder plejecentret med resten af Gjesing.

STORSTRØM FÆNGSEL

Med en arkitektur der understøtter de indsattes mentale og fysiske trivsel, skal Storstrøm Fængsel sætte rammer for verdens mest humane og resocialiserende fængsel.

ARVESET GÅRD - GENDIGTNING AF ET GÅRDANLÆG

Gendigtning af historiske gårdbygninger i Oslo - nu som boligcenter for hjemløse.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nyt integreret healthcare campus i Singapores nordlige Woodlands-region med akuthospital, sundhedscenter og plejehjem.

FUGLSANG SØ CENTRET

Aktivitetscenter for ældre i lokalområdet og 112 plejeboliger opdelt i mindre grupper.

MUSHOLM BUGT FERIECENTER, UDBYGNING

Konkurrenceforslag til udbygning med stor respekt og indlevelse i den eksisterende arkitektur.

NYT FROGNER PLEJEHJEM

De Fem Haver er et plejehjem for demente med fem grønne atrier og organiske, cirkulære bevægelsesforløb.

BROGÅRDEN

Gæstehus til kursuscenteret Brogaarden med plads til 14 familier med handicappede børn.

HOSPICE DJURSLAND

Et hjem, hvor der både fysisk og mentalt er skabt rum til dem, der bor der i deres sidste tid, de pårørende og personalet.

BÅRLISKOGEN OMSORGSBOLIGER

Bårliskogen omsorgsboliger er 16 boliger til fysisk og psykisk funktionshæmmede.

HEP-HUSET - ÆLDREHUS I LAVENERGIKLASSE 2015

Ældrehus med meget lavt energiforbrug.

KONGEBROCENTRET

Plejecenter med 28 boliger.

PLEJEHJEMMET AALHOLMHJEMMET

Ombygning, tilbygning og nyindretning af plejehjem i Valby ved København.

SANDEGRAVEN

Boligområde med 183 boliger ved Vejle Ådal.

MUSVÅGEVEJ, PLEJEBOLIGER

Bo- og dagtilbud med 50 plejeboliger i et tidløst arkitektonisk formsprog.

SOFIEGÅRDEN, PLEJEBOLIGER OG CENTER

Plejecenter med 50 plejeboliger, et plejecenter med områdekontor og et dagcenter samt multihus, der er fælles med det omkringliggende boligområde.

FLORENCEHORT, PLEJEHJEM

Plejehjem i Güterfelde, Tyskland.