Tegnestue i Vejle

 Tegnestue i Vejle. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Bygherre

C.F. Møller

Adresse

Vejle, Danmark

Omfang

1300 m²

År

2004-2005

C.F. Møllers tidligere afdeling i Vejle er - af tegnestuen selv - indrettet i en industribygning i det centrale Vejle. Bygningen er opført i 1920 med tre etager samt høj kælder og fungerede oprindeligt som kittelfabrik med tilskæreri, systuer etc.

I nyindretningen er bygningen opdelt til brug for to erhvervsvirksomheder, hvor de to øvre planer samt tagetagen har fungeret som tegnestue De tre etager er sammenlagt med et lodret, åbent trapperum gennem alle etagerne, så denne del af bygningen fungerer som et samlet, åbent areal. I det øverste plan, den tidligere uudnyttede tagetage, er indrettet mødelokaler, mens der på de to øvrige etager er tegnesal.

Rumadskillelsen i den øvre etage er udformet som en dramatisk, nedhængt glasvæg, der adskiller møderum fra det åbne tegnestuemiljø.

Ved nyindretningen er rummets stemning bevaret og suppleret med et række detaljer, der giver rummet et moderne udtryk.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Omtaler

  • 2004 Birch & Krogboe Fonden: Pegebog no. 1, side 82-83

Indretning

AUH, INDRETNING

Interiør og skiltning til Aarhus Universitetshospital.

MUSIKHUSET AARHUS, BILLETSALG

Aarhus Musikhus har fået nyt billetsalg, der nu er tilpasset den moderne digitale og internetbaserede virkelighed.

DANMARKS RADIO, AARHUS - INDRETNING

Nyindretning og farvepalet til mødelokaler, redaktioner og publikumsarealer.

PANUM - DEKANAT OG FAKULTETSADMINISTRATION

Renovering af Panum komplekset på SUND, Københavns Universitet, som omdanner tidligere mørke rum til et moderne, lyst og afvekslende arbejdsmiljø med plads til nye samarbejdsformer

AKUT- OG INFEKTIONSKLINIK, SUS - INDRETNING

Indretning og design af specialinventar til akut- og infektionsklinikken på Skånes Universitetssygehus (SUS).

AARHUS UNIVERSITET, INDRETNING AF SAMFUNDSVIDENSKABELIGT BIBLIOTEK

Ny indretning af biblioteket ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet som får eksisterende lokaler og udvidelse til at fremstå som ét sammenhængende rum.

A.P. MØLLER SKOLEN - INDRETNING OG SPECIALINVENTAR

Indretning af A.P. Møller Skolen, herunder manual for møblering, design af specialinventar samt design af et nyt, enkelt loftssystem til lys og ventilation.

C.F. MØLLERS KONTOR, KØBENHAVN

Ombygning af tidligere undervisningslokaler til tegnestue for C.F. Møller, København.

C.F. MØLLERS HOVEDKONTOR, EUROPAHUSET

C.F. Møllers eget hovedkontor på de fem øverste etager af Europahuset.

MUSIKHUSET AARHUS, INDRETNING OG SPECIALINVENTAR

Indretning af tilbygningen til Musikhuset Aarhus, herunder ny reception og design af ventemøbler til foyeren, indretning af nyt køkken og kantine samt generel skiltning.

FOOD COLLEGE AALBORG

Køkkener ved Food College Aalborg, en del af Tech College Aalborg.

NØRREBRO BRYGHUS

Kombineret bryggeri, spisested og bar på Nørrebro i København.

TEGNESTUE I VEJLE

C.F. Møllers tidligere afdeling i Vejle indrettet i gammel kittelfabrik.

CAFE HACK, AARHUS TEATER

Indretning af café i de tidligere prøvelokaler i Aarhus Teater.

SALTVANDSAKVARIE, FISKERI- OG SØFARTSMUSEET

Nyindretning af saltvandsakvarier ved Søfarts- og Fiskerimuseet i Esbjerg.

CAFÉ, STATENS MUSEUM FOR KUNST

Ombygning der omfatter forhal, ny museumscafé, butik, garderobe.