UiO Life Science Center

 UiO Life Science Center. C.F. Møller

Bygherre

Statsbygg

Adresse

Oslo, Norge

Omfang

66000 m²

År

2014, konkurrence

Oslo Universitet ønsker sikre gode, fremtidige rammevilkår for instituttet for livsvidenskab, kemi og farmaci med en forsknings- og undervisningsbygning, der samtidig kan danne grundlaget for et tæt samarbejde mellem henholdsvis universitet og aktører i fødevareindustrien og sundhedsområdet.

Med udgangspunkt i bæredygtige principper og materialer sigter konkurrenceforslaget fra C.F. Møller mod en tidløs, nordisk arkitektur, som rammen om et forsknings- og undervisningsmiljø, der er kan tiltrække de bedste forskere med forskningsmiljøer i verdensklasse.

Forslaget fra tegnestuen tager udgangspunkt i en organisk formet base i de to nederste etager, der rummer fællesfunktioner og undervisning. Over disse er placeret volumer med laboratorie- og kontorfunktioner.

Forslaget skaber gennem plan, snit og opbygningen af volumener nærhed og tværfaglig kontakt mellem de individuelle forskningsgrupper.

Centralt i forslaget er materialevalget, som har stor betydning for byggeriet miljøpåvirkning, klima og den arkitektoniske forståelse af projektet. Ud fra et kredsløbsperspektiv fra produktion, transport, byggeri, brug, genbrug og vedligehold er der valgt materialer, som vil ældes med værdighed; materialer som vil udvikle patina og som vil styrke byggeriets karakter med årene.

Basen er klædt med eg, som er det varme, stoflige materiale, der møder besøgende til huset. Basen har et robust eksteriør, som runder ind og bliver en del af husets interiør. Fundamentet i de to nederste etager er i lyst, poleret beton, som binder den udvendige forplads sammen med udadvendte zoner inde i bygningen. Oppe i etagerne beklædes bygningsvolumenerne med glas og mørke metalprofiler, så de enkelte laboratorie- og kontorvolumener fremstår som rektangulære, sammensatte elementer i byggeriet.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Ingeniør

SWECO Norge, Transsolar, Aas-Jakobsen, NGI

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

Dronninga Landskap AS

Kunstner

Haugen/Zohar AS

Andre samarbejdspartnere

Laborplaner Tonelli (Laboratorie planlægning)

Energi og miljø

Dagslys og solindfald

Solceller/solvarme

Ventilation

Vakuumisolering

Passiv solvarme

Kompakt bygning

Jordvarmeanlæg

Højisolering

Energivinduer

Akkumulerende, faseskiftende materialer

Grønne tage

Livscyklusanalyser

Bæredygtig planlægning

Regnvandsopsamling

Præfabrikerede elementer

Energirenovering

Fleksibilitet

LED

Sundt indeklima

Støjminimering

Naturlig ventilation

Certificeret byggeri

Lavenergiklasse (2020)

Forskning

BIOMEDICUM, KAROLINSKA INSTITUTTET

Ny, topmoderne laboratoriebygning, der skal være samlende kraftcenter for forskningen ved et af verdens førende medicinske universiteter Karolinska Institutet i Stockholm.

AARHUS UNIVERSITET

Unikt og helstøbt universitetscampus med en gennemført arkitektur, blandt andet i form af den konsekvente brug af gule teglsten og bygningernes samhørighed med landskabet.

MÆRSK TÅRNET, UDVIDELSE AF PANUM-KOMPLEKSET

Mærsk Tårnet er et state-of-the-art forskningsbyggeri, der med sin nyskabende arkitektur, skaber optimale rammer for sundhedsforskning i verdensklasse.

PHARMA SCIENCE BUILDING

Moderne laboratoriebygning til det Det Farmaceutiske Fakultet, der skal styrke tværgående forskningsaktiviteter og skabe synlighed i bybilledet.

DET TEKNISKE FAKULTET - SDU

Fire institutters fælles ramme om et aktivt og dynamisk forsknings- og uddannelsesmiljø ved Syddansk Universitet i Odense.

PANUM INSTITUTTET - OMBYGNING OG INDRETNING AF LABORATORIER

Facaderenovering, bygningsvedligeholdelse, mindre udvidelser og nyindretning af laboratorier i Panum Instituttet.

LABORATORIE- OG FORSKNINGSBYGGERI TIL ETH ZÜRICHS AFDELING I BASEL (D-BSSE)

Laboratoriebyggeri til et af verdens førende naturvidenskabelige undervisnings- og forskningsmiljøer i Basel.

PANUM - DEKANAT OG FAKULTETSADMINISTRATION

Renovering af Panum komplekset på SUND, Københavns Universitet, som omdanner tidligere mørke rum til et moderne, lyst og afvekslende arbejdsmiljø med plads til nye samarbejdsformer

TEKNOLOGISK INSTITUT, DMRI

State-of-the-art forskningsfaciliteter til verdens førende videncenter inden for forskning og innovation i kød og kødprodukter.

UIO LIFE SCIENCE CENTER

Forsknings- og undervisningsbygning til institut for livsvidenskab, kemi og farmaci ved Oslo Universitet (UiO).

CORE-CENTERET I AUH

Core-centret samler den kliniske forskning på Aarhus Universitetshospital i to af hospitalets tre nye ikoniske højhuse.

BIOVAF - NYT INSTITUTBYGGERI PÅ LYNGBY CAMPUS FOR DTU

Konkurrenceforslag til forskningsbyggeri, der udvider DTU's bygningsanlæg og samler forskningsafsnittene Veterinær, Aqua og Fødevarer under ét tag.

IHA KATRINEBJERG

Ingeniørhøjskole i Aarhus med plads til 3000 studerende, forskere og undervisere i IT-byen Katrinebjerg.

DANSK NEUROFORSKNINGS CENTER

Bygherrerådgivning m.m. i forbindelse med udvidelse af Aarhus Kommunehospital.

DARWIN CENTRE FASE 2

Udvidelse af Natural History Museum i London formet som en kæmpe kokon.

INCUBA SCIENCE PARK, KATRINEBJERG

IT-forskerpark med forsknings-, kontor- og fællesfaciliteter for IT-iværksættere og IT-firmaer.

LABORATORIER, HAUKELAND UNIVERSITETSSYGEHUS

Tietages laboratoriebygning i direkte forbindelse med det eksisterende sygehus.

INCUBA SCIENCE PARK, SKEJBY

Forskningsfaciliteter til Incuba Science Park ved Skejby Sygehus.

INCUBA SCIENCE PARK, GUSTAV WIEDS VEJ

Fleksibelt laboratorie- og undervisningsbyggeri.