Värtaterminalen, Stockholm

 Värtaterminalen, Stockholm. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Bygherre

Stockholms Hamnar AB

Adresse

Stockholm, Sverige

Omfang

16000 m² samt nyt toldområde på ca. 1100 m²

År

2009-2016

Konkurrence

1. præmie i international konkurrence. 2010

Færgeterminalen for Stockholms faste færgeforbindelse til Finland og Baltikum skal være landmark for den nye havnebydel Norra Djurgårdsstaden – både arkitektonisk og miljømæssigt.

Terminalen vil stå som en krydsning mellem et fartøj på vej og den arkitektur, med store kraner og lagerhaller, der tidligere prægede havnene. Samtidig har terminalen en ambitiøs bæredygtig profil, kendetegnende for hele bydelen. Hovedidéen har været at skabe en flydende overgang mellem det centrale Stockholm og havnerummet omkring terminalen, så der bliver masser af byliv på havneområdet. Derfor er byrum og terminal planlagt i niveau med hinanden, så det er nemt at bevæge sig til og fra – for både gående og kørende af alle slags. Samtidig bliver taget på terminalbygningen udformet som et varieret, grønt landskab, der med trapper, ramper, nicher og siddekroge vil indbyde til promenade og ophold med udsyn over færgerne, Skærgården og Stockholm by.

Integrerede systemer i bygningen anvender solenergi og bjergvarme/-køling, hvilket gør det muligt for terminalen at blive selvforsynende. Värtaterminalen miljøcertificeres som miljøbygning niveau Guld.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Entreprenør

In3prenör AB

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

Nivå Landskapsarkitekter

Kunstner

Kunstkurator: Stockholm Konst
Kunstnere: Lisa Gerdin, Hans Rosenström,
Matthias van Arkel och Pia Törnell

Andre samarbejdspartnere

Black Ljusdesign, Brandskyddslaget, Bbh Arkitekter & Ingenjörer

Præmiering

 • Green GOOD DESIGN™ Award. 2017
 • Nomineret til Trafikverkets arkitekturpris. 2017
 • Stålbyggnadspriset - hædrende omtale. 2017
 • The Plan Award - Honourable Mention. 2017
 • WAF Award - shortlist. 2017
 • Nomineret til WAN Awards Transport Sector. 2013
 • 1. præmie i international konkurrence. 2010

Energi og miljø

Dagslys og solindfald

Solceller/solvarme

Kompakt bygning

Energivinduer

Grønne tage

Bæredygtig planlægning

Støjminimering

Vindenergi

Certificeret byggeri

Omtaler

 • 2015 Nordiska Projekt #1, s.12-15
 • 2013 Creative Diagram In Architecture, p. 192-193
 • 2011 MARK, # 30, 2011 p. 14-15
 • 2011 RUM 12/2011 p. 65
 • 2011 Architecture Competition Works p. 278 - 285
 • 2010 Arkitekten p. 12
 • 2010 Arkitektur 6/10 s. 54
 • 2010 Archiworld #185- 2010 side 156 - 161
 • 2010 C3 #314 Skin Talks, Elementary Society, Landscape for Voluntary Exiles, S. 26 - 28 og 210

Infrastruktur

CAMOUFLAGE - NY MILITÆRBYGNING PÅ GOTLAND

Nye faciliteter for udbygningen af det svenske forsvars kapacitet på Gotland i Østersøen.

ENERGI-, KLIMA- OG MILJØPARK

En unik sammensmeltning af energiproduktion, vandrensning, ressourcegenbrug og klimatilpasning, udformet som et offentligt rekreativt læringslandskab.

LUNDS CENTRALSTATION

Lunds hovedbanegård skal udvikles til et moderne mødested og et infrastrukturelt knudepunkt i Lund og i regionen. Forslaget omfatter en ny stationsbygning, nye bygningsarealer med erhvervslokaler, restauranter og hoteller samt en renovering og flytning af den eksisterende toldbygning fra 1800-tallet.

AARHUS HAVN MASTERPLAN

Masterplan for udvidelse og omdisponering af Aarhus Havn.

CITYBANEN, STOCKHOLM

Den sydlige del af den nye undergrundsbane Citybanan, en ny jernbanetunnel til nærtog, som bygges under Stockholms indre by.

KULTURBRO-AALBORG

En ny gang- og cykelbro fastgjort til den eksisterende jernbanebro over Limfjorden.

VÄRTATERMINALEN, STOCKHOLM

Terminalbygning for Stockholms faste færgeforbindelser til Finland og Baltikum.

ÖREBRO RESECENTRUM

Forslag til fornyelse af trafikalt knudepunkt i den svenske by Örebro.

SLUSSEN

Masterplan for området ved Slussen, Stockholm, der binder Södermalm og Gamla Stan sammen.

MOTORVEJEN KLIPLEV-SØNDERBORG

Landskabs- og brodesign for 25 km ny motorvej fra Kliplev til Sønderborg

VÄSTHAMNEN CONTAINERTERMINAL HELSINGBORG

Projektkonkurrence om at udforme og designe Helsingborgs Hamn AB’s containerterminal til en moderne og effektiv terminal.

OPERAPAVILLONEN

Anløbsplatform til havnebussen, der sejler gæster til Operaen, København.

CWO P-HUS

P-hus med plads til ca. 350 biler.

VVM FOR AARHUS LETBANE

VVM-redegørelse for letbane på strækningen Aarhus-Skejby-Lisbjerg-Lystrup.

AKERSHUS UNIVERSITETSSYGEHUS (NYE AHUS), P-HUS

Parkeringshus med ca. 1300 pladser ved det nye centralsygehus i Akershus.

P-HUS OG ADMINISTRATION, BILLUND LUFTHAVN

P-hus og administrationsbyggeri i tilknytning til ny terminal ved Billund Lufthavn.