Västhamnen Containerterminal Helsingborg

 Västhamnen Containerterminal Helsingborg. C.F. Møller

Bygherre

Helsingborg Hamn AB

Adresse

Västhamnen, Helsingborg, Sverige

Omfang

150 ha

År

2012

Västhamnen Containerterminal i Helsingborg Havn ønsker en opgradering fra nuværende 175.000 TEU/år til 500.000 TEU/år.

Visionen er samtidigt “Step-by-Step” at skabe en helhedsplan som forener en række tilsyneladende modsætninger.

Således skal havnedriften intensiveres, men samtidigt skal sammenhængen mellem by og havn forbedres, ligesom øgede sikkerhedskrav tænkes forenet med attraktive arealer for offentlig adgang. Infrastrukturen styrkes og fremtidssikres, mens større dele af havnen skal udgøre grønne naturområder som led i en generel reduceret miljøbelastning. Alt dette baseres på en vidtgående udnyttelse af eksisterende strukturer, for at kunne omsættes gradvist med lave initialomkostninger og høje kapacitets- og miljøambitioner.

En sikker men også oplevelsesrig perimeter omkranser havnens arealer, og i denne perimeter introduceres ”øer” som fælleszoner, hvor by og havn kan mødes. Øerne omfatter havnefaciliteter og offentlige faciliteter, og fungerer også som adgangsportaler til det sikrede havneområde i form af et offentligt havnecenter og et centralt gateanlæg udformet som en rundkørsel. Planen skaber enkle og sammenhængende strukturer for både havnetrafik og offentlig adgang, som snor sig ind i hinanden uden at komme i vejen for hinanden – som et håndtryk mellem by og havn. Med det foreslåede layout bliver det således muligt at gå en tur henover og igennem containerterminalen, en oplevelse man ikke finder mange andre steder, via en omdannet flyover som omdannes til et nyt promenade/parkstrøg.

Konceptet for fremtidssikringen af containerterminalens drift og kapacitet med RTG-kraner beror på studier af alternativer for både marineudformning, opstilling og håndteringssystemer. Omfattende genanvendelse af de bestående strukturer kombineres med et ambitiøst fremtidsscenario som både optimerer kapaciteten og minimerer miljøbelastningerne – som en blanding af pragmatisme og ideal.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Ingeniør

Royal Haskoning

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Landscape

Energi og miljø

Støjminimering

Infrastruktur

CAMOUFLAGE - NY MILITÆRBYGNING PÅ GOTLAND

Nye faciliteter for udbygningen af det svenske forsvars kapacitet på Gotland i Østersøen.

ENERGI-, KLIMA- OG MILJØPARK

En unik sammensmeltning af energiproduktion, vandrensning, ressourcegenbrug og klimatilpasning, udformet som et offentligt rekreativt læringslandskab.

LUNDS CENTRALSTATION

Lunds hovedbanegård skal udvikles til et moderne mødested og et infrastrukturelt knudepunkt i Lund og i regionen. Forslaget omfatter en ny stationsbygning, nye bygningsarealer med erhvervslokaler, restauranter og hoteller samt en renovering og flytning af den eksisterende toldbygning fra 1800-tallet.

AARHUS HAVN MASTERPLAN

Masterplan for udvidelse og omdisponering af Aarhus Havn.

CITYBANEN, STOCKHOLM

Den sydlige del af den nye undergrundsbane Citybanan, en ny jernbanetunnel til nærtog, som bygges under Stockholms indre by.

KULTURBRO-AALBORG

En ny gang- og cykelbro fastgjort til den eksisterende jernbanebro over Limfjorden.

VÄRTATERMINALEN, STOCKHOLM

Terminalbygning for Stockholms faste færgeforbindelser til Finland og Baltikum.

ÖREBRO RESECENTRUM

Forslag til fornyelse af trafikalt knudepunkt i den svenske by Örebro.

SLUSSEN

Masterplan for området ved Slussen, Stockholm, der binder Södermalm og Gamla Stan sammen.

MOTORVEJEN KLIPLEV-SØNDERBORG

Landskabs- og brodesign for 25 km ny motorvej fra Kliplev til Sønderborg

VÄSTHAMNEN CONTAINERTERMINAL HELSINGBORG

Projektkonkurrence om at udforme og designe Helsingborgs Hamn AB’s containerterminal til en moderne og effektiv terminal.

OPERAPAVILLONEN

Anløbsplatform til havnebussen, der sejler gæster til Operaen, København.

CWO P-HUS

P-hus med plads til ca. 350 biler.

VVM FOR AARHUS LETBANE

VVM-redegørelse for letbane på strækningen Aarhus-Skejby-Lisbjerg-Lystrup.

AKERSHUS UNIVERSITETSSYGEHUS (NYE AHUS), P-HUS

Parkeringshus med ca. 1300 pladser ved det nye centralsygehus i Akershus.

P-HUS OG ADMINISTRATION, BILLUND LUFTHAVN

P-hus og administrationsbyggeri i tilknytning til ny terminal ved Billund Lufthavn.