VIA University College, Campus Horsens

 VIA University College, Campus Horsens. C.F. Møller. Photo: Beauty & the Bit

Bygherre

CASA A/S

Adresse

Horsens, Danmark

Omfang

35000 m²

År

2017-

Konkurrence

1. præmie i arkitektkonkurrence. 2017

Via University College, Campus Horsens skal samle en række af uddannelser i en visionær campus med et levende og aktivt undervisningsmiljø, der er stærkt forankret i byen.

Campus Horsens etablerer sig som en by i byen med en videreføring af områdets karrestruktur og klassiske bymotiver som tårnportal, stræde, park og plads. Samtidig kobler campus sig til byen med en gennemgående forbindelsessti og tre nye byrum, Campus Torvet, Expo-pladsen og Innovationstorvet, der ligger i naturlig forlængelse af byens flow.

Expo-pladsen og Innovationstorvet danner i hver sin ende af campus et velkomstrum. Expo-pladsen bliver hovedankomstrummet, mens Innovationstorvet bliver det daglige ankomstområde for mange studerende og ansatte. Innovationstorvet har plads til udeaktiviteter og ligger i direkte forbindelse med værkstedsmiljøet på campus, mens Expo-pladsen har plads til ophold, cafémiljø samt udstillings- og performanceaktiviteter. Det centrale byrum, Campus Torvet, bliver områdets levende og dynamiske byrum med plads til større events, samlinger og fejringer.

Forbindelsesstien, Campuslinjen, kobler sig til byens eksisterende cykel- og fodgængernetværk. Herved trækkes byen ind i campus og aktiverer det centrale Campus Torvet. I forlængelse af Expo-pladsen ligger Campusstrædet, der med sin fortættede karakter blander grønne, rekreative studie- og opholdsnicher med idéværksted og studentercafé.

Mellem byrummene indpasses tre bygninger, en til VIA University College og Innovationshuset, en til SOSU og en til Learnmark, VUC og HF. I midten samles både bygninger og de forskellige uddannelser i det overdækkede atrium, Campus LAB, der inviterer til samarbejde mellem de forskellige fagmiljøer og herved skaber sammenhængskraft og grundlag for vidensdeling.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Landscape

Præmiering

  • 1. præmie i arkitektkonkurrence. 2017

Energi og miljø

Dagslys og solindfald

Bæredygtig planlægning

Regnvandsopsamling

Lavenergiklasse (2020)

LAR

Omtaler

  • 2017 Bauwelt #22, s. 14-17

Undervisning

CBS - CAMPUS IN SOCIETY

Masterplan for Copenhagen Business School på Frederiksberg med ambitionen om at skabe en af verdens bedste byintegrerede campuser.

HJERTET I IKAST

Hjertet i Ikast er et nyt mødecenter for kultur og formidling centralt i Ikast, der samler undervisning, aktiviteter, fællesskab, motion og leg på nye måder.

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny udskolingsbygning på Islands Brygge sætter rammerne for en kropslig, sanselig og erfaringsbaseret læring med et særligt fokus på mad og bevægelse.

NYA TIUNDASKOLAN

En moderne grundskole med førskole og en vision om fremtidens læringsmiljø, som er attraktivt, trygt og tilgængeligt for alle.

VIA UNIVERSITY COLLEGE, CAMPUS HORSENS

Ny visionær campus som samler en række af uddannelser i et levende og aktivt undervisningsmiljø med en stærk forankring i byen

AARHUS UNIVERSITET

Unikt og helstøbt universitetscampus med en gennemført arkitektur, blandt andet i form af den konsekvente brug af gule teglsten og bygningernes samhørighed med landskabet.

COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL - NORDHAVN

Ny skolebygning til Copenhagen International School i Nordhavn står som et innovativt undervisningsflagskib med sin både bæredygtige og smukke grøn-blå solcellefacade.

HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE

Erhvervsskole med fokus på optimale læringsrum, der samtænker arkitektur og læring - alle med direkte adgang til et fælles, samlende studiemiljø.

MONTESSORI SCHOOL BALI

Ny skole på Bali inspireret af Montessori-principperne, med vægt på samhørighed med naturen og frihed til at fordybe sig ud fra egen nysgerrighed og leg.

MÆRSK TÅRNET, UDVIDELSE AF PANUM-KOMPLEKSET

Mærsk Tårnet er et state-of-the-art forskningsbyggeri, der med sin nyskabende arkitektur, skaber optimale rammer for sundhedsforskning i verdensklasse.

ODEON MUSIK- OG TEATERHUS

Nyt musik- og teaterhus med fire scener samt Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole under et tag.

MOLDE KULTURSKOLE

En ny inspirerende ramme for kulturlivet på Moldes gamle fredede fængselsgrund. Kulturskolen integrerer byens tidligere fængsel og rådstue, der begge er fredet.

DET TEKNISKE FAKULTET - SDU

Fire institutters fælles ramme om et aktivt og dynamisk forsknings- og uddannelsesmiljø ved Syddansk Universitet i Odense.

DOMUS MEDIA

Indvendig og udvendig restaurering af Domus Media Vestfløjen på Oslo Universitet samt renovering af universitetets berømte aula.

NYE OGNA SKOLE

Moderne og fremtidsrettet læringsmiljø i den norske by Ogna - og samtidig det lokale samlingssted.

AUDITORIUM, AALBORG UNIVERSITET

Nyt auditorium skabt som et vartegn og kendemærke for universitetet og et samlingspunkt for ansatte og studerende.

INTERNATIONAL SCHOOL IKAST-BRANDE

Nyt skolebyggeri til Den Internationale Skole i Ikast-Brande med både skole, SFO og børnehave.

TEKO CENTER DANMARK

Konfektions- og trikotageskole i Birk Centerpark ved Herning.

A.P. MØLLER SKOLEN

Dansk fællesskole med gymnasial overbygning til brug for Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

IHA KATRINEBJERG

Ingeniørhøjskole i Aarhus med plads til 3000 studerende, forskere og undervisere i IT-byen Katrinebjerg.

SØLVGADES SKOLE

Renovering og udvidelse af fredet skole inspireret af kvarterets bygningsformer og historie.

VITUS BERING INNOVATION PARK

Tilbygning til uddannelsesinstitutionen Vitus Bering Danmark med plads til både undervisning og iværksættere.

HANDELSHØJSKOLEN I AARHUS

Højere læreanstalt i det nordlige Aarhus opbygget omkring opholds- og gårdrum.

NAVITAS PARK

Konkurrenceforslag til Navitas Park, et nyt centrum i Aarhus for energi, innovation og uddannelse.

ÄLVSTRANDEN UDDANNELSESCENTER

Om- og tilbygning af Älvstrandsgymnasiet til uddannelscentrum med bl.a. grundskole, gymnasium og voksenundervisning.

AUTO COLLEGE

Nyt skolebyggeri med værksteder og teorilokaler for en af Danmarks største erhvervsskoler inden for motorindustrien.

BUSINESS COLLEGE SØNDERBORG

Tilbygning til Sønderborg Handelsskole samt ombygning af de eksisterende lokaler fra 1968.

BØRNEHUSET DRAGEN

En af de første institutioner i Danmark, der er opført som passivhus, dvs. med et minimalt energiforbrug.

FRIEDRICH-PAULSEN-SCHULE NIEBÜLL, UDVIDELSE

Vinderforslag i konkurrence om udvidelse af gymnasiet Friedrich-Paulsen-Schule i Niebüll.

HERNING GYMNASIUM

Udvidelse og ombygning af Herning Gymnasium.

FORSVARSHØJSKOLEN | UDENRIGSPOLITISK INSTITUT I STOCKHOLM

Om- og tilbygning med undervisningslokaler, bibliotek og kontorer.

NOBELPARKEN, AARHUS UNIVERSITET

Undervisnings-, erhvervs- og boligbyggeri i det nordlige Aarhus.

SYDDANSK UNIVERSITET, ESBJERG

Undervisningsbyggeri ved Esbjerg for den selvejende institution Syddansk Universitets Center.

SØAUDITORIET, AARHUS UNIVERSITET

Bygningskompleks med fælles auditoriefaciliteter for universitetet.

THE POUL DUE JENSEN ACADEMY - GRUNDFOS

Undervisnings- og kollegiebyggeri i Bjerringbro for Grundfos-koncernen.

DET TEOLOGISKE FAKULTET

Omdannelse af tidligere hospital til brug for Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet.

HOLTET VIDEREGÅENDE SKOLE

Udvidelse og ombygning af skole for videregående, erhvervsfaglige studier.

ÅRHUS TEKNISKE SKOLE NORD

Undervisningsinstitution for de tekniske fag.