VVM for Aarhus Letbane

 VVM for Aarhus Letbane. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Bygherre

Midttrafik, Aarhus Kommune

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

30 km, 21 standsningssteder

År

2008-

Aarhus indfører som den første by i Danmark en letbane. Den miljøvenlige, kollektive transportform har gennem de senere år vundet indpas i mange storbyer, fordi de lette, elektriske tog kan indpasses i eksisterende gaderum.

C.F. Møller vandt konkurrencen om VVM-redegørelsen, hvor opgaven er at undersøge, hvordan skinner, elmaster og stoppesteder vil virke rent arkitektonisk i byrummene og i det åbne land.

Undersøgelsen omfatter et letbanetracé fra Marselis Boulevard via Aarhus Hovedbanegård og havnen over Randersvej til Skejby og videre via Lisbjerg til Lystrup. Et infrastrukturelt indgreb i denne skala giver en unik mulighed for at sammenbinde og gentænke byens vigtigste vækst- og forandringsområder og for at skabe nye sammenhænge i byen.

Undersøgelsen af de visuelle og æstetiske påvirkninger foregår via by- og landskabsanalyser med forslag til indpasning af tracé og bearbejdning af det tilgrænsende landskab.

I opgaven indgår også en designfase med designprincipper for udformning af bane, elmaster, stationer, perroner samt udstyr og broer. Disse indledende designprincipper skal afdække de designmæssige potentialer og åbne for forbedringer af den bymæssige sammenhæng. Målet er at kombinere helhedens tematik med de stedsspecifikke tilpasninger og tilføjelser.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Bygherrerådgiver

Cowi A/S

Ingeniør

Niras (miljø)
Grontmij|Carl Bro (anlæg)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Landscape

Omtaler

  • 2009 Beton #2, p. 16-17

Infrastruktur

CAMOUFLAGE - NY MILITÆRBYGNING PÅ GOTLAND

Nye faciliteter for udbygningen af det svenske forsvars kapacitet på Gotland i Østersøen.

ENERGI-, KLIMA- OG MILJØPARK

En unik sammensmeltning af energiproduktion, vandrensning, ressourcegenbrug og klimatilpasning, udformet som et offentligt rekreativt læringslandskab.

LUNDS CENTRALSTATION

Lunds hovedbanegård skal udvikles til et moderne mødested og et infrastrukturelt knudepunkt i Lund og i regionen. Forslaget omfatter en ny stationsbygning, nye bygningsarealer med erhvervslokaler, restauranter og hoteller samt en renovering og flytning af den eksisterende toldbygning fra 1800-tallet.

AARHUS HAVN MASTERPLAN

Masterplan for udvidelse og omdisponering af Aarhus Havn.

CITYBANEN, STOCKHOLM

Den sydlige del af den nye undergrundsbane Citybanan, en ny jernbanetunnel til nærtog, som bygges under Stockholms indre by.

KULTURBRO-AALBORG

En ny gang- og cykelbro fastgjort til den eksisterende jernbanebro over Limfjorden.

VÄRTATERMINALEN, STOCKHOLM

Terminalbygning for Stockholms faste færgeforbindelser til Finland og Baltikum.

ÖREBRO RESECENTRUM

Forslag til fornyelse af trafikalt knudepunkt i den svenske by Örebro.

SLUSSEN

Masterplan for området ved Slussen, Stockholm, der binder Södermalm og Gamla Stan sammen.

MOTORVEJEN KLIPLEV-SØNDERBORG

Landskabs- og brodesign for 25 km ny motorvej fra Kliplev til Sønderborg

VÄSTHAMNEN CONTAINERTERMINAL HELSINGBORG

Projektkonkurrence om at udforme og designe Helsingborgs Hamn AB’s containerterminal til en moderne og effektiv terminal.

OPERAPAVILLONEN

Anløbsplatform til havnebussen, der sejler gæster til Operaen, København.

CWO P-HUS

P-hus med plads til ca. 350 biler.

VVM FOR AARHUS LETBANE

VVM-redegørelse for letbane på strækningen Aarhus-Skejby-Lisbjerg-Lystrup.

AKERSHUS UNIVERSITETSSYGEHUS (NYE AHUS), P-HUS

Parkeringshus med ca. 1300 pladser ved det nye centralsygehus i Akershus.

P-HUS OG ADMINISTRATION, BILLUND LUFTHAVN

P-hus og administrationsbyggeri i tilknytning til ny terminal ved Billund Lufthavn.