Woodlands Integrated Healthcare Campus (Singapore)

 Woodlands Integrated Healthcare Campus (Singapore). C.F. Møller

Bygherre

Ministry of Health, Singapore

Adresse

Woodlands, Singapore

Omfang

268000 m²

År

2014-2015, konkurrence

Med sin hastigt voksende og aldrende befolkning har Singapores nordlige region et stærkt stigende behov for flere og styrkede sundhedsfaciliteter.

Det nye Woodlands Integrated Healthcare Campus i Singapore adresserer dette behov med et state-of-the-art sundhedscentrum, der omfatter et nyt akuthospital, sundhedscenter og plejehjem - planlagt på et 7.7 hektar-stort område og udtænkt fra en grundidé om sundhedsfremmende planlægning og helende arkitektur med integration af park og grønne omgivelser. Det samlede campus kommer til at indeholde 1800 senge – 1400 til akut- og rehabilitering og 400 senge til langvarig pleje.

Forslaget tager udgangspunkt i ønsket om at skabe et så helende og rekreativt sundhedscampus som muligt. Set fra oven har skaber hovedgrebet et visuelt samspil mellem det grønne areal mod vest og et karakteristiske, bakket landskab, som strækker sig ind på grunden fra syd. Volumenet under det bakkede landskab udnyttes til etablering af p-arealer i en konstruktion afsluttet med jordopfyld, som danner afsæt for et grønt parkstrøg gennem hele komplekset - der samtidig beskytter mod støj fra de omkringliggende vejanlæg. Det grønne strøg strækker sig hele vejen igennem hospitalet og bringer lys og grønne omgivelser ind i hjertet af hospitalet. Det sikrer samtidig en imødekommende og enkel wayfinding, hvor patienter kommer direkte til de specifikke funktionsområder.

Det samlede hospital er defineret med en klar struktur bestående af fire overordnede brugerfællesskaber. Hvert område har et gårdrum, der er skræddersyet til brugerne og de forskellige atmosfærer – med vægt på individualiseret brug og tydeligt ejerskab.

Bæredygtighed og energieffektivitet er højt prioriteret, og det forventes, at komplekset opnår miljøstandarden BCA green-mark platinum.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Ingeniør

AECOM

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med ONG&ONG

Landskab

C.F. Møller Landscape

Plejeboliger

FREMTIDENS SØLUND

Et ambitiøst foregangseksempel for fremtidens byintegrerede plejecentre som samler flere generationer i en fælles karré.

RESSOURCECENTER PÅ COBURG CRESCENT

Et nyt ressource- og dagcenter for voksne med indlæringsvanskeligheder, beliggende i Tulse Hill, Sydlondon.

KREBSESTIEN - FREMTIDENS PLEJECENTER

Nyt plejecenter i Gjesing med 100 nye plejeboliger som også danner midtpunkt for en seniorby, der forbinder plejecentret med resten af Gjesing.

STORSTRØM FÆNGSEL

Med en arkitektur der understøtter de indsattes mentale og fysiske trivsel, skal Storstrøm Fængsel sætte rammer for verdens mest humane og resocialiserende fængsel.

ARVESET GÅRD - GENDIGTNING AF ET GÅRDANLÆG

Gendigtning af historiske gårdbygninger i Oslo - nu som boligcenter for hjemløse.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nyt integreret healthcare campus i Singapores nordlige Woodlands-region med akuthospital, sundhedscenter og plejehjem.

FUGLSANG SØ CENTRET

Aktivitetscenter for ældre i lokalområdet og 112 plejeboliger opdelt i mindre grupper.

MUSHOLM BUGT FERIECENTER, UDBYGNING

Konkurrenceforslag til udbygning med stor respekt og indlevelse i den eksisterende arkitektur.

NYT FROGNER PLEJEHJEM

De Fem Haver er et plejehjem for demente med fem grønne atrier og organiske, cirkulære bevægelsesforløb.

BROGÅRDEN

Gæstehus til kursuscenteret Brogaarden med plads til 14 familier med handicappede børn.

HOSPICE DJURSLAND

Et hjem, hvor der både fysisk og mentalt er skabt rum til dem, der bor der i deres sidste tid, de pårørende og personalet.

BÅRLISKOGEN OMSORGSBOLIGER

Bårliskogen omsorgsboliger er 16 boliger til fysisk og psykisk funktionshæmmede.

HEP-HUSET - ÆLDREHUS I LAVENERGIKLASSE 2015

Ældrehus med meget lavt energiforbrug.

KONGEBROCENTRET

Plejecenter med 28 boliger.

PLEJEHJEMMET AALHOLMHJEMMET

Ombygning, tilbygning og nyindretning af plejehjem i Valby ved København.

SANDEGRAVEN

Boligområde med 183 boliger ved Vejle Ådal.

MUSVÅGEVEJ, PLEJEBOLIGER

Bo- og dagtilbud med 50 plejeboliger i et tidløst arkitektonisk formsprog.

SOFIEGÅRDEN, PLEJEBOLIGER OG CENTER

Plejecenter med 50 plejeboliger, et plejecenter med områdekontor og et dagcenter samt multihus, der er fælles med det omkringliggende boligområde.

FLORENCEHORT, PLEJEHJEM

Plejehjem i Güterfelde, Tyskland.